FANDOM


K 14.6.2017 kell 9.30-17.00 TLÜ S-303

09:30 Sissejuhatus, baasoskused tehnilise platvormi kasutamisel (Drupal, H5P): kasutajatunnuse loomine platvormile, lihtsa H5P objekti lisamine, salvestamine ja muutmine. Hankijapoolsed nõuded loodavale digiõppevarale: digikogumikud, sisukimbud, litsentsid, eripedagoogilised ja kutseõppe aspektid, tehnilised ja pedagoogilised nõuded
11:00 Kohvipaus, individuaalsed konsultatsioonid
11:30 Metoodilised lähtekohad digiõppevara koostamisel: Merrilli õppedisaini mudel (õpetamise põhiprintsiibid ja TELL-SHOW-ASK-DO komponendid), ülesannete sidumine elulise kontekstiga, taanduv toestamine, muutunud õpikäsituse toetamine, loomingulised ja ühesõppe ülesanded, ainetevaheline lõiming ja projektõpe digiõppevara abil
12:30 Lõuna
13:30 Mitme H5P sisutüübi kombineerimine, välistel platvormidel olemasoleva digiõppevara (nt. PHET, ERR, kaardid) integreerimine. Digikogumiku koostamine E-koolikott.ee platvormil.
15:00 Kohvipaus, individuaalsed konsultatsioonid
15:30 Testide/kontrolltööde koostamine TAOs
17:00 Koolituse lõpp

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki