FANDOM


17.05.12 Päevateema: “Öörahu arutelu Pärnu linnas”. Teema rääkis lahti ja vastas küsimustele Arenguosakonna juhataja Annely Lepp.

PÄRNU LINNAVOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUD


Pärnu 17.05.2012

Juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.30

PÄEVAKORD

1. Volikogus vastu võetud otsuste tutvustamine Vahur Mäe, volikogu esimees

2. Internetiküsitluse esmased tulemused üliõpilane Ivar Mägi

3. Linnavalitsuse poolt algatatud arutelu kulg Anneli Lepp, arenguosakonna juhataja Romek Kosenkranius, abilinnapea


PÄEVAKORRAPUNKT 1: Volikogus vastu võetud otsuste tutvustamineEdit

Vahur Mäe, volikogu esimees

Volikogu esimees Vahur Mäe annab ülevaate toimunud volikogu istungist.

Tänasel volikogu istungil võeti vastu linna kõige olulisem dokument. Seda arutati kahel lugemisel Peale esimest lugemist tehti palju muudatusettepanekuid. Majanduskomisjon arutas seda kaks korda. Opositsioon tegi ettepaneku, et viia kolmandale lugemisele, aga see ei leidnud kinnitust.

Olulisemad ettepanekud:

  • Volikogu istungi kutse saata 7 päeva enne istungit.
  • Lisasime, et Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn.
  • Materjalid saata elektroonselt.
  • Komisjonide tööst osavõtt. Kui ei osale kolmel järjestikusel koosolekul, siis saab ta välja arvata.
  • Arupärimisele vastamine. Toimub kirjalikult ja kui volinik soovib siis ka suuliselt volikogu istungil.
  • Infotund. Nüüd tuleb 4 päeva enne istungit linnakantselei kaudu küsimused esitada.

Astrid Hindriks: Kas seitsmest päevast jagub, et eelnõud läbi vaadata.

Vahur Mäe: Selline ettepanek tehti ja sellele ei vaieldud vastu. Eks elu näitab.

Kalevi staadion. Meil on oluline, et see saaks korda. Täna lõpetasime ära hoonestusõiguse.

Astrid Hindriks: Kas võib minna nii, et investor täidab oma huvid ja staadion jääb tegemata?

Vahur Mäe: Selleks on hoonestusõiguse leping.

Kui suur on tribüün?

Vahur Mäe:1500 istekohta. Kas sportlaste majutus on samas majas?

Vahur Mäe: Jah saab küll.

Parkimistasu kehtestamine II lugemine. Eelnõu ei leidnud toetust.

Planeeringutega seotud eelnõud leidsid kõik toetust.


PÄEVAKORRAPUNKT 2: Internetiküsitluse esmased tulemusedEdit

Üliõpilane Ivar Mägi

Ivar annab ülevaate küsitlusest. Tulemused lisatud protokollile.

Enamus inimesi pooldas öörahu pikendamist.

Palju inimesi vastas?

Ivar: Vastajaid oli 540.

Hellen Treufeldt: Mis on konkreetne aeg, et alustada ja lõpetada öörahu?

Ivar: Linnaelanikelt seda ei küsinud.

Vahur Mäe: Mina pooldan, et öörahu oleks Pärnus lühem. Valides elukohta, siis tuleb mõndagi arvestada. Ühegi inimese inimõigusi vaikusele piirata ei saa. Sellise otsuse vastu võtmine nõukas inimeste hääletust.

Hiie Martinson pooldas öörahu pikendamist, Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon esindaja andis öörahu pikendamisele positiivse hinnangu.

Margo Orupõld: Ka kultuuriasutused võiksid sellega kaasa tulla, et ei pandaks liiga vara kinni.

PÄEVAKORRAPUNKT 3: Linnavalitsuse poolt algatatud arutelu kulgEdit

Anneli Lepp, arenguosakonna juhataja Romek Kosenkranius, abilinnapea


Astrid Hindriks: Viia mölluüritus linnast välja.

Anneli Lepp: See ei ole hea mõte, sellega tekib olukord, kus istutakse purjuspäi autorooli. Probleem ei ole öörahus, vaid korra tagamises.

Ivar Mägi: Kas politsei on registreerinud väärtegude statistikat?

Anneli Lepp: On teinud statistikat.

Anneli Lepp: Nende seisukoht meie kohtumistel on olnud see, et tuleb tagada heakord.

Romek Kosenkranius: Tegime ümarlaua, politsei seisukoht oli, et öörahu alguse ja lõpu määramine ei anna meile midagi. On inimeste hulk, kes tekitab müra. Tuleb vaadata, kas müra on mõjutatud ettevõtte poolt või on sellel kõrvaltegurid. Kohvikud võival olla lahti kasvõi hommikuni, aga müra ei tohi ületada teatud detsibelle. Tegime ettevõtjatele ettepaneku, et mõõdame ära detsibellid, osad olid nõus, osad arvasid, et lubatud detsibelle on liiga vähe. Kokkuleppele ei jõudnudki.

On 4 nädalavahetust, kus pikendasime öörahu.

Kuidas politsei tagab korda?

Romek Kosenkranius: Politsei ei suuda kõikjal korda tagada. Meie soov ettevõtjatele oli, et nad võtaksid omavahel kokku ja paneksid mõned turvapatrullid Rüütli tänavale välja.Juhatas Astrid Hindriks

Protokollis Merike Lille