FANDOM


EE EN


Tähelepanu!
Seminari kontseptsioon on avatud parandustele ja täiendustele.
Täna on 26. juuli 2017


Seminari eesmärk on refleksiooni kaudu toetada pärnu professionaalse kultuurielu arengut.

Seminari korraldab Pärnu Loomeliit koostöös Pärnu Keskraamatukogu ja Pärnu Linnagaleriiga.

Seminari on rahastanud Pärnu linn ja Kultuurkapital.

Seminari ülesvõtted asuvad Pärnu Loomeliidu kanalil youtube'i keskkonnas

Seminari kogukonnaleht leidub Facebook'isSeminari korraldamise põhimõtted lühidalt:

 1. Ettepanek seminaril esinemiseks palun teha planeerimislehel http://et.parnu.wikia.com/wiki/KAUNITE_KUNSTIDE_FILOSOOFIA, kuna ajad broneeritakse "kes ees, see mees".
 2. Ühe seminarikorra kestus on 90 minutit (sellest ca 60 minutit ettekanne ja 30 minutit arutelu).
 3. Ettepanekut tehes tuleb planeerimislehele sisestada ettekande kokkuvõte, mis peab sisaldama järgmisi osi: pealkiri, diskursuse ja referentsmaterjalide kirjeldus, uurimismeetodi kirjeldus, uuritava objekti kirjeldus, kuulajatele soovitatav kirjandus eelnevaks lugemiseks.
 4. Seminar toimib majanduslikul põhimõttel "keegi ei maksa kellelegi midagi ja igaüks hoolitseb ise oma kulutuste katmise eest". Pärnu Loomeliit tagab seminari toimumiskoha olemasolu, teavituse jm korralduskulud ning seminari esinejad hoolitsevad ise oma honorari, transpordi- ning võimalike majutuskulude katmise eest.
 5. Üldreeglina seminarid videosalvestatakse ning salvestised tehakse kättesaadavaks youtube'i lehel http://www.youtube.com/results?search_query=p%C3%A4rnu+loomeliit&sm=12

EesmärkEdit

Seminari eesmärk on refleksiooni kaudu toetada pärnu professionaalse kultuurielu arengut.

Aeg, koht, ühe seminarikorra struktuurEdit

Seminar on plaanitud toimuma sügissemestril 12 ja kevadsemestril 12 korda. Seminar toimub Pärnu Linnagaleriis, Nikolai 27 või Pärnu Keskraamatukogus, Akadeemia 2, neljapäeviti kell 17.00-18.30. Ühe seminarikorra kestus on 90 minutit (sellest ca 60 minutit ettekanne ja 30 minutit arutelu).

Seminari sisu ja juhtimineEdit

Seminari sisu sünnib Pärnu Loomeliidu esindaja ning seminaril esineja loova dialoogina.

Eelistatud on teemad,

 • mille kaudu analüüsitakse pärnu loovisikute loomingut;
 • mille kaudu tutvustatakse innovatiivseid loome- ja analüüsimeetodeid;
 • mis moodustavad temaatilisi allsarju;
 • millesse lisaks välislektoritele on esinejatena kaasatud ka Pärnu koolide õppurid;
 • mille käsitlemine on seotud teadustegevusega laiemates uurimisprojektides ja millel on nende projektide kaudu olemas kaasrahastamine või suur tõenäosus kaasrahastamise leidmiseks;
 • mis on leidnud või leiavad kirjaliku vormi.

Üldine korraldus ja finantseerimineEdit

Seminari korraldab Pärnu Loomeliit koostöös Pärnu Linnagalerii, Pärnu Keskraamatukogu ja Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga KTKDK (kuni 6.10.2014).

Pärnu Loomeliidu kohustusedEdit

Pärnu Loomeliidu kohustusteks on

 • seminari koordineerimine ja esindamine suhtlemisel meediaga;
 • põhirahastamise tagamine;
 • põhireklaami tagamine;
 • vastutamine seminari sisulise kvaliteedi eest

Pärnu Loomeliit põhirahastab ühte seminarikorda järgmiselt (seminar toimub Pärnu Keskraamatukogus):

 1. info publitseerimine seminari koondplakatil: 16.-
 2. Pärnu Keskraamatukogu arvestuslik üür: 20.-
 3. seminari reklaamimine Pärnu linna teadetetahvlitel, tasuta meediakanalites ja Pärnu Loomeliidu ja Pärnu Linnagalerii kodulehtedel: 32.-
 4. seminari videosalvestamine, salvestise toimetamine ja publitseerimine youtubei keskkonnas[1]: 72.-
 5. üldine koordineerimine ja administreerimine: 77.-

KOKKU: 217.- eurot

Seminaril esineja kohustusedEdit

Seminaril esineja kohustusteks on ettepaneku koostamine ja osalemiseks vajaliku kaasrahastamise leidmine. Ettepaneku kohustuslik info on:

Palun sisestada planeerimislehele:

 1. ettekande kokkuvõte, mis peab sisaldama järgmisi osi: seminari pealkiri, diskursuse kirjeldus ja ülevaade referentsmaterjalidest, uurimismeetodi kirjeldus, uuritava objekti kirjeldus, soovitatav kirjandus.
 2. kaasrahastajate ja toetajate andmed
 3. infonupu tekst levitamiseks infokanalites (max 300 sõna)

Palun saata meiliga aadressil parnuloomeliit@gmail.com

 1. esineja isikuandmed: nimi, isikukood, aadress, sidevahendid
 2. digitaalses formaadis esindusfoto (resolutsiooniga vähemalt 300)

Koostööpartnerid ja nende panusEdit

Tähelepanu: seminar on liitumiseks avatud uutele koostööpartneritele!

Ainepunktide või muude õppesoorituste (hinnete) arvestamineEdit

Ainepunktide või muude õppesoorituste (hinnete) arvestamine toimub õpilase koduõppeasutuse reeglite järgi selle õppeasutuse õppesooritusregistris. Ainepunkte või muid õppesooritusi (hindeid) võib õpilasele anda:

 • seminari kuulamine
 • ettekanne seminaril (välja arvatud KTKDK liikmed)
 • uurimuse koostamine või artikli publitseerimine erialaväljaandes
 • muu õpilase koduõppeasutuse poolt kinnitatud tegevus

Dokumentide blanketidEdit

ÜldisedEdit

2013 sügisEdit

InfonupudEdit

PlaneerimiskoosolekudEdit

Vaata kaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki