FANDOM


11.05.2016 Päevateema “Vana silda ühendav avalik ruum- silla lähiümbruse planeeringud” Teemat tutvustas Rainer Aavik, kes kasutas tutvustamiseks esitlust, kus vana silla avalik ruum oli ülevalt vaates väga hästi näha.

KutseEdit

Lugupeetud maailmaparandajad! Järgmine ümarlaud toimub 11.05.2016, nagu alati 16.00 linnavalitsuse hoones. Päevateemaks pakkusin Pärnu vana silla lähiümbruse planeeringud, mis teoksil ja mis suunatud avalikkustamisele. Lisaks Rääma 7 detalplaneeringule tahaks teada, milline näeb välja ja millise osa haljasalast hõlmab kaasava eelarve konkursi võitnud PumpTrac Pärnu Ülejõe kaldapealsel, kesklinna poolsel kaldal Sadama uus kai koos hoonestusega ja Uue Kunsti Muuseumi planeering. Sillalt peaks jääma universaalse vaate linnale Vaasa pargi toel. Loodan väga, et linnal on vanast sillast lähtuv terviklahendus olemas. Ootan küsimusi, et nad ühte kimpu köita ja 8. Mail edastada sisukamate vastuste saamiseks. Vaadake kindlasti manuses olevat dokumenti Rääma 7 kohta. Astrid Hindriks, ümarlaua koordinaator. 5029152


Lugupeetud maailmaparandajad! Homme, so. kolmapäeval 11.05.2016 kell 16.00 toimub linnavalitsuse hoones volikogu ühenduste ümarlaud. Päevateemaks on Pärnu vana silla lähiümbruse planeeringud, mis teoksil ja mis suunatud avalikkustamisele. Tänan Ülejõe seltsi, kes saatis küsimused oma linnaosa jõeäärse kohta. Küsimused on ette saadetud, seega Rainer Aavikul on võimalus ette valmistada. Küsimused puudutavad just seda ala, mille selgrooks on vana sild. Olete oodatud osalema. Astrid Hindriks, ümarlaua koordinaator. 5029152

ProtokollEdit