FANDOM


Roomet Jakapi

Hääle väänutamine: teoreetilised pealised ja praktilised alused

Ettekandes katsetatakse kõigepealt terminoloogiat, mille abil võiks käsitleda ebakonventsionaalse häälekasutuse erinevaid vorme. Edasi püütakse välja selgitada, kas saab tõmmata piirjoont kõlaluule ja muusikalise vokaalimprovisatsiooni vahele, lähtudes luuletaja ja muusiku erinevast suhtest keelde ja häälde. Viimaks uuritakse, mis motiveerib üht filosoofi tegelema vokaalimprovisatsiooniga ning tutvustatakse mõningaid mänguvõtteid.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki