FANDOM


Allikas: http://www.parnupostimees.ee/3079951/indrek-saar-inimeste-eesti


Indrek Saar: Inimeste Eesti


Riigikogu valimistel on olnud omamoodi puhastav toime. Väheste eranditega tunnistavad pea kõik poliitilised jõud, et Eesti vajab otsustavat muutust, et vanaviisi enam ei saa, et senise maksusüsteemi ja kivinenud parempoolsete arusaamadega jätkamine tähendab ummikteed.


Murenema on hakanud isegi pikka aega Eestit juhtinud erakondade enesekindlus. Seni on nad, silmaklapid peas, ülistanud Eesti edulugu ja unustanud põletavad probleemid. Asjata pole ühiskondlikus debatis tõstetud esile vajadust sotsiaaldemokraatliku pöörde järele.

Mitu palet

Eestil on tõesti mitu palet. Ühelt poolt meie kõrged kohad teatud edetabelites, infotehnoloogilised saavutused, üha kerkivad kaubanduskeskused ja rekordeid löövad autoostu numbrid, mis justkui kõnelevad progressist ja heaolu kasvust.

Kümned tuhanded tööl käivad ja vaevu ots otsaga kokku tulevad inimesed, kitsikuses sirguvad lapsed, jätkuv võõrsile lahkumine, turvatunde puudumine – kõik see on samuti Eesti elu lahutamatu osa. Ikka veel näeme enda ümber palju ebavõrdsust ja -õiglust, vaesust ja tõrjutust, hoolimatust ja sallimatust.

Sotsiaaldemokraatidele on kõige võti ja mõõdupuu inimene. Seisime inimeste eest opositsioonis tegutsedes ja usun, et tõestasime seda valitsuseski. Olgu näiteks riigi oluliselt kasvanud tugi lastele ja peredele, see sai teoks tänu sotsiaaldemokraatide survele.

Mõistagi on väga palju veel ära teha. Me tahame ehitada üles inimeste Eestit, kus igaüks tunneb end vajaliku ja kaitstuna ega ole hirmul homse päeva ees. Inimeste Eesti on koht, kus tahetakse peret luua ja lapsi saada. Inimeste Eesti on koht, kus iga töötav inimene saab oma töö eest väärikat tasu.

Meie üks suurtest eesmärkidest on palgavaesuse kaotamine. Eeskätt vaesus põhjustab inimeste kodumaalt lahkumist, terviseprobleeme ja ebakindlust. See takistab majanduse arengut ja ohustab meie julgeolekut ja rahva kestmist.

Sotsiaaldemokraatide juhtimisel tõstab järgmine valitsus miinimumpalga nelja aastaga 800 euroni. Alampalga tõus suurendab kümnete tuhandete perede toimetulekut ja vähendab oluliselt nii sotsiaaltoetustest sõltuvate inimeste hulka kui soolist palgalõhet. Samuti elavdab see majandust, kuna suureneb tarbimine.

Toetused

Meie riigile ja rahvale on esmatähtsad lapsed: nii see, et meie peredesse sünniks rohkem lapsi, kui see, et ükski lapsi ei kasvaks üles vaesuses ega jätaks oma võimeid arendamata. Laste ja perede kaitseks tuleb seada sisse nutikas lapsetoetus, mis tagab igale lapsele 25 eurot kuus huvitegevuseks, tõstab esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni ja kindlustab igale kolme ja enamat last kasvatavale perekonnale lasterikka pere 200 euro suuruse toetuse. Kolme last kasvatav pere hakkab nii saama 525eurost nutikat lastetoetust.

Peale selle asutame elatise garanteerimise fondi, kust saaksid tuge need üksikvanemate lapsed, kellele lahus elavad vanemad ei maksa elatist. Kindlustame kõik lapsed lasteaiakohaga, toetades omavalitsusi 3000 lasteaia- ja hoiukoha loomisel. See samm on suunatud selgesti Pärnu linnale ja ümberkaudsetele omavalitsustele, kus lasteaiakohti napib.

Eraldi peatuksin meie plaanil teha hambaravi senisest kättesaadavamaks. Me toome riikliku hambaravihüvitise iga inimeseni ja hambaarsti igasse maanurka, sest ravimata hambad on suur terviserisk, mis lõpuks toob riigile üha suuremaid kulutusi. Toetame täiskasvanu hambaravi 200 euroga ja vanadus- ja töövõimetuspensionäride oma 350 euroga kolme aasta kohta.

Valimiste julgeolekupoliitiline valik on, kas toetada tugevat või õhukest riiki. Õhukese riigi ideoloogia esindajad on vähendanud politsei suutlikkust võidelda kuritegevusega ja piirivalve võimekust kaitsta idapiiri, püüdnud ajateenistuse kaotamise või lühendamise reformiga kahtluse alla seada meie sõjalise kaitsevõime.

Sotsiaaldemokraadid suurendavad konstaablite arvu ja tõstavad politseinike, piirivalvurite ja päästjate palka. Samuti ehitame välja idapiiri, tõstame kaitseväe üksuste võimekust ja tugevdame Kaitseliitu.

Et majandus areneks, tuleb investeerida eelkõige inimestesse. Tööhõive suurendamiseks ja regionaalsete töökohtade loomiseks rakendame sotsiaalmaksuerisusi noortele, eakatele ja piiratud töövõimega inimestele. Samuti langetame väljaspool Harjumaad sotsiaalmaksu kolm protsenti. Riiklikult toetatud üürielamute programm võimaldab pakkuda elamispinda noortele peredele, spetsialistidele ja eakatele.

Inimesed ei ela, ei tööta ega kasvata peret üksnes Tallinnas ja selle lähistel. Inimväärne elu ja kodu loomine peab olema võimalik kõikjal Eestis. Eesti on liiga väike, et kohased oleksid sedavõrd suured erisused piirkondade vahel nagu praegu.

Kui valija tahab olla kindel, et meie riik hakkab tegudeski senisest enam väärtustama inimest, soovitan valida lobedate jutumeeste asemel neid, kes on tegudega tõestanud, et neile läheb korda iga Eesti inimene. Neid, kes on sünnist saati sotsiaaldemokraadid. Ehk: sama raha eest saab valida originaali, selle asemel et valida kehv koopia, kes vaid enne valimisi inimestest hoolib.

Indrek Saar, SDE

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki