FANDOM


8.4.2013 kell 16.00 Reformierakonna Pärnu kontor. Reformierakonna Pärnu kultuuripoliitika algatusrühma koosolek

Kohal: Andrus Kallastu, Erki Melts, Meeli Pärna, Anneli Rabbi

Pärnu kultuurielu probleemid ja parandusettepanekud:

 1. kunstide maja ei ole funktsionaalne
 2. eraõiguslikke kultuurikorraldajaid ei toetata piisavalt
 3. kultuuri rahastamise põhimõtted on segased
 4. linna arengukava tegevuskavas on välja toodud suvalised üritused. Pole selge, miks nii otsusati, millal otsustati, kes otsustas? Kultuuriprojektide toetamise põhimõtted ei ole selged.
 5. teha vahet kultuuril ja muudel üritustel: näiteks Pärnu päeva peasündmus toidufestivali lepingu sõlmimine
 6. meil ei ole nägemust kultuurielust, puudub üldine pilt
 7. linnaosakeskuste toetamise skeem on segane. Näiteks Maarja-Magdaleena Gild saab toetust sama rea pealt, kuid pole linnaosakeskus. Gildi toetamine peaks toimuma mitte kultuuri, vaid näiteks arengu rea pealt.
 8. Vana-Pärnus puudub avatud kultuurikeskus
 9. närvidele käib linna poolt kultuuritegijate loll kiitmine ja tegeliku toetuse puudumine
 10. eelarveliste asutuste ja eraõiguslike tegijate ebavõrdne kohtlemine linna poolt. Näiteks huvihariduses makstakse õppekoha maksumusest KOV asutuses kinni ligi 100%, erahuvikoolides maksimaalselt 30%. Samas spordis on toetused võrdsed sõltumata omandivormist
 11. linna tellimuse puudumine
 12. huvihariduses õppekavade dubleerimine ressursse raiskav, näiteks solfedžo ja pillide õpetamine kunstide majas, kui vastav õpe on olemas muusikakoolis
 13. kaunite kunstide huvihariduses peaks linnapoolne toetus olema lapsepõhine, mitte õppekohapõhine. Praegu näidatakse ühes koolis mitmel erialal õppivaid lapsi kui erinevaid. Sellest näiteks kunstide maja suured õpilaste arvud, mille alusel makstakse linna poolt pearaha.
 14. Töötada välja huvihariduse reformimise põhimõtted. Huvihariduse reformimise alusena sõnastada reegel: Linn toetab võrdselt ühe lapse õppimist maksimaalselt kahes huvikoolis sõltumata huvikooli omandivormist.
 15. Luua infrastruktuuritoetuse meede.

Vaata kaEdit

Reformierakonna kultuuripoliitika Pärnus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki