FANDOM


Siin toimub poliitikute, ametnike ja avaliku elu tegelaste ühiskonnas levivate seisukohtade kriitiline arutelu.


Linnavalitsus on nagu lõõts: headel aegadel tõmmatakse laiali ja halbadel aegadel lükatakse kokkuEdit

"Linnavalitsus on nagu lõõts: headel aegadel tõmmatakse laiali ja halbadel aegadel lükatakse kokku" (Pärnu abilinnapea Romek Kosenkraniuse seisukoht Teet Roosaare artiklis "Pärnu linnavalitsuses kaotab töö 17 inimest". Pärnu Postimees, 31.03.2010)

Avaliku võimu üks olulisemaid ülesandeid on ühiskonda stabiliseerida. Selle nimel peaks avalik võim lähtuma põhimõttest: heal ajal säästa, kehval ajal kuluta. --Andrus Kallastu 30. aprill 2010, kell 03:04 (UTC)


Kõik inimesed ei saa osaleda seaduste tegemisesEdit

"Kõik inimesed ei saa osaleda seaduste tegemises" (Riina Kippak, Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Olenko 2002: Mina ja maailm. 3.klassi inimeseõpetuse õpik. Koolibri. 35)

Lause sellisel kujul annab väära pildi kodaniku õigustest Eesti Vabariigis. Seaduste tegemisel peavad osalema võimalikult kõik kodanikud ja selleks on ka loodud riigi osalusportaal www.osale.ee. Samuti võivad kõik kodanikud osaleda kohaliku omavalitsuse reeglite väljatöötamisel, sest vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 32 on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. --Andrus Kallastu 30. aprill 2010, kell 02:57 (UTC), --Andrus Kallastu 15. oktoober 2010, kell 04:08 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki