FANDOM


Siin on loetletud Pärnu linnaplaneerimise tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

TugevusedEdit

  1. Pärnul on olemas linnaarhitekt.

NõrkusedEdit

  1. Linnaplaneerimise peamine valukoht ja jätkusuutliku arengu takistaja on võimaluste vähesus linna arengu kui tervikuga tegelemisel.
  2. Pärnu jõgi rohkem eraldab kui seob kahel kaldal olevat linna.
  3. Kesklinnas kipub vohava city kõrval vanalinn välja surema, mis näitab laiema analüüsi puudumise tagajärgi.
  4. Pärnus on välja arendamata kergliiklusvõrgustik. Praegused kergliiklusteed on juhuslikud üksikud lõigud.
  5. Arhitektuursete tingimuste vähesus takistab ruumilise keskkonna kaitsmist nii miljööalal kui linnas tervikuna.
  6. Kasutusel olevad katastripõhised sihtotstarbed ei erista funktsioone, mis on linnaehituslikult olulised. Osa tingimusi on seatud kogu linnale, eristamata erineva iseloomu ja funktsiooniga piirkondi.
  7. Tükikaupa planeerimise tulemusena on jäänud kõrvale näiteks valglinnastumise, autostumise ja muude laiemate küsimustega tegelemine.

VõimalusedEdit

OhudEdit

Vaata kaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki