FANDOM


Allikas: http://www.ekre.ee/kov-2013/parnu/parnu-valimisplatvorm/

Heldur Paulson: Pärnu valimisplatvorm

Eesti Konservatiivse rahvaerakonna eesmärgid Pärnu linnas

Rahva raha kokkuhoid:Edit

 1. Kokkuhoid algab linnapea palgast… 2876 EUR’i ja ei mingeid lisatasusid (hetkel on need 30% põhipalgast). Ainuke soodustus oleks ametiauto koos kütuse limiidiga.
 2. Tõsta oluliselt linnavalitsuse efektiivsust. Vaadata üle iga ametniku vajadus, kompetentsus, pädevus ja ka tema palgaaste. Vähendada miinimumini linnavalitsuse ametnike välisreise ja koolitusi. Nende efektiivsus on peaaegu olematu.
 3. Kord majja linna ettevõtete juhtimises ja nõukogudes. Vaadata üle juhtide töölepingud ja palgad. Kindlasti ei tohi töölepingu lõpetamisel maksta koondamistasu üle ühe kuu. Nõukogudes peavad olema inimesed, kes oskavad ja viitsivad tutvuda ettevõtte raamatupidamisega (ehk siis poliitiliste ametikohtade asemel peavad olema spetsialistid).
 4. Vee hind eelmise aasta tasemele – KOHE. Pärast seda võib juba kalkuleerida ja läbi rääkida, et milline peaks see hind olema tulevikus. Tuleb kehtestada korteritele ja majadele abonentmaks, millest on vabastatud kohapeal elavad koduomanikud.
 5. Nõuda soojuse hinna olulist langetamist Pärnus. Esitada Konkurentsiametile omapoolsed arvutused ja põhjendused soojuse hinna arvutamise kohta. (Kui kasutada arvutustes reaalseid numbreid, siis soojuse piirhind ei oleks tohtinud sel aastal tõusta ja reaalne hind koostootmisjaama puhul peab tarbija jaoks hoopis langema). Narvas maksab näiteks koostootmisjaamas soojus linnaelanikele 27,28 EUR’i + käibemaks.

Mida tuleks muuta:Edit

 1. Pärnu rand on Pärnu pärl. Rannahooaeg peab olema vähemalt 01.05. kuni 15.09. Ranna koristamine peab algama kohe pärast lume sulamist kevadel. Tuleb teha pidevat järelevalvet rannas tegutsevate ettevõtete väljanägemise, puhtuse ja teeninduse kvaliteedi suhtes. Kauplemisload tuleb esmajärjekorras anda väikeettevõtetele, kus omanik(ud) ise on ka teenindaja(d).
 2. Taastada linnavalitsuse ja ka volikogu igakuised pressikonverentsid.
 3. Linna tänavate hooldamisse kord majja. Kes lõhub, see ka maksab parandamise ja töö tuleb teha nii, et tänav ei ole halvem kui enne remonti. Parandustele peab ka kehtima garantiiaeg (näiteks 2 aastat). Talvel tuleb lund kesklinnast, ristmikelt, jalakäiate ülekäigukohtadelt ja bussipeatustest ära vedada.
 4. Bussiliiklus Pärnus. Tuleb vaadata üle see ümberistumistega ühistranspordi skeem ja vajadusel teha sinna olulisi muudatusi või üldse tagasi minna eelmise skeemi juurde. Pensionäridel, alates 65-ndast eluaastast, peab olema bussisõit tasuta.
 5. Koolireformi tulemusena peab jääma Ülejõe ja Rääma linnaossa ka üks täisgümnaasium. Näiteks praegune Ülejõe Gümnaasium. Pärnu Toimetulekukoolist peab saama kaasaegne ja turvalise õppekeskkonnaga kool linna ja maakonna puuetega lastele. Taastame koolimineku toetuse.
 6. Alustada konkreetsete tegevustega Pärnu lennujaama arengus. Töötada välja kindla ajaplaaniga arengukava.
 7. Lõpetada Pärnu sadamast Vana-Pärnu tolmutamine ja keelata öörahu ajal mürarikkad tööd.
 8. Pärnu linn on Pärnumaa pealinn ning ta peab hoolitsema ja hea seisma ka oma maakonna valdade heaolu eest.

Mida ehitada:Edit

 1. Lasteaia kohtadest ei tohi linnas olla puudust. Aastal 2015 möödub 30 aastat viimati ehitatud lasteaiast Pärnus. Selle „tähistamiseks“ tuleb ehitada üks uus lasteaed.
 2. Ehitada linna kulul noortele kõrgharidusega spetsialistidele soodsaid üürikortereid.
 3. Tuleb ehitada uus matusemaja.
 4. Uus sild on mõeldud Pärnu elanike jaoks. Sild tuleb ehitada Liiva ja Niidu tänavate vahele. Alustada koheselt projekteerimisega ja valitsuse survestamisega raha eraldamiseks.

Kuidas raha juurde saada:Edit

 1. Pärnu linn peab toetama uute ettevõtete asutamist ja miks ka mitte ise looma Pärnumaale vajalikke uusi väikefirmasid.
 2. Osa riigiasutusi peavad tulema Pärnusse (Meelitada, keelitada, veenda, nõuda…). Näiteks: Keskkonnaamet, Veeteede Amet, Riigimetsa Majandamise Keskus… ja miks ka mitte hoopis mõni ministeerium).
 3. Tuleb nõuda Vabariigi Valitsuselt üle vaadata kohalikele omavalitsustele eraldatavate rahade arvutamise põhimõtted. Suurem osa kohalikke omavalitsusi peavad saama tunduvalt rohkem raha maksutulust kui praegu. Pärnu linn peab olema selle asja eestvedaja valitsuse veenmisel ja survestamisel.

Lõpetuseks:Edit

Muidugi ei tule nende eesmärkide saavutamise nimel unustada linnavalitsuse igapäevatööd: koolide ja lasteaedade remontimine, laste mänguväljakute eitamine ja hooldus, rattateede ehitamine, Jaansoni raja valmis ehitamine, tänavate hooldus, sotsiaaltöö, huviringide ja spordikoolide toetamine, linna turvalisuse suurendamine ja palju muud.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki