FANDOM


Muusikat võib uurida väga mitmel moel. Eelkõige sõltub see sellest, kuidas me muusikat nähtusena mõistame ning mis küsimused meid muusikas huvitavad. Esmapilgul võib jääda mulje, et kõige loomulikum oleks muusikat uurida konkreetset teost analüüsides, s.t eritledes seda moodustavaid komponente. Sellega suurel määral tegelebki traditsiooniline muusikateooria ja -analüüs. Samas on selline lähenemine õigustatav vaid sellise muusika puhul, kus teose struktuur määrab suuresti ka teose sisu, ehk muusika puhul, kus helilooja "kõneleb" kuulajaga eelkõige teose struktuuri (või vormi) kaudu. Kuid on ka muusikat, mille puhul selle tähenduse määrab hoopis kontekst - ja see hõlmab võrreldes eelnimetatuga ilmselt hoopis suuremat osa kogu olemasolevast muusikast, sh rahva- ja popmuusikat, ning sellist muusikat uuritakse sageli hoopis ajalooliste, sotsioloogiliste, psühholoogiliste jt n.ö algselt pigem mitte muusika analüüsimiseks mõeldud meetoditega.


Kirjandus:

Ross, J.;Maimets, K. toim. (2004) Mõeldes muusikast. Varrak. Vt eelkõige raamatu kolmandat osa "Muusikalist mõtlemine ja kirjutamine".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki