FANDOM


Kirjulehe talgud

SITUATSIOONEdit

Pärnu linna parkide ja haljasalade pindala kokku on 6,5 km2 Peale selle on linnas 196 ha looduskaitsealust metsa. Kokku on Pärnus 8,46 km2 rohealasid mis moodustavad linna pindalast (32,2 km2) 26%.

Turistid ja külastajad kasutatavad parke peamiselt Kesklinna ja Rannarajooni linnaosas kus tõmbekeskusteks on kuurordiga seotud asutused ja meri.

EESMÄRKEdit

Aktiveerida kogukonda kogukonnale olulise probleemi lahendamisele. Pärnu pargid kirjudest lehtedest puhtaks. Sündmus on oluline eelkõige kogukonnale endale. Peamine kasulikkus tekib sellest et kogukond koguneb kokku, teeb midagi ühiselt oma kogukonna heaks ja tunneb end väärtusliku kogukonnaliikmena. Linnakeskkonna visuaalne heakord on linnakodanike pideva nurina allikaks. Kirjulehe talg annab kõigile linna heakorra üle muret tundvatele kodanikele hea võimaluse panustada ise ja organiseeritult linnakeskkonna paranemisse.

MIDA ME VAJAME KIRJULEHE TALGUTE ÕNNESTUMISEKS?Edit

Me vajame inimeste endi tahet ja soovi tegutseda ühise eesmärgi nimel – seda rõhutada pidevalt neile keda kutsume üritusele. Me kutsume kirjulehe talgutele inimesi kes on huvitatud omaalgatuslikust kaasalöömisest ja soovivad vabatahtlikult anda oma panuse linna sügiseseks koristamiseks.

SÜNDMUSE TEGEVUSEdit

Riisuda ja kokku koguda nii palju sügisel maha sadanud puulehti Pärnu parkides kui võimalik. Kommunaalametiga oleks mõistlik konsulteerida samuti lehtede äraveo teemal. Erinevatel aastatel on Oktoobri lõpu poole/Novembri alguse poole Pärnus lehtede äravedu korraldatud ja mõistlik oleks eelnevalt saada üldsõnaline kokkulepe kuhu ja kuidas kokku riisutud lehed panna ja kuidas neid käidelda kui talgul kogutud lehed lähevad samamoodi linna poolt äravedamisele.

KUUPÄEVEdit

22 Oktoober 2011 kell 11:00 kuni 15:00 (Päike loojub siis u kell 17:50). Kirjulehe talgud toimuvad sel aastal Oktoobri teisel poolel Pärnu parkides. Esimesel aastal on koristusala väiksem ja järgmistel aastatel kui loodetavasti inimesi talgutega rohkem liitub, siis laieneb koristusala ülelinnaliseks sügiseseks sündmuseks.

EELARVEEdit

Üritus on mittetulunduslik ja vabatahtlik. Linnapoolse panusena oodatakse lehtede äravedu, kilekotte (kui lehed on vaja pakkida), rehasid, toitlustamist, auhindadega panustamist, kõnepidajat-tänajat.

ASUKOHTEdit

2011 aasta koristusalaks on välja pakkuda mitmed variandid:

 • Vallikäär
 • Munamägi

Variandid on head kuna asuvad kõige lähemal kesklinnale ja on seetõttu kõige rohkem turistide ja linnakodanike silme all. Nende parkide koristamine on seetõttu linna seisukohast oluline. Alternatiiv-variant on minna Rannaparki. See jäi eelmisel sügisel mingil põhjusel pikalt koristamata ja oli ka sel kevadel pärast lume sulamist lehtedega kaetud. Milline piirkond ette võtta võiks selguda seetõttu koostöös linna kommunaalametiga. Las nad ütlevad ise millisesse piirkonda on kõige hädatarvilikum koristajaid suunata. Äkki on linnal Vallikääru ja Munamäe koristamiseks leping juba sõlmitud mingi muu ettevõttega. Ei ole mõtet vabatahtlike kodanike tööpanust ja entusiasmi kasutada eraettevõtte lepingulise töö ärategemiseks. Nimelt nägin täna et Munamäe ümbruses ongi lehed imetabasel kombel kuhjadesse kogunenud.

PROGRAMMEdit

 • Riigi institutsioonide poolt lastele propagandaüritused. Nt helkuri kandmise koolitused politsei poolt (pime aeg saabub ja peaks sobima nende propagandaplaani).
 • Loodusmaja poolt mõni hariv loeng sügisesest loodusest (kui sihtgrupis on palju lapsi)

Tegevusi täiskasvanutele: lehtede riisumine, lastega vabas õhus aja veetmine, kultuuriprogrammist osavõtt

Tegevusi lastele: erinevate mängude ja võistluste pidamine (kõige suurema lehe leidja, kõige kirjuma lehe leidja, kõige suurema hunniku riisunud grupp), helkurikandmise propaganda kuulamine, sügisese looduse loengute kuulamine

Tegevusi omaloomingu kollektiividele: linnaelanike rõõmustamine omaloominguga. Olgu selleks siis luule, muusika või tants

MEEDIAKAJASTUSEdit

 1. facebookis temaatiline leht ja flaier et tõsta inimeste teadlikkust, lisada nt Pärnu seinale facebookis (ca 6000 järgijat, saab otse Pärnu teemadest huvitatutele tähelepanu tõmmata)
 2. twitteris teated
 3. http://eestielu.delfi.ee portaali sündmuse eel ja järel ülevaatlikud artiklid (koos piltidega)
 4. Pärnu Postimehes sündmuse eel ja/või järel artiklid, kokkusaamine ajakirjanikega
 5. Päikeseraadios sündmuse eel saates ülevaade sündmusest

Flaier / plakatEdit

Mida märkida kindlasti plakatile:

 • Aeg: 22 Oktoober
 • Kellaaeg: 11.00-14.00
 • Koht: Rannapark/Munamäe park/Vallikäär (täpsustamisel)
 • Eesmärk: koristada Pärnu pargid lehtedest vabatahtliku töö ja entusiasmi alusel
 • Muud detailid: kui osalejtele on võimalus pakkuda boonust toitlustamise või vabatahtlike kultuuritegijate kultuuriprogrammi näol, siis kindlasti märkida (täpsustamisel)


Mida teha?Edit

Enne üritustEdit

 1. Küsida kommunaalametist milline linna park täpselt vajab koristamist – oluline kuna aitab sihtida kõige probleemsemat ala linnas.
 2. Küsida kommunaalametist kuidas oleks kõige parem kokku riisutud lehtedega käituda. Kui linn kilekotte ei anna, siis meie jätame lehed hunnikusse. Kas hunnikute tegemisele on mingeid nõudeid? Kui linn soovib lehtede pakkimist kilekottidesse, siis kas linn annab kilekotte ja kuhu täpselt kilekotid ladustada.
 3. Sotsiaalmeedias nt Facebookis teha sündmuse jaoks spetsiaalne sündmuse leht kus on üleval vajalik info ning mida inimesed saaks attendida
 4. Poster digitaalse meedia jaoks reklaami eesmärgil
 5. Ette valmistada pressiteade või artikkel nt http://eestielu.delfi.ee portaalis avaldamiseks sündmuse eel
 6. Leida fotograafe, kes üritust pildistaks.
 7. Korraldajatele nimesildid vähemalt ürituse nimega ette valmistada
 8. Paluda linna abi rehade laenutamisel, kui linn rehasid anda ei saa siis rõhutada seda plakatitel ja muus infos et inimesed ei ilmuks kohale rehata. Sel juhul paluda inimestel endil rehad kaasa võtta ja
 9. Paluda bändidel või muudel kollektividel astuda päeval ülesse kavadega
 10. Paluda mõnel linna esindajal esineda ürituse lõpetamisel tänukõnega

Ürituse ajalEdit

 1. Eessõna üritusele ja kõigi riisujate tervitamine
 2. Jagada välja rehad
 3. Juhendada leheriisujaid ja suunata nad koristusalale
 4. Organiseerida lehtede kokkukogumine kui linn on seadnud selleks mingeid eritingimusi (kottidesse panemine, mingi kindla koha peale ladustamine vmt)
 5. Ürituse lõpu eel mõne linna esindaja sõnavõtt ja tänuavaldus vabatahtlikele töö eest
 6. Ürituse lõpu eel koguda kokku rehad ja tagastada need linnale

Ürituse järelEdit

 1. Kirjutada pressiteade või artikkel nt http://eestielu.delfi.ee portaalis avaldamiseks sündmuse järel, oluline lisada foto
 2. Lisada fotod sotsiaalmeediasse nt facebooki. See aitab järgmiste aastate talgutele inimesi kaasa tõmmata.


Koolitusel kokku lepitud punktidEdit

KIRJULEHE KORISTUSTALGUD:

 1. ürituse toimumisaeg 22.10 – edaspidi iga-aastaseks – oktoobri teise poole laupäeval
 2. koristuspiirkond – Vallikäär ja Munamägi
 3. kontseptsiooni paikapanek – Ivar hiljemalt 20.09
 4. kooskõlastada linnavalitsusega – nö Kesklinna Avatud Kultuurikeskuse nimel, kuna vajalik avaliku ürituse luba – Hillar
 5. kas linnalt saab transporti lehtedele, tööriistu (või võtavad inimesed ise kaasa), kindaid, suppi vm toetust
 6. kuipalju inimesi ja kes mingis piirkonnas liider – esialgu ebaselge
 7. et saaks peredega tulla, leppida kokku politsei, päästeameti, maanteeameti, kiirabiga, et lastele huvitavat ja kasulikku korraldada – Sirje
 8. leida juurde mingi kultuurisündmus, näiteks noorteansamblite esinemine – esialgu vastutajat pole, mõeldakse
 9. koostöö kolledziga tudengite osalemise osas – Ivar
 10. „Pärnu Postimehe“, Päikeseraadio – kohaliku meedia kaasamine reklaami tegemiseks ilma reklaami eest maksmata – Sirje
 11. uurida välja, kas samal ajal ka muid üritusi – hetkel vastutajata
 12. reklaami valmistamine A4-le – Helen - ja koolidesse, lasteaedadesse ja mujale viimine - kõik


Projekti kokkuvõteEdit

Projekti kokkuvõte tehti projekti Pärnu kaasab planeerimisse 2.11.2011 koolitusel.

Positiivne kogemus:

 1. Organiseerimine tasemel
 2. Rollide jaotus otstarbekas, olid selgete volitustega juhid
 3. Tehti seda, mida lubati
 4. Toimusid koosolekud, projekt arutati eelnevalt läbi
 5. Teavitus raadios ja ajalehtedes
 6. Koostöö linnavalitsusega: põhjendatud muudatus, minna parkide asemel kalmistule, et mindi tegelema muinsuskaitseobjektiga
 7. Õpiti uut, saadi uut infot (Pärnule oluliste isikute haudade asukohad)
 8. Tulid noored, need, keda ei oodatud
 9. Osati ükstist abistada
 10. Saadi finantseerimine koostöös Ameerika nädalaga
 11. Üritus toimus vaatamata ilmale
 12. Rahvustevaheline koostöö: venelased, juudid, lätlased (läti sõjamängude ühing Poligon)
 13. Esinejatele oli stiimul tasuta pääsmete näol Spordihalli
 14. Lepiti kokku, et Pärnule oluliste inimeste hauad tähistatakse

Mida teha paremini (negatiivne kogemus):

 1. Eelarve puudumine
 2. Liiga lühike aeg reklaami korraldamiseks. Vanade rühmad teada, kuid noori on rohkem juurde vaja
 3. Üritus peaks olema orienteeritud noortele: muinsuskaitse alased loengud noortele enne ürituse toimumist (Rajari, noored ise)
 4. Liiga vähe usaldust, mõned kipuvad liigselt kontrollima
 5. Selgem tööobjektide jaotus
 6. Tööriistu peaks olema linnal piisavalt (hetkel oli linnal ainult 30 reha)
 7. Varem alustada organiseerimist
 8. Püüda liituda suuremate koristussüsteemidega ja lisada koristamist vajavad objektid ühtsesse andmebaasi (näiteks Teeme ära! maailmakoristuse prügikaart)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki