FANDOMLäbi aegade on vastarmunud tõotanud oma väljavalitule teda igavesti armastada, kuid tegelikult on armastuses vähe igipüsivat ning armastusega seotud hoiakud, tabud ja uskumused on ajas muutuvad. Minu ettekande eesmärk on vaadelda eesti pärimustekstide põhjal, milline võis olla suhtumine armastusse ja sellega seonduvasse (nt arusaam ideaalsest partnerist, lubatud ja keelatud võtted armastuses, armumaagia) sada või rohkem aastat tagasi ja millised on muutused võrreldes praeguse ajaga. Ühtlasi üritan analüüsida, kuivõrd saame sellist materjali usaldada – kas saame teha näiteks järeldusi armastusega seotud tabude kohta, kui on üsna selge, et pärimusekandjad võõrastele rahvaluulekogujatele oma tabudest kuigi varmad rääkima ei olnud. Huvitav on jälgida ka juba ühe ja sama ajastu esindajate tõlgenduste erinevusi ja nende põhjusi. Näiteks on Eesti usundilises ühiskonnas kasutatud põlluviljakuse tagamiseks rituaalset suguakti, kuid mitmed, eelkõige muulastest kirjutajad on selliseid rituaale pidanud märgiks eestlaste üldisest sugulisest kõlvatusest ja neid karmilt hukka mõistnud. Samas kombineeriti mitmel pool Lääne-Euroopas armueluga seotud küsimused sundimatult ristiusu elementidega: armuõnne kindlustamisel otsiti abi pühakutelt ja paljudes maades pöörduti hea partii tagamiseks näiteks püha Andrease, püha Argwoni või püha Miikaeli poole. Andrese- ja mihklipäeval kasutatud tulevase väljaselgitamise või kindlustamise rituaale leidub ka Eesti pärimuses.

Maagiline lähenemine ei ole kadunud ka meie praegusel näiliselt ratsionaalsel ajastul: mitmed rahvaravijad reklaamivad end muuhulgas ka armumaagia spetsialistidena ja internetifoorumites kohtab armumaagia-alaseid nõuküsimisi ja soovitusi. Seega on ehk mõned võtted ja tõekspidamised siiski ajas ka samas jäänud


ETTEKANDE SLAIDID

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki