FANDOM


12.10.2016 Päevateema “Mis on suvega muutunud avaliku ruumis?” Abilinnapea Rainer Aavik ülevaate suve jooksul toimunud arengutest Pärnu avalikus ruumis.

ETTEPANEKUDEdit

Linna heakorda puudutavad kommentaarid ja ettepanekud:

1. Ülejõel on valminud ja suvega suurt populaarsust võitnud trikirada, mis võimaldab noortel aastaringselt sportlikult aega viita. Samas puudub loomulike vajaduste rahuldamiseks WC. Nii kannatavad ehitiste seinad ja kõrkjad. Ülejõele kavandatava RIMI ehitus võib tulevikku lükkuda, seega peaks mingi vahevariant olema. Ettepanek: Paigutada Ülejõele trikiraja juurde avalik WC, mis hoiaks ära looduse reostamise.
2. Kesklinn on kenasti lilledega kaunistatud, kuid Ülejõele ja teistesse linnaosadesse lilli ei jagu. 2017 juuli algab Eesti EL eesistumise aeg ja Pärnusse sattub rohkem euroopa otsustajaid, nii et oma puhkuselinna imagot peaks rõhutama kõik linnaosad. Ettepanek: Tõstatada kogu linna kaunistamise vajaduse probleem. Koos asumiseltsidega on võimalik leida nutikaid lahendusi linnaosade kaunistamiseks.
3. Pärnu on kuurortlinn kuid tänavate koristamisel lubatakse kasutada tolmavaid ja lärmavaid lehepuhureid. Nende kasutamine on laienenud peaaegu aastaringsele kasutusele (varakevadest kuni hilissügiseni). Kahjuks on müra ja tolm häirivaks faktoriks. Reaalsuses puhutakse suvaline sodi haljasaladele.

Ettepanek: vaadata läbi heakorralepingud ja otsida selliseid tehnilisi lahendusi, mis oleks vähem lärmakad ja ei annaks võimalust prahi haljasalale “unustamiseks”.


PROTOKOLLEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Pärnu, 12. oktoober 2016

Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Kutsutud: abilinnapea Rainer Aavik

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.30

PÄEVAKORD

1. Mis on suvega muutunud avalikus ruumis- Teemat valgustab ja küsimustele vastab abilinnapea Rainer Aavik.
2. Volikogu eelnõud- Andrei Korobeinik, volikogu esimees

2017 aasta septembri teema oleks “Suur Pärnu“

PÄEVAKORRAPUNKT 1. Mis on suvega muutunud avalikus ruumis- Teemat valgustab ja küsimustele vastab abilinnapea Rainer Aavik.Edit

Suvi on möödunud projekteerimiste ja ettevalmistuste tähe all. 2017 aasta on põhiline ehituste aasta.

Jaansoni raja projekteerimine käib, järgmisel aastal loodame alustada ehitusega. Siimu sild on värvitud, ootab elektriosa paigaldust. Suvel sai valmis Pump truck, haljastuse osa peab jõudu koguma.

Masinatehase avalik probleemide ülevaatamine toimub 14. oktoobril maavanema juures. Omanik on lubanud selle lammutada kui saab sinna võimaluse ehitada elamud.

Projekteeritakse Haapsalu mnt kergliiklusteed, on lootust, et kaovad ära õhukaablid. Loodame, et järgmisel aastal õnnestub realiseerida.

Kesklinna kai on lubatud järgmiseks aastaks korda saada. Praegu käib arhitektuurikonkurss.

Siinmaa skulptuuri ehitustööd käivad ja tema juubeliks on valmis 12.11. 2016.

Läänemere Kunstisadama detailplaneering sai kehtestatud. Edasine oleneb sellest, kuidas rahastus peale saadakse. Vaasa parki planeeritakse skulptuure, praegu on olemas purjed.


Osaleja: Kas Vaasa pargis on plaanis puudega ka midagi ette võtta?

Rainer Aavik: Võsa eemaldati, nüüd vaadatakse, kuidas lahendada suurte puude probleem.

Oluline teema on Rüütli plats, projekteerimishange on üleval.

Osaleja: Kas arhitektuuri disainilahendust saab muuta?

Rainer Aavik: Paigas on rahva raha eest rajatud purskkaev.

Osaleja: Üle purskkaevu teha sild ja purskkaevu kõrval olevad barjäärid ära võtta - see annab ruumi juurde.

Rainer Aavik: Rüütliplats kasvatatakse kokku Rüütli tänavaga ja kui finants lubab, siis ka Ringi tänavaga.

Osaleja: Kas projekteeritakse kolmes etapis (Aia, Rüütli plats ja Ringi), mis neist valmis tehakse?

Rainer Aavik: Rüütli plats koos Rüütli tänavaga. Aia tänava osas muinsuskaitsega läbirääkimistel on tekkinud mõningaid tõrkeid. Muinsuskaitseamet sellisel moel projekti ei luba realiseerida. Oleme ise natuke kahtleval seisukohal, kas muinsuskaitseamet haljastuses osas väga suurt sõnaõigust omab.

Osaleja: Miks te planeerite ehitada Rüütli platsi täis? Riiklikud tähtpäevad toimuvad Rüütli platsil, soovitan platsi teha tasaseks, et saaks korraldada rivistust. Kas platsil ei ole ruumi, et panna riigimeeste ausammas?

Rainer Aavik: Linnaplaneerijate, arhitektide, muinsuskaitse seisukoht on, et parim koht ausambale on Kuninga tänava ääres. Konkurss on juba välja kuulutatud.

Osaleja: Kuhu planeeritakse linnas jõulukuusk?

Rainer Aavik: Inimesed on seda meelt, et kuusk peab olema teatri ees. Samas on see kõige suurema liiklusega kohas, mis seab ohtu need, kes kuuse juurde tulevad. Inimeste meelt saab muuta ajapikku. Kui Rüütli plats saab uue kuue, ehk liigub ka jõulukuusk sinna.

Väga positiivne on see, et vanalinnas on hakanud asjad liikuma. Sellel suvel avati kesklinnas Frost Boutique Hotel, mille all olev Mon Ami pälvis rahva poolt tunnustuse Kuldsel oaasil. Kuninga tänaval on veel töös mitmeid projekte, kus võetakse need hooned väärikalt kasutusse.

Osaleja: Kas vana õlletehas tehakse korda?

Rainer Aavik: Jah, seekord on ka volikogus selle täpsustamine. Omanik hakkab tegema Kuninga tänava poolt.

Praegu ehitatakse rannapargi valgustust ja lähima kuu jooksul saab pime rannapargi osa valgustatud. Põhilised käiguteed saavad valguse.

Osalejad: Kui kaua need põlevad:

Rainer Aavik: Pärnus ei kustutata valgust mitte kuskil.

Osaleja: Jaansoni rada läheb kell üks kustu.

Rainer Aavik: Minu andmetel sellist korraldust ei ole antud, et kusagil linnas toimuks pimendamist, see võib olla seotud tehniliste põhjustega, kus mingi sektsioon läheb välja.

Suvel oli rannas rannaspordiala, üks sonn sai endale kaasajastatud ja vastava sisu.

Osaleja: Kas Mai alla ei ole selliseid kommunikatsioone mõistlik rajada ja võtta ala kasutusele?

Rainer Aavik: Seal on muud funktsioonid täna ja looduskaitse üsna karmilt.

Kõige suurem ja tähtsam asi on Rannastaadion. See on väärikas ka 20 aasta pärast, see investeering tasub end ära.

Täpsustavad küsimused:

1. Pärnu on EV sünnilinn, volikogu on vastu võtnud ka sellekohase lausungi. Kuidas seda planeeritakse kasutada?

See on meile endale ambitsioonikas eesmärk. Selle sisu peavad sinna panema inimesed ise.

Osaleja: Kuidas seda visuaalselt näha saab?

Rainer Aavik: Seda saab näha isamaalistel üritusel.

Osaleja: Kuidas kasutatakse lauset “just see“.

Rainer Aavik: nt pannakse tassi peale.

Astrid Hindriks: Ettepanek: Järgmisest suvest kuni paraadini oleks lausung visuaalselt nähtav linnaruumis (nt linna sissesõit).

Osaleja: Pärnu- Eesti Vabariigi sünnilinn kasutada kutsetel, linna kirjavahetuses.

2. Riiklik 100 aastapäeva paraad toimub Pärnus, antud ajahetkel pole kusagil näha ettevalmistusi. Millises seisus on projektid?

Rainer Aavik: kõige suurem asi lisaks paraadile on laulu- ja tantsupidu, millega tööd tehakse.

2.1 Miks monument otsustati just kooli juurde panna, kes otsustas ja miks see on kabinetivaikuses sündinud otsus?

Kas on konkursitingimustesse sissekirjutatud, et tuntud ajaloolised inimesed on peaksid äratuntavad olema?

Rainer Aavik: Konkursitingimustes on kirjas, et võimalik on pakkuda nii üht kui teist. Võib kujutada äratuntavalt kui ka abstraktselt.

Astrid Hindriks: Kui on otsustamise koht, kuidas siis määratakse?

Rainer Aavik: Need inimesed, kes on komisjonis suudavad teha igati väärika valiku.

3. Kas on kindel, et uus bussijaam valmib õigeaegselt?

Projekt on üle antud, praegu tegeletakse sellega, et selle kuu lõpuks välja kuulutada ehitushange.

4. Kesklinna RIMI bussijaama juures– veebruaris 2018 ei tohiks see olla ehitusplats. Kas linnal on mingeid mehhanisme mõjutamiseks?

Ehitusluba on välja antud. Kauba toomine saab toimuda ainult varahommikul, sinna ehitatakse pollarite süsteem. Parkimine kaetakse ümbruskonnas asuvates parklates.

Osaleja: Millal lõpetab töö bensiinijaam, mis on Tallinna mnt Rimi juures?

Rainer Aavik: On eramaal, Nestega on arvestatud ka uue arhitektuurikonkursi puhul.

Osaleja: Riigimaja, kas on uudiseid?

Rainer Aavik: Ka vähendatud mahus projekt ei ole saanud muinsuskaitseametilt kooskõlastust, loodame, et kompromiss tekib.

Osaleja: Millal on planeeritud Tallinna mnt ristmikule helifoorid?

Rainer Aavik: Meil on eraldi kava, millal foore uuendame. Kui fooriristmik uuendatakse, siis ka kaasajastatakse.

Linna heakorda puudutavad kommentaarid ja ettepanekud:

1.Ülejõel on valminud ja suvega suurt populaarsust võitnud trikirada, mis võimaldab noortel aastaringselt sportlikult aega viita. Samas puudub loomulike vajaduste rahuldamiseks WC. Nii kannatavad ehitiste seinad ja kõrkjad. Ülejõele kavandatava RIMI ehitus võib tulevikku lükkuda, seega peaks mingi vahevariant olema.

Ettepanek: Paigutada Ülejõele trikiraja juurde avalik WC, mis hoiaks ära looduse reostamise.

Rainer: Prügi korjatakse ja asjaga tegeletakse. Koht, kuhu koguneb palju noori inimesi, siis sellega lihtne ei ole, plastikust WC-d lükatakse ümber.

Osaleja: Need postid, mis on jões, kas omanikule ei saa teha ettekirjutust. Kas oodatakse jälle mingit õnnetust?

Rainer Aavik: Eramaal sunniga tegemiseks kohalikul omavalitsusel väga palju võimalusi ei ole. Me võime kirjutada, kokku saada ja suhelda ja seal ka meie võimalused lõppevad. Aastas saame võib-olla kaks korda teha põhjendatult trahvi, need summad on väikesed ja ei motiveeri.

Osaleja: Kas ajakirjandus ei sa aidata?

2. Kesklinn on kenasti lilledega kaunistatud, kuid Ülejõele ja teistesse linnaosadesse lilli ei jagu. 2017 juuli algab Eesti EL eesistumise aeg ja Pärnusse sattub rohkem euroopa otsustajaid, nii et oma puhkuselinna imagot peaks rõhutama kõik linnaosad.

Ettepanek: Tõstatada kogu linna kaunistamise vajaduse probleem. Koos asumiseltsidega on võimalik leida nutikaid lahendusi linnaosade kaunistamiseks.

Rainer Aavik: Linna on lilleilu juurde tulnud. Suvelilledega ei taha jätkata, mõistlik on rajada püsipeenraid.

Osaleja: Puuvõrad on Uus-Sauga tänaval lõikamata.

Osaleja: Kas valgustusega annaks linnapilti rõõmsamaks muuta?

Rainer Aavik: Selles osas oleme tõsiseid pingutusi teinud. Eelmine aasta Hedoni esine purskkaev, see on kuudepikkune töö kellgi jaoks ja mis see kõik maksab, et ta oleks kestev, ilus ja püsiv.

Osaleja: Millal saab valmis Jaansoni rada?

Rainer: Mingis osas järgmisel aastal (Masinatehase ümbrus, mis praegu on pime).

Osaleja: kuidas inimesed saavad Keldri majadesse, kalapood kolib ära ja seal on täiesti pime.

Rainer Aavik: selle tänava korda tegemine on järgmise aasta eelarves.

3.Pärnu on kuurortlinn kuid tänavate koristamisel lubatakse kasutada tolmavaid ja lärmavaid lehepuhureid. Nende kasutamine on laienenud peaaegu aastaringsele kasutusele (varakevadest kuni hilissügiseni). Kahjuks on müra ja tolm häirivaks faktoriks. Reaalsuses puhutakse suvaline sodi haljasaladele ega korjata kokku.

Ettepanek: vaadata läbi heakorralepingud ja otsida selliseid tehnilisi lahendusi, mis oleks vähem lärmakad ja ei annaks võimalust prahi haljasalale “unustamiseks”.

Rainer Aavik: Linnahoolduse ja rannakoristuse lepingud on mitmeaastased ja tehtud, siis kui raha oli vaja kokku hoida . On tellitud miinimumi, on tellitud lihtsalt. Uues lepingus püütakse kõiki neid asjaolusid arvestada. Puhuriga on mõistlik tööd teha siis kui lehti on palju.

Astrid Hindriks: Võtame linna heakorra detsembri ümarlaua teemaks. Palume Rainer Aavikut koos linnaaednikuga teemat valgustama. Meie poolt teeme tööd, et osalejaid oleks ka erinevatest asumiseltsidest ja aiandusseltsidest.

PÄEVAKORRAPUNKT 2. Ülevaate volikogule esitaud eelnõudest teeb volikogu esimees Andrei KorobeinikEdit

Pärna Linnavolikogu 20.10.2016 istungile esitatud eelnõud.

Päevakord

1. Ülevaade kooliõpilaste eluviisi uuringu tulemustest 2015. -2016. õppeaastal
2. Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 "Pärnu linna põhimäärus" muutmine (III lugemine)
3. Volikogu noortekogu komisjoni koosseisu muutmine
4. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
5. Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
7. Pärnu linna omandis olevaid eluruume käsitlevate määruste muutmine
8. Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
9. Halduslepingu lõpetamine
10. Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2005 otsuse nr 150 “Ringi tn, Rüütli tn, Aia tn ja
13. Ilmse ebatäpsuse parandamine
14. Kohanime määramine
15. Pärnu Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 50 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
16. Arupärimine linnapea Romek Kosenkraniuselt (Masinatehas)

Eelnõudega saate tutvuda Pärnu linna dokumendiregistris aadressil http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1408107

Koosolek helisalvestati ning seda on võimalik kuulata Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, kontakt Merike Lille, 444 8103.

Protokollis Merike Lille