FANDOM


Siin lehel toimub arutelu Esplanaadi 10 kinnistu kui avaliku huvi all oleva objekti üle.Huvirühmade seisukohadEdit

Omanik Herder AS: Soovib hoone tagastada Pärnu linnale kui endisele omanikule ning selle eest kompensatsiooni.

Endine omanik Pärnu linn:

  • maksta Herderile 1,55 miljonit ja Esplanaadi 10 kinnistu jääb Herderile
  • mitte anda nõusolekut Herderiga kompromisslepingu sõlmimiseks ning jätta otsus kohtu teha

Pikaaegne rentnik Pärnu Uue Kunsti Muuseum: "Muuseumi nõukogu peab õiglaseks, et Herder tagastab linnale Esplanaadi 10 kinnistu ja linn maksab talle selle eest praeguses turuväärtuses. Kinnistu turuväärtus on Kivimägi andmetel 500 000 – 700 000 eurot, ettevõte ostis selle 2006. aastal 2,23 miljoni euro eest. /.../ Kui kinnistu saab taas linna omandiks, avaneb muuseumil võimalus taotleda Euroopa Liidu 2014–2020 finantsperioodi vahendeid ja hoone ümber ehitada moodsaks kunstikeskuseks, kuhu mahuvad ära nii kunstimuuseum, kunstikool kui ka väärtfilmide kinoteater. Detailne ehitusprojekt, mida finantseeriti aastatel 2004–2005 riigi ja linna eelarvest, on juba ammu ootel. /.../ Õnneks on Esplanaadi 10 vundament ja konstruktsioonid suhteliselt hästi säilinud, 2002. aastal tehtud juurdeehitus aga üks Eesti paremaid näitusesaale, mille edasiarendamine on loogiline jätk muuseumi senisele tegevusele. Märgilises asupaigas asuva muuseumihoone rekonstrueerimine selliselt, et oleks võimalik tulevikus eksponeerida meie rahvusvahelise haardega kunstikogu, vastab igati Eesti riigi kultuuripoliitikale."[1]

AruteludEdit

Esplanaadi tn 10 kinnistule planeeritava hoone kavandi arhitektuurse visiooni tutvustus ja avalik aruteluEdit

8. veebruar 2010 kell 15.00. Pärnu Linnavalitsuse büroohoone esimesel korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Suur-Sepa tn 16

Pressiteade: Tutvustuse eesmärk on võimalikult laiapõhjaliselt arutada planeeritud hoone sobivust linnaruumi detailplaneeringu eskiisi staadiumis, kuivõrd planeeritud hoone on üheks alternatiiviks olemasolevale hoonele, mis omab vastaval alal olulist ruumilist mõju. Esplanaadi tn 10 hoone lahendust tutvustav väljapanek kestab vahemikus 01.02.2010 kuni 05.02.2010 a. Selle aja jooksul saab hoone kavandiga tutvuda Pärnu linna koduleheküljel www.parnu.ee ja kella 08.00-16.00 Pärnu Linnavalitsuse büroohoone esimesel korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103, aadressil Suur-Sepa tn 16.

Kavandi failid

Ülle Tuulik, Pärnu Linnavalitsuse Planeerimisosakond, linnaarhitektiteenistus, planeeringute peaspetsialist, 444 8353

  • Arutelul osales 12 inimest.
  • Linnale laekus eskiisi kohta neli vastuväidet.
  • Kinnistu arendaja OÜ Herderi esindaja puudus arutelult.
  • OÜ Herder on koostamas kinnistu uut eskiisprojekti, kuid seda avalikkusele tutvustatud ei ole.

Arutelu kokkuvõte: Karri Tiigisoon (Pärnu linna peaarhitekt): "Kohal olid naabrid ja teisi huvilisi. Toimus arutelu peamiselt esitatud eskiisi sobivuse üle linnaruumis, samuti sai põgusalt käsitletud olemasoleva hoone sobivust ja krunti kui sellist üldse: millised funktsioonid seal võiksid olla, mis on piirkonna linnaehituslik kontekst,"


Diskussioon ajakirjandusesEdit