FANDOM


10. 02 2016 Päevateema „Heakorraeeskiri ja koormis“. Teema rääkisid lahti ja vastasid küsimustele abilinnapea Rainer Aavik, ja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja.

KUTSEEdit

Tere maailmaparandajad!

10.02.2016 kell 16.00 Pärnu linnavalitsuses volikogu ühenduste ümarlaud. Päevateema „Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine“. Vana heakorraeeskiri on moraalselt vananenud, seda on vaja kaasajastada. Detsembris 2015 istungil teisel lugemisel volikogu uut ei toetanud. Vaatame, millise kivi taha otsustamine jäi. Tutvuge ja saatke mulle küsimused, saadan need abilinnapeale Rainer Aavikule ette hiljemalt esmaspäevaks. Loodan et volikogu liikmed ka osalevad, saame teada need kitsaskohad, mis viis vastu hääletamiseni. Kaasajastatud heakorraeeskirjad on vaja nagunii vastu võtta, aitame neid lihvida.

Materjalid leiate siit: http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1251820

Kohtumiseni!

Astrid Hindriks, 5029152PROTOKOLLEdit