FANDOM


NB! Programm on suletud!

Avatud Ühiskonna Instituut (Open Society Institute, OSI) ja mySociety on ühendanud jõud, et toetada demokraatia ja läbipaistva valitsemise teemaliste veebilehtede ehitamist Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, sh Eestis.

Suurbritannias on mySociety loonud mitmeid niisuguseid veebilehti, näiteks

Nüüd toetavad mySociety ja Avatud Ühiskonna Instituut raha ja nõuga sarnaseid projekte Kesk- ja Ida-Euroopas.

Kokku toetatakse maksimaalselt 10 projekti, esitatud projektide seast toimub valik iga 4 kuu järel alates 15.novembrist. Ideede selekteerimisel arvestatakse ka inimeste kommentaare. Esitatud projektiideed on kõigile nähtavad ja kommenteerimiseks avatud veebilehel http://cee.mysociety.org/cfp/view.

Võiduprojektide väljavalimise järel abistab mySociety tehnilistes küsimustes ja aitab luua sidemeid teiste sarnaste projektidega.

Konkurss on avatud nii mittetulundusühingutele kui mitteformaalsetele gruppidele ja üksikisikutele. Eelnev kogemus demokraatia ja läbipaistva valitsemise valdkonnas ei ole nõutav, kuid kasuks tuleb programmeerimiskogemus.

Oodatakse projekte, mis:

  1. edendavad läbipaistvat, vastutustundlikku ja demokraatlikku valitsemisprotsessi
  2. kasutavad selleks nutikalt interneti unikaalseid võimalusi (kahepoolne kommunikatsioon, lihtne andmeanalüüs jne)

Projektid peavad kasutama Free/Open Source litsentsi ning järgima Open Data põhimõtteid. Võib rakendada ka mobiililahendusi.

Projektiidee saab esitada inglise keeles veebilehel http://cee.mysociety.org/cfp.

Lisainfo: