FANDOM


Täna on 17. august 2017

Siin toimub linna kodaniku statuudi määramine ja kodanike registreerimine.


ME EHITAME LINNA

KODANIKUD


Kodanike ja vanemate nimekiri:

Kodaniku statuut:

  1. kodanikuks saab olla alla 18-aastane Eesti Vabariigi Tsiviilseadustiku üldosa seaduse pg. 8 lg.2 tähenduses teovõimetu isik;
  2. kodanike registreerimine algab käesoleva aasta 10. jaanuaril ja lõpeb käesoleva aasta 10. juunil;
  3. kodaniku õigused kehtivad alates 10. juunist kuni järgmise aasta 10. juunini;
  4. kodanikud valivad linnavolikogu.

Kodaniku registreerimisel

  1. tasub lapsevanem/hooldaja/tugiisik osalemistasu 50 eurot (viiskümmend eurot) SELTS RÄÄMA arvele IBAN: EE401700017003288430, BIC: NDEAEE2X Makse selgitusse palun märkida: ME EHITAME LINNA [Lapse eesnimi Lapse perekonnanimi]
  2. saadab lapsevanem/hooldaja/tugiisik aadressile priitsutt@gmail.com meili tekstiga: "Selts Rääma, Rääma 22, Pärnu 80037. AVALDUS. Soovin, et minu laps/hooldatav [Eesnimi Perekonnanimi] saaks osaleda mängus ME EHITAME LINNA. Olen tutvunud mängu ME EHITAME LINNA põhimõtetega ja kiidan need täielikult heaks. Vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse paragrahvile 12 annan nõusoleku nii oma lapse/hooldatava kui ka minu enda isikuandmete töötlemiseks. Nõustun sellega, et nii minu lapse/hooldatava kui ka minu enda nimi avaldatakse mängu ME EHITAME LINNA kodulehel kodanike ja vanemate nimekirjas. Nõustun sellega, et minu enda nimi avaldatakse mängu ME EHITAME LINNA kodulehel kaitseinglite nimekirjas. Olen teadlik, et isikuandmete töötlemise eest vastutab mängu ME EHITAME LINNA raames Selts Rääma juhatuse liige Priit Sutt, Rääma 22, Pärnu 80037. Lapse/hooldatava kontaktandmed on [aadress], [telefon], [meil]. Minu kontaktandmed on: [aadress], [telefon], [meil]." Meilile peab olema lisatud
    1. lapse ID-kaardi või passi koopia;
    2. maksekorralduse koopia osalemistasu maksmise kohta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki