FANDOM


Allikas: http://www.parnupostimees.ee/3074699/andrus-soopalu-olulisi-otsuseid-tuleb-teha-eesti-elanike-mitte-parteide-huvides


Andrus Soopalu: Olulisi otsuseid tuleb teha Eesti elanike, mitte parteide huvides


Rahvas on viimase kümnendi jooksul näinud eri aegu. Oli aeg, kui elati Res Publica tuleku eufoorias, on nähtud majandusbuumi, on nauditud emapalka ja pensionide kasvu. Seekord tulevad valimised teisiti. Sellest saab aru isegi Lätiga külgnevas Häädemeeste vallas elav apteeker. Praegune olukord on endiselt niisugune, et tööl võid käia, aga raha peab sul endal olema.


Arstidest


Pidevalt oleme kuulnud valitsejate suust, kui hästi meil kõik on ja kuidas elu läheb aina paremaks. Tegelikkus ei ole sugugi roosiline. Loomulikult on hea, et võsast piiri üles leidsime. Kurvaks teeb aga, et meie kaitseväelastel pole isegi kuuliveste. Neid jätkub vaid välismissioonidel osalevatele meestele.


Siin me oleme, patsutame noortele arstidele-õdedele õlale, et “minge-minge välismaale, saate kogemust ja kõrgemat palka”. Mis sest, et meie oma rahvas peab pikkades järjekordades arstiabi saamise ootel kannatlik olema. Pole kuulnud, et arstiametiga seotud probleeme oleks käsitletud valitsusparteide või arvamusliidrite aruteludes.

Kui noor arst läheb Eestist Soome tööle, abistatakse teda igati. Kõik soovivad, et ta tunneks ennast võimalikult koduselt. Alates kinnisvarafirmast, mille abil ta endale korterit üürib, ja lõpetades kohaliku omavalitsuse töötajatega. Abistatakse mõistliku hinnaga eluaseme leidmisel ja hoolitsetakse selle eest, et oleks sotsiaalne keskkond, kus ta tunneks end kaasatu ja vajalikuna. Igati aidatakse kaasa laste kiirele kohanemisele uues keskkonnas.

Mis takistab meil Tartu ülikooli lõpetanud noori arste kodumaal nii kohtlemast, et nad ei sooviks lahkuda? Praegu on nad jäetud üksi. Isegi korralikku vanemate kolleegide toetussüsteemi pole. Miks me oleme jõudnud sinnamaale, et noored ei lähe ainult raha, vaid turvatunde puudusest mujale? Kuidas tagada ääremaal arstiabi kättesaadavus, kui isegi Tallinna külje all Kuusalus on puudu perearstist?

Vajame muutusi

Aitab ilukõnedest ja Eesti suurtest saavutustest rahvusvahelises plaanis! Meie inimesed elavad siin ja tahame, et meie elu siin ja praegu muutuks elamisväärsemaks.

Muude reformide kõrval tuleb ära teha tervishoiureform. Kõik eriarstiabi vajanud on kokku puutunud pikkade järjekordadega. Tekib küsimus: miks see nii on? Iga inimese eest maksab tööandja 13 protsenti tervisekindlustusmaksu. Kuhu see raha kaob, et inimesed ei saa arsti juurde?

Maksame iga kuu makse, kuid kui reaalselt abi vaja läheb, võib see olla ebakompetentne, sest kiirabis ei ole enam arste, või jääb abi hiljaks. Ja mis juhtub siis, kui kiirabi viib inimese erakorralise meditsiini osakonda ja ta peab sealt öösel pärast protseduure jala kodukülla tagasi kõmpima?

Tööandjale on tervisekindlustusmaksu maksmine päris suur koormus ja igakuine kohustus, kuid valitsusel ei ole mingit vastutust raviteenuste kättesaadavuse eest. See pole õige ja selline olukord tuleb kindlasti lõpetada.

Muutust on vaja riigivalitsemiseski. Lõpetada tuleb ülemeelik laristamine avalikus sektoris ja bürokraatia vohamine. Rahvusvaheliselt uhkeldame sellega, et oleme maailma esimene e-riik, samal ajal on ministeeriumid täis ametnikke, kes tuntud õigusteadlase Jüri Raidla sõnutsi vuhivad muudkui seadusi teha ja kasvatavad bürokraatiat.

Selle asemel et ülal pidada ametnike armeed, peaksime panustama sellele, et eluliselt olulised teenused oleks inimestele kättesaadavad.

Samal ajal kui ametnikud elavad hästi, vähendatakse pidevalt töötajate arvu elualadel, mis on inimeste tervise või turvalisuse seisukohalt esmatähtsad. Bürokraatia kokkutõmbamisest vabanevad inim- ja rahaline ressurss tuleb suunata inimestele teenuste osutamisse.

Kui me tahame, et spetsialistid Eestist ei lahkuks, ei saa jätkata samas vaimus, vastasel juhul oleme nelja aasta pärast veel hullemas seisus kui praegu. Rahva Ühtsuse Erakonna lõid Eesti tuleviku pärast mures olevad inimesed, et püüda kiiva kiskunud elu meie riigis uuesti tasakaalu viia.

Oleme seisukohal, et riigi arengut puudutavaid olulisi otsuseid ei tohi vastu võtta mõne partei, vaid eelkõige Eesti elanike huvidest lähtuvalt.

Kui tahad tervet Eestit, tee värske valik!

Andrus Soopalu, Rahva Ühtsuse Erakonna kandidaat Pärnumaal

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki