FANDOM


Täna on 26. juuli 2017


Avalik juhtimine peab muutuma täiesti läbipaistvaks

Andrus Kallastu (Reformierakond) valimuslubadus Pärnu Linnavolikogu valimisteks 2017


Sina oled Eesti Vabariigi kodanik. Sina oled Eesti omanik!

Oled tundnud ennast naiivse lollikesena, saades ametnikult või poliitikult oma küsimusele vastuse stiilis: "mida sina ka tead?", "meie siin oleme juba kõik kõige paremini välja mõelnud."

Alandava kogemuse läbi elanud, avastad Sa peagi mõisted "toitumisahel", "tagatuba", "politiseeritus", aga ka "korruptsioon" ja "julgeolekuoht".

Need sõnad tähistavad haiguse, mille nimi on mandumine, sümptomeid. Kõik nad kirjeldavad välise demokraatia koore all pesitsevat sisemist totalitarismi, mille põhjustajaks on inimeste hirm ning ametnike ja poliitikute kõigi vahenditega varjatud ebakompetentsus.


Kas mandumise vastu on rohtu?

Maailmas on olemas vähemalt kolm head vahendit:

  • täielik läbipaistvus (inglise keeles radical transparency), mis on poliitikas ja halduses meetod, mille puhul võimalikult kõik otsustamise etapid on täielikult avalikud. Täieliku läbipaistvuse printsiibi kohaselt on avalikud kõik dokumentide eelnõud, kõik otsuste poolt- ja vastuargumendid ja otsuste tegemise protsess ise. Avalikud on ka kõik lõplikud otsused, mis jäävad avalikult arhiveerituks.
  • poliitikaanalüüs (inglise keeles policy analysis), mis on analüüsimeetod keerukate poliitiliste alternatiivide süsteemseks uurimiseks, aidates otsustajatel määramatuse tingimustes valida avaliku sektori tegevuse eelissuunda. Poliitikaanalüüsi on otstarbekas kasutada, kui probleem puudutab näiteks sotsiaalseid küsimusi, kui eksisteerib vastandlikke huvisid ja on vaja võrrelda võrreldamatuid väärtusi. Poliitikaanalüüsi eesmärgiks on saada üksikasjalik ülevaade probleemist, võimalikest lahendustest ja nende mõjudest.
  • viki (havai keeles wiki, 'kiire'), mis on veebisait, kus iga inimene võib sisu lisada, kustutada ja muuta. Kõik tehtud muudatused on autoriseeritud ning ajaliselt jälgitavad ja taastatavad.


Minu eesmärk on muuta kolm head vahendit - täielik läbipaistvus, poliitikaanalüüs ja viki - Pärnu linnas poliitikakujundamise protsessi igapäevaseks osaks.


Vaata kaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki