FANDOM


Täna on 21. august 2017

Siin lehel toimub multimeediumiteose JA TAEVAD LAULSID planeerimine.

JA TAEVAD LAULSID. Multimeediumiteos

Projekti käik:

15.11.2012. Töörühma seminar (EMTA). Videosalvestised:

Töörühma seminar 28.3.2013 (EKA)

Töörühma seminar 25.4.2013 (EKA)

KirjeldusEdit

Multimeediumiteose JA TAEVAD LAULSID sisuline tõuge pärineb Uku Masingu lavalise kompositsiooni Palimplastid epiloogist, mis kujutab enesest Hääle ülalt ja Kosmose dialoogi ning Ilmutusraamatus olevast Taevase Jeruusalemma kirjeldusest (Johannese ilmutus 21:10-21). Kosmoloogilise hüpoteesi kohaselt arvatakse teadvat, millal universum, mida me asustame, lakkab olemast. Samas me keegi ei tea, kas inimteadvusel õnnestub ületada ruumi ja aja piir ning milline teadmine või kogemus on võimalik sellest piirist üle minnes meie praegusest maailmast kaasa võtta. Teose eesmärk on jaatada tõdemust, et elu on ilus ja seda tuleb nautida täiel rinnal.

Tehniliselt on eesmärk luua Iannis Xenakise polütoobi-ideedest lähtuv multimeediumiteos, milles on ühendatud heli, video, valgus, lõhn, inimkeha ja manipulatsioonid ruumiga. Multimeediumiteose jaoks ehitatakse karkassile ja vaieritele spetsiaalne venivast tekstiilist teisaldatav konstruktsioon, millesse pealtvaatajad saavad sisse vaadata ning mille kuju on võimalik reaalajas muuta. Kasutusel on 8-kanaliline audiosüsteem, vähemalt 4-kanaliline videosüsteem ning vähemalt 24-kanaliline valgussüsteem. Tehnilisi süsteeme juhitakse audiovisuaalse objektprogrammeerimissüsteemi Max/MSP/Jitter abil.

Vormiliselt põhineb teos valmisprogrameeritud kõla-, visuaal- jne sündmuste jadal. Teosel on interaktiivne lisaomadus: teatud protsesside teatud muutusi saavad osalejad esile kutsuda ise ning sellega ettemääratud sündmuste kulgu muuta.

Teose esiettekanne on planeeritud 2014. aasta kevadel Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli ja Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) poolt korraldatava konverentsi ja näituse Kunst ja teadus – hübriidne kunst ja interdistsiplinaarne uurimus / Art and Science – Hybrid Art and Interdisciplinary Research raames. Nimetatud konverents-näituse eesmärk on otsida kunsti ja teaduse kokkupuutepunkte ning kaardistada, millises suunas liigub eksperimentaalne teadus ja uurimuslik kunst ning luua keskkond ühisteks aruteludeks ja edaspidiseks koostööks erinevate valdkondade doktorantide, magistrantide ja uurimisgruppide vahel.StsenaariumidEdit

Baasstsenaariumid universumi tulevikust:

- Suur külm
- Suur lõhkirebimine
- Suur kokkusurumine
- Kõrgema dimensiooni avaldumine

Inimese valik:

- Püüda elada igavesti (väheintensiivselt)
- Hüpe tundmatusse läbi ussiaugu (lootus elada intensiivselt edasi)
- Püüda luua uus universum (kus võiks tekkida uus elu)
- Minna baasstsenaariumiga kaasa

TöörühmEdit

Andrus Kallastu ja Hans-Gunter Lock (heli)
Raul Meel (visuaalne poeesia)
Ra Luhse ja Tanel Tuhal (arhitektuurne vorm)
Erik Alalooga ja töörühm (objektid)
Hille Karm, Liina Vedler, Igor Ruus ja töörühm (video)
Taavet Jansen (visuaali programmeerimine)
Henri Hütt (tants)
Laur Järv (teaduslik konsultatsioon)
Mihkel Putrinš (IT-lahendused)
Repoo Ensemble muusikud

Produktsioon: Pärnu Ooper

Projekti juhtimine ja täiendav info: Andrus Kallastu, 58507451, andrus.kallastu@eesti.ee

InspiratsiooniallikaidEdit

Iannis Xanakis http://www.iannis-xenakis.org/xen/index.html

  • arhitektuuri ja muusika loomiseks kasutatud samad struktuurid (Philipsi paviljon, Tourette’i klooster), polütoobid

http://www.iannis-xenakis.org/xen/archi/real.html

  • matemaatika ja muusika seosed

http://www.schoenberg.ee/XENAKIS_WWW/XENAKIS_MATEMAATIKA_MUUSIKA_EN.htm

Uku Masing http://et.wikipedia.org/wiki/Uku_Masing

Teaduslik taustinfo


Lahedad arhitektuursed ideed

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki