FANDOM


Vabatahtlikkuse alusel tegutsev pärnakate ajutrust koondab inimesi, kes on huvitatud aktiivselt kaasa lööma elukeskkonna arendamisel Pärnu linnas ja maakonnas.

Inimene üksi ühiskonna arendamisel suurt midagi ära ei tee. Ajutrust peaks olema selleks võimeline, sest paljude inimeste kaasamine tekitab palju rohkem kollektiivset tarkust. Ajutrusti eesmärk on olla Pärnu linna ja maakonna arengu suunamisel partner nii kohalikele omavalitsustele kui ka riigile.

Ajutrusti eesmärk on ka kaasa aidata arengule suunatud mõtlemisele, nagu ettevõtlusõpe aitab kaasa uute ettevõtete tekkimisele.

Ajutrusti ülesanne on teostada võimalikult kõigi osapoolte eriarvamusi arvesse võtvaid rohujuuretasandi poliitkaanalüüse. Analüüside alusel tehakse linna, maakonna ja riigi juhtidele ettepanekuid konkreetsete otsuste vastuvõtmiseks.

EesmärkEdit

Ajutrusti eesmärkideks on:

  1. pakkuda abi Pärnu regiooni arengu suunamisel kõrgemale tasandile
  2. levitada linnaplaneerimise alast mõtlemist huvitatute seas ja sellega avaliku ruumi kujunemisel saavutada parim võimalik tulemus
  3. omapoolse analüüsi ja protsesside mõtestamise abil pakkuda Pärnu regioonile kaitset Pärnu huvidest riigi tasandil ülesõitmise vastu ja sekkuda võimaluste piires Pärnu linna ja maakonna huve kahjustavate otsuste vastuvõtmisse
  4. olla laiema dialoogi korraldajaks ja arengule suunatud mõtte kandjaks

TöövormidEdit

Ajutrusti töövormideks on:

  1. mõttetalgud
  2. ideekonkursid
  3. probleemide ja lahenduste hindamised
  4. ettepanekute tegemine linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuste vastuvõtmiseks

LiikmedEdit

Liitu ajutrustiga, kirjutades siia oma nimi, prioriteetsed valdkonnad ja kontaktandmed.

  1. Andrus Kallastu. Prioriteetsed valdkonnad: kodanikuühiskond, kultuurielu, muusikaelu, professionaalkultuur. Kontakt: andrus.kallastu@eesti.ee
  2. Margo Märtsoo. Prioriteetne valdkond: kergliiklus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki