FANDOM


PÄRNU LINNAVOLIKOGU JUURES TEGUTSEVA ÜHENDUSTE ÜMARLAUA koosoleku protokoll


Pärnu 27. jaanuar 2011


Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Osa võtsid: Astrid Hindriks, Hiie Martinson, Jüri Feofanov, Liivi Kaasik, Rait Pärg, Leili Trušina, Mark Soosaar, Silvia Paluoja, Ellen Treufeldt, Maire Lemmiksoo

Päevakord: 1. Volikogus vastu võetud otsuste tutvustamine.

2. Päevateema „Pärnu linna avalikus ruumis olevate skulptuuride olevik ja tulevik“. Arutelulu koos linnakunstnik Janno Poopuuga.


PÄEVAKORRAPUNKT 1

Linnapea tutvustab volikogu istungil arutatud eelnõusid

Mark Soosaar: Leiva küsimusega on Pärnul hea võimalus kogu Eestile näidata lahendust. Mina saadaksin inimese Pariisi ja laseks välja selgitada, millistel õiguslikel alustel on korraldatud nii, et igas kvartalis on üks pagar, kellel on nõue ja ettekirjutus, mis on linna poolt antud. Nõue on, et tal peavad igal hommikul valmis olema pikad saiad, mis kaaluvad 400 grammi ja mille hind ja koostis on kinnitatud.

Ellen Treufeldt: Miks Cibuse vabrikut ei tohi kasutada leiva tegemiseks. Kas Rein Kilk on selle pärija?

Toomas Kivimägi: See sai erastatud ja müüdi edasi.

Ellen Treufeldt: Miks linnal ei tohi olla oma leivatehas?

Toomas Kivimägi: Teoreetiliselt on see võimalik. Küsimus on selles, et sellele peab hakkama keegi peale maksma, kes selle kinni maksab. Kas linnarahvas on nõus selle kinni maksma?


PÄEVAKORRAPUNKT 2

Pärnu linna avalikus ruumis olevate skulptuuride olevik ja tulevik

Ettepanek linnavalitsusele tehti esmakordselt 2007 aastal. Täna on siin väga konkreetse projektiga Jüri Feofanov. 14. mai on Kihnu Jõnni kuju avamine.

Astrid Hindriks: Meie mõte oli, et kui linn müüb vara, siis mingi protsent läheb monumentaalkunsti fondi.

Jüri Feofanov: Linn võiks paigaldada kujusid, mis hakkaksid tööle. Linna ei peaks tekkima igavalt seisvate kujude kollektsioone.

Mark Soosaar: Riigikogu võttis vastu seaduse, et avalikkusele suunatud ruumidesse hoone ehitaja peab 1% ulatuses hoone maksumusest tellima ka kunstiteoseid. Pärnus on elanud väga olulisi isikuid maailma kultuuri jaoks. Selle teadvustamine annab meie linnale juurde kultuuri ja turismi väärtust. Sellel aastal möödub 300 aastat Georg Wilhelm Richmanni sünnist. Ta on Eestis sündinud kuulsam loodusteadlane. Riho Kuld on teinud tema peamudeli. See on väga ilmekas portree. Sünniaastapäev on 22. juulil.

Astrid Hindriks: Kuidas on linnas korraldatud see, et tehakse asukoha valikud, dokumentatsioon.

Janno Poopuu: Sellest konkreetsest kujust rääkides, keegi peab esitama taotluse, peab saama nõusoleku. Peab olema linnavalitsuse ja muinsuskaitse kooskõlastus. Et midagi kooskõlastada peab olema joonis. Hetkel peab neid asju veel täpsustama..

Ellen Treufeldt: Kunagi sai räägitud sellest, et kujusid paigaldada Rüütli tänavale.

Janno Poopuu: Hetkel on olemas 2 ideed ja, miks mitte neid miksida.

Astrid Hindriks: Olev Siinmaa võiks ju seal seista.

Janno Poopuu: 2011 Olev Siinmaa juubeliaasta raames soovime teha teatud asju, juubel on novembris ja need võiksid kulmineeruda aastalõpus. Üks idee oleks selle aasta jooksul saada eskiislahendused, mudelid, milline võiks olla O.Siinmaaa kuju.

Mark Soosaar: Treialil on väga suurepärane ettekanne sellest kuidas paigaldada monumendid linnaruumi ja see võiks olla põhiettekanne ja pärast võiks toimuda arutelu.

Astrid Hindriks: Kui on soov novembriks midagi teha, kas teil on mõeldud ka Arhitektide Liidu kogunemist Pärnusse?

Janno Poopuu: Toimub Siinmaa konverents, tahaksime kutsuda külalisesinejaid, kes Siinmaa teemal ja arhitektuuri teemal laiemalt räägiksid. Teine mõte on Siinmaad tutvustada koolides, kus toimub 45 minutine loeng.

Mark Soosaar: Siinmaa tehtud on: Rannahotell, rannahoone, tema elamu ja ka sadamatualett, mis praeguseks on taastatud algsel kujul.

Jüri Feofanov: Ma arvan, et Siinmaad on raske eraettevõtjale maha müüa. Kindlasti ei saa igal aastal kuju müüa, peab olema mingi nihkega.

Astrid Hindriks: Ettepanek, kui seeme oleks olemas linnavaramüügist, siis oleks lihtsam hakata tegema.

Liivi Kaasik: Raeküla rahvalt on tulnud ettepanek ära märkida Venda Tamman.

Astrid Hindriks: Ingeri-Soome Selts on arutanud kuju panekut Vaasa parki.

Rait Pärg: 2002 tegin Pärnu linnale väikese ettekirjutuse. See koosnes kaardist, kus olid kaardistatud olemasolevad skulptuurid. Tehtud algust sellest, kuhu tulevikus kujud paigaldada, mis suuruses, kirjeldus sellest, mis kujud on olemas, kuidas toimuks skulptuuride hooldamine, kuidas neid linnaruumi paigaldada. See takerdus. Ma arvan, et linnal ei ole tulevikunägemust aastani 2020, puudub kontseptsioon.

Astrid Hindriks: Jahtklubi vajas seda kuju.

Jüri Feofanov: Me vaidlesime koha üle, aga tähtis oli see, et kuju hakkaks tööle.

Astrid Hindriks: Meie ajaloole tähtsad inimesed ja sündmused tuleb jäädvustada. Kui meil on olemas kaart, siis teada koht, kuhu saab kuju paigaldada.

Linnapea tegi ettepaneku kohtuda uuesti aprillis ja arutada konkreetsemalt seda küsimust. Selleks ajaks mõelda, mis kujusid soovitakse paigaldada ja mõelda ka kohtade peale.


Astrid Hindriks Ümarlaua koordinaator

Vaata kaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki