FANDOM


Kaunite kunstide filosoofia seminaril uuritakse muusika parameetrilist komponeerimist

Neljapäeval, 6. novembril 2014 kell 17.00 esineb Kaunite kunstide filosoofia seminaril Pärnu Keskraamatukogus Andrus Kallastu, kes tutvustatab muusikaliste parameetrite mudeli rakendamise võimalusi 2013. aastal valminud teose Tropus De profundis näitel.

Muusikaline parameeter on muusikalise objekti, sündmuse, seisundi, protsessi või printsiibi suurus, mille väärtusi on võimalik hinnata ning mille väärtused määravad mingi kindla muusikalise objekti, sündmuse, seisundi, protsessi või printsiibi või selle klassi. Muusikaliste parameetrite mudel on helilooja töövahend, mille abil hallata muusikaliste objektide, sündmuste, seisundite, protsesside või printsiipide parameetrite väärtuste kombinatsioone ajas.

Eelmisel sügisel toimunud samateemalise seminari ülesvõte asub Pärnu Loomeliidu kanalil youtube’is aadressil https://www.youtube.com/watch?v=jroC2s-F85E

Andrus Kallastu doktoritöö “Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina” valmimisel olev tekst asub aadressil http://www.ooper.parnu.ee/PERSONALIA/KALLASTU_ANDRUS/tekstid/Andrus_Kallastu_DOKTORITOO.htm

Teose Tropus De profundis partituur leidub aadressil http://www.ooper.parnu.ee/PERSONALIA/KALLASTU_ANDRUS/Kallastu_teosed/KALLASTU_TROPUS_DE_PROFUNDIS_SCORE.pdf

Andrus Kallastu on sündinud 1967. aastal Pärnus, õppinud Tallinna Konservatooriumis ja Sibeliuse Akadeemias ning tegutseb vabakutselise helilooja ja dirigendina. Kallastu loomingu võib jagada kahte perioodi, enne ja pärast aastat 1991. Esimese perioodi loomingut iseloomustab vaba atonaalne helikeel, motoorne, tihti ostinaatne rütmika, neoklassitsistlik kõlakäsitlus, teise perioodi teoseid seriaalne tekstuur, väljatehnika, mittepulseeriv rütmika, muusikalise heli ning müra piire kompav kõla. Praegu õpib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuris heliloomingut.

Kaunite kunstide filosoofia seminari eesmärk on refleksiooni kaudu toetada pärnu professionaalse kultuurielu arengut. Seminari korraldab Pärnu Loomeliit koostöös Pärnu Keskraamatukogu ja Pärnu Linnagaleriiga. Seminari rahastavad Pärnu linn, Kultuurkapital ja Euroopa Sotsiaalfond. Seminari ülesvõtted asuvad Pärnu Loomeliidu kasutajalehel youtube'i keskkonnas.

Pärnu Loomeliit http://parnuloomeliit.wordpress.com

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki