FANDOM


10.11.2016  Päevateema “Omavalitsusreform, Pärnu laienemine-“

Teema avas ja küsimustele vastas linnapea Romek Kosenkranius


PÄRNU LINNAVOLIKOGU 
ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Pärnu, 10. november 2016

Koosolekut juhatas: Sirje Nõmm

Protokollis: Merike Lille

Kutsutud: linnapea Romek Kosenkranius

Algus kell 15.00

Lõpp kell 17.00

PÄEVAKORD

1. Volikogu eelnõud- Andrei Korobeinik, volikogu esimees
2. Omavalitsusreform, Pärnu laienemine- Romek Kosenkranius, linnapea

PÄEVAKORRAPUNKT 1. Pärnu Linnavolikogu 17.11.2016 istungile esitatud eelnõudEdit

Ülevaate volikogule esitatud eelnõudest teeb volikogu esimees Andrei Korobeinik.

Eelnõudega saate tutvuda Pärnu linna dokumendiregistris aadressil http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1421391

1. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
2. Pärnu linna 2017. aasta eelarve (I lugemine)
3. Pärnu linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
4. Taotluse heakskiitmine
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Oja 142)
6. Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras (Papiniidu 50)
7. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Aisa tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kodanik: Kas haldusreform on kindel?

Andrei Korobeinik: Usun, et see läheb edasi.

PÄEVAKORRAPUNKT 2. Omavalitsusreform, Pärnu laienemine- Romek Kosenkranius, linnapeaEdit

Ülevaate haldusreformist teeb Romek Kosenkranius.

Kodanik: Kuidas kavatsetakse kaasata vabaühendusi linna juhtimisse?

Andrei Korobeinik: Kui meil on uued kodanikud, siis nemad soovivad kindlasti kaasa rääkida aktiivsemalt. Kindlasti nad soovivad oma kodukandi probleemidest rääkida.

Romek Kosenkranius: Avalikustamise perioodil me kohtusime erinevate MTÜ-de ja seltsingute esindajatega Sanga külas ning tutvustasime lepingu teksti. Seltsingud tegid oma ettepanekud.

Kodanik: Are soovib ühined ja Sauga ei soovi, mis sellest saab?

Andrei Korobeinik: On kolm võimalust: Sauga mõtleb ümber, ei saa liituda või leitakse jupike, mis ühendab Pärnu linna.

Kodanik: Mis see Pärnule head teeb?

Romek Kosenkranus: Täna on üsna selge suund, kes soovivad Pärnuga ühineda. Kui me räägime Pärnu linna arengust, siis linn väheneb 600 inimest aastas. 2010 aastal oli 43 000 elanikku, 2016 aastal 40 200, statistika ütleb, et aastal 2025 on 36 000 elanikku, 2050 aastal 28 000 elanikku.

Et seda protsessi peatada on kaks võimalust, tõsta iivet või hakata elanike eest võitlema. Linnas on meil elamumaad vähe, investeerime tootmisaladesse. Investeerime töökohtadesse, et inimesed tuleksid siia tööle. Inimesed, kes käivad Pärnus tööl on endale elamise ehitanud linnast välja (maksud liiguvad linnast välja).

Me investeerime palju tootmisaladesse, et siia investor tuleks ja samas investeerime ka koolidesse ja lasteaedadesse, et siin töötavatel inimestel oleks oma lapsi kuskile panna.

Et bussid liiguksid nii nagu praegu, on vaja 3,3 miljonit eurot. Me maksame busside liikumisele 2,2 miljonit peale, st. seda, et ainult kolmandik on kaetud piletituluga. Ülejäänu maksavad kinni Pärnu linna maksumaksjad.

Kui Pärnuga liitub Audru, Paikuse ja Are, siis me räägime 51 000 inimesest. Inimesed saavad rahulikult tööl käia ja elada seal, kus nad praegu elavad, maksud laekuvad kõik ühte.

Veebruari lõpus ja märtsi alguses tõuseb hüppeliselt inimeste arv Pärnus. Kirjutatakse sisse, et saada oma laps Pärnu kooli ja pärast lähevad minema ja maksu siia maksma ei jää. Me investeerime koolidesse ja lasteaedadesse miljoneid ja kõik investeeringukulu jääb meie kanda.


Kodanik: Kuurordimaks? Linna sissesõit teha tasuliseks.

Romek Kosenkranius: Järgmisest aastast tõuseb majutusasutuste käibemaks ja tänased turismiettevõtjad ei ole sellega nõus. Seda maksu ei saa Pärnu linn kehtestada, kuna ta ei ole kohalik maks.

Rääkides lennuväljast, siis vahetuv minister Kristen Michal pakkus välja, et kas Lelle-Pärnu lõigu remondile on mõtet raha panna 2018 kui 2024, 2025 tuleb välja Rail Baltic.

13 miljonit panna lennuväljale ja 7-9 miljonit Tallinn-Pärnu trassi parandamiseks. Kui riik paneb selle raha, siis KOV peab toetama opereerimistasude vahega.

Kodanik: Kui linn ehitab korterid ja annab tasuta korteri noorele perele, kes kirjutab end sisse ja saaks ka eelisostuõiguse. Kasu oleks see, et noor saaks korteri, linn saab elaniku ja maksud.

Romek Kosenkranius: Pärnu linnale kuulub täna 350 korterit. Need antakse neile, kes on hädas. Kas ehitab omavalitsus või eraettevõtja, siis ruutmeetrihind on 1000-1200 eurot. KOV ei saa seda elamispinda tekitada kuidagi odavamalt. Kui me tahame seda korterit noorele perele üürida, siis esmalt peab linn selle välja ostma ning selle maksab kinni maksumaksja. Meie üürime selle odavalt välja ja amortisatsiooni maksab kinni maksumaksja.

Ühinemisest veel, et oldi nõus, et ametlik uue omavalitsuse nimi on Pärnu linn, mis moodustub Pärnu linnast ja vallad, mis liituvad on osavallad. Mitteametlikus kõnekeeles nimetame seda Pärnu omavalitsuseks.


Koosolek helisalvestati ning seda on võimalik kuulata Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, kontakt Merike Lille, 444 8103.

Protokollis Merike Lille