FANDOM


Kava on väljatöötamisel.
Täna on 17. august 2017

R 14.12.2012 kell 19 Pärnu Eliisabeti kirik

K 19.12.2012 kell 19 Tallinna Mustpeade majaKOLM SÕNA BACHIST
Emotsionaalne, intellektuaalne, sensuaalne Bach


KAVA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Avamäng h-moll BWV 1067 (1721)
Ouverture
Lentement
Rondeau
Sarabande
Bourée I
Bourée II
Polonaise
Double
Menuett
Badinerie
Fuugakunst / Die Kunst der Fuge BWV 1080 (1749/50)
Nr. 19 Kolmikfuuga / Fuga a 3 soggetti (lõpetamata)
Marju Riisikamp (klavessiin)
Ich habe genug. Kantate am Feste Mariä Reinigung (Festo Purificationis Mariae) BWV 82 (1725-1731/32)
autori versioon sopranile e-moll aastast 1727
1. Aria. Ich habe genug
2. Recitativo. Ich habe genug! Mein Trost ist nur allein
3. Aria. Schlummert ein, ihr matten Augen
4. Recitativo. Mein Gott, wenn kömmt das schöne: Nun!
5. Aria. Ich freue mich auf meinen Tod
Kai Kallastu (sopran)
Leonora Palu (flööt)
Pärnu Ooperi orkester
Leena Laas (kontsertmeister)
Andrus Kallastu (dirigent)


Oma aja õukondlikku maitset on Bach järginud neljas orkestrisüidis, mida nimetatakse ka avamängudeks. Süidid on kirjutatud prantsuse uvertüüri uhkeldava mudeli järgi Päikesekuninga õukonnamuusika vaimus. Õukonnamuusika välisele hiilgusele on Bach omalt poolt lisanud analüütilise, endassesüübiva tahu.

Karl Ristikivi ühes kirjas leidub märge, et romaani "Rooma päevik", täieliku pealkirjaga "Kaspar von Schmerzburgi Rooma päevik", aluseks on Johann Sebastian Bachi tsükli "Fuugakunst"(BWV 1080) viimane osa, Contrapunctus nr. 19, mis väidetavalt jäi helilooja surma tõttu lõpetamata. Ka Ristikivi romaanis jääb valgustajast literaadi Schmerzburgi unistuste ja unenägude raamatu peatükk katki poolelt sõnalt. Muistsed ja kaasaegsed maastikud, rändur ja ruum, aja-ja ruumihüpped, palveränd, naasmine ja lõpp - need teemad haakuvad ka Bachi viimase teosega. "Muutub kõik, mis elab. Ainult surnud ei muutu enam. Sellepärast tõmbabki meid kauge minevik, et leida sealt midagi, mis oleks püsiv." (Karl Ristikivi: "Rooma päevik", 1976)

Bachi kantaadid on heliväljenduseks ususümbolitele – piiblisõnale ja koraalile. Nad on omamoodi kompromissiks “kiriku” ja “kunsti” vahel. Valgustatud, eelkõige õukondlik “kunst” ei vaata vaimulikule kantaadile teisiti kui ilmalikule, mis ei erine formaalselt ooperist. Bach ise on piisavalt kristlane ja teoloog, et asetada piiblisõna ja koraal kirglikult oma vaimuliku vokaalmuusika keskmesse. Kuid ühtlasi on ta kunstnik, kes sellesama kirega kasutab oma töös silmapaistvaid, eelkõige Itaaliast pärit muusikauuendusi. Seetõttu on teda ametisse astumisel kohustatud komponeerima mitte liiga teatraalselt või ooperipäraselt. Seda võtab ta küll kuulda, aga ei pea ilmselt enda kohta käivaks. Kantaatides on retsitatiivide tõlgendus tavaliselt mõistusepärane, aariate tooni määrab aga tundeline Jeesuse-ihalus mõõdukalt pietistlikus vaimus. Ometi oli Bach sõltumatu igat liiki kiriklikust skematismist. Tema luterluses on ka koht ortodokssetele, baroklikult müstilistele, pietistlikele ja uus-protestantlikele valgustusideedele. Bach on universalist selles mõttes, et loob maailma iga kord uuesti, selle asemel et sedasama elupihtimust teosest teosesse korrata. Bachi-tõlgendustel pole lõppu ning nüüd on meil ka moodne Bach – dramaatik ja sensualist (Martin Gecki raamatu “Johann Sebastian Bach” (tõlk. Ilme Rebane, Kirjastus Ilo 2009) põhjal).

Marju Riisikamp


Kavas "Kolm sõna Bachist: emotsionaalne, intellektuaalne, sensuaalne Bach" esitavad Pärnu Ooperi muusikud kolm Johann Sebastian Bachi teost: Teise orkestrisüidi, viimase fuuga tsüklist "Fuugakunst" ja kantaadi "Ich habe genug". Soleerivad sopran Kai Kallastu, flötist Leonora Palu ja klavessinist Marju Riisikamp. Pärnu Ooperi orkestrit juhatab Andrus Kallastu ja kontsertmeister on viiuldaja Leena Laas.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki