FANDOM


Allikas: http://www.parnupostimees.ee/3096087/andres-lainela-parem-elu-maal

PP 19.02.2015

Andres Lainela: Parem elu maal

Raja Teele ütles kosilasele: “Kodumaa väga vajab haritud põllumehi.” See vajadus on olnud igal ajal ja igasuguse riigikorra kehtides. Meie riigis koolitatakse aastas sadu haritud töömehi, aga kosilasteks lähevad nad naaberriikidesse.

Noortel ei ole tööd sel lihtsal põhjusel, et tööandja eelistab kogemusega inimesi. Seda teame kõik ja paljud on oma nahal kogenud. Samal ajal ei saa tööandjale pahaks panna, sest tema soovib kvalifitseeritud töömeest.

Mis sellel koolilõpetajal siis muud üle jääb kui Soome Kalevipojaks minna. Töötukassa aitab natuke vähendada tööandja koormat palgamaksmisel, kui inimene läheb töötukassa kaudu tööle. Aga tuleb luua süsteem ja vahendid, toetamaks tööandjat noore ja kogemusteta töötaja töölevõtmiseks. Nii jääksid paljud meie tublid mehed-naised koju. Soetaksid pere ja kodu, kasvataksid lapsi ja maksaksid Eestis makse, mis muudaks meie majanduse tugevamaks.

Olen läbi ja lõhki maainimene. Ma ei tahagi elada mujal kui keset puhast loodust ja sõbralikke inimesi, ja seda saab küll ainult meie kauni Eesti maapiirkondades.

Vahel hakkab kurb, kui sõidan koduküla vahel ja tean, et olen ainuke omavanune, kes paikseks jäänud. Teisedki noored tahaksid siin elada ja töötada, aga mis teha, kui maal töökohti napib.

Suurtootjate elu on keeruline, väiketootjaid saadab pidev mure, kuhu oma toodang panna. Meil piisab põllumaad ja inimesi, kes oskavad ja tahavad kasvatada kodumaist köögivilja või toota oma rahvale eri tooteid. Aga siis vaatame poodide lettidele, mis on lookas mujalt riikidest toodud odava kauba all, ja nii jääbki see ainult mõtteks.

Elu on niigi keeruline, kas on vaja võtta riske? Kindlasti on, sest inimressurssi maatööks meil jagub, aga tootjatele oleks vaja senisest veel läbimõeldumaid ja paindlikumaid toetusi.

Kuidas saada maale elama rohkem inimesi? Eestis on käimas väga vajalik projekt “Maale elama”. Selle kampaania raames on oma kodu maale soetanud mitukümmend peret. Toetan kahel käel selliseid projekte, need annavad selgema pildi meie riigist ja inimeste vajadustest. Aga neid ei saa teha ainult õhinapõhiselt, vaid riik peab kaasa aitama, sest need algatused on kaudselt kasulikud meile kõigile, neilegi, kes ise kunagi ei taha maale elama minna.

Haldusreformist ja omavalitsuste ühendamisest on räägitud aastaid, aga tegusid on järgnenud vähe. Varem või hiljem saab see teoks, parem siis juba varem. See on majanduslikult kasulikum meie omavalitsustele. Inimesed, kes elavad ääremaal, jäävad sinna. Tugevamaks muutuvad tõmbekeskused. Kvaliteetsemad teenused on samuti keskustes.

Mis saab siis meie ääremaadest? Õnneks on meil palju asiseid külaseltse ja teistel põhimõtetel loodud seltse-seltsinguid. Anname neile koolituste ja muu arendamise kaudu kompetentsi eri teenuste osutamiseks. See toob lisaväärtust kogukonda, saab töökohti luua ja inimesed tunnevad end hoituna ja turvaliselt. Mis on inimesele veel tähtsam kui turvalisus? Ei midagi. Turvalisus hõlmab kõiki eluvaldkondi: sotsiaalsfääri, kultuuri, haridust, tööhõivet. Muudame maapiirkonnad tugevamaks ja ise hakkama saavaks.

Riik ei jõua igal pool luua päästekomandosid ega kiirabijaamu või konstaablijaoskondi. Aga riik saab aidata vabaühendustel korraldada teenuste pakkumist ja turvalisuse tagamist.

Palju räägitakse meie riigi turvalisusest ja kaitsevõimekusest. Peame olema valvel oma idanaabrite suhtes, sest õudusega kuulame uudiseid Ukrainast. Riigikaitset arendatakse süsteemselt tugevamaks. Vähem räägitakse elanike kaitsest.

Olen küsinud oma tuttavatelt, kas nad teavad, kuhu saavad pöörduda ja kust saab abi, kui meil peaks olukord keeruliseks minema. Vastuseks olen saanud õlakehituse. Ja õlgu kehitan isegi. Kuidas on jäänud tagaplaanile selline oluline teema nagu elanike kaitse? Siin on suur ja lai tööpõld meile kõigile.

Nagu on vaja haritud töömehi, peavad olema riigis tagatud kõikidele inimestele vajalikud teenused ja turvalisus igas eluvaldkonnas ning loodud toimiv elanike kaitse.

Tahan elada ja töötada meie armsas Eestis, oma kodus oma perega ja selle nimel olen ma valmis vaeva nägema ja panustama. Tõstkem häält!

Andres Lainela, Rahva Ühtsuse Erakonna kandidaat Pärnumaal

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki