FANDOM


17.11.11 Päevateema “Pärnulinna eelarve 2011 “ Teema rääkis lahti ja vastas küsimustele abilinnapea Meelis Kukk.


PÄRNU LINNAVOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUA koosoleku protokoll


Pärnu 17.11. 2011

Juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille


Astrid Hindriks teeb sissejuhatuse.

PÄEVAKORRAPUNKT 1 Pärnu linna 2012. aasta eelarve kinnitamineEdit

Ettekandja: Meelis Kukk, Abilinnapea

Abilinnapea Meelis Kukk tutvustab 2012 aasta eelarvet vastavalt esitatud eelnõule. Tulud on suuremad kui 2011 aastal. Tulude kasvu on planeeritud suurendada 2%. Maamaks on kavandatud muutusteta. Reklaamimaksu on planeeritud natuke suurendada. Parkimiskorraldust on plaanis jätkata aastaringselt.

Lasteaedade kohatasude tõus 3%. See tooks linna kassasse täiendavalt 185 tuhat eurot. Läheb lasteaeda tagasi uute kohtade loomiseks. Huvikoolide kohatasude tõus- täiendavalt 86 tuhat eurot.

Muudest tuludest: Varade müüki 160 tuhat eurot

Kulud on 33 miljonit 506.

Sünnitoetus iga sündinud lapse kohta esimesel aasta 100, teisel aastal 100 ja kolmandal aastal 100 eurot.

Investeeringutest: Investeerimiseks tänavate remonti on 380 tuhat. Lasteaia 4 rühma tegemiseks 242 tuhat, Niidu 14 renoveerimine, sihtotstarbelised eraldised Eesti Kontsert, Vabakool, Sütevaka

Kas on teada ka koolid?

Meelis Kukk: Nimekiri on olemas.

Kulutused lasteaedadele kasvavad 225 tuhat. Lisandub lasteaed Väike-Kuke tänaval ja Tralli lasteaias 2 rühma.

Lasteaiakohtade puudujääk?

Meelis Kukk: Tulevaks aastaks 92 kohta, järjekorras on 210 last. Hetkel on lasteaiakohtade puudus. Täna kinnitati uued tasumäärad.

640 tuhat on Niidu 14 renoveerimine. Pool sellest summas tuleks Kredexilt.

Mis otstarve sellel majal on?

Meelis Kukk: Sotsiaalkorterid.

Keskkonnainvesteeringute keskuse hoone. Praegu läks hange 1 miljon eurot kallimaks, Projekt vaadatakse uuesti üle.

Toomas Mihkelson: Valgusfooride varustamine helisignaalidega?

Meelis Kukk: tuleval aastal on plaanis ristmikke kaasajastada. 3000 euroga saab korda teha 1 ristmiku.

Rääma Põhikooli lasteohutuse pärast mures. Kas ei anna ristmikku turvalisemaks teha. Kas ei ole võimalik talveks muuta Oja tn ühesuunaliseks.

Meelis Kukk: Seal on puudu jalakäijate teed, annan liiklusspetsialistidele teada, et seal midagi välja mõelda.

Astrid Hindriks: Teede sulgemise summa panna sihtotstarbeliseks.

Meelis Kukk: 51 tuhat, sellest summast suurt ei jätku.

Kas on juba teada, kui palju on MTÜ-dele raha planeeritud?

Meelis Kukk: Mul ei ole eraldi antud, kui palju MTÜ-dele raha eraldatakse.


PÄEVAKORRAPUNKT 2: Ülevaade volikogu eelnõudestEdit

Vahur Mäe annab ülevaate volikogus arutlusel onud eelnõudest.

Eelarve suunati II lugemisele ja ettepanekuid võib teha 24.novembrini.

Teine suur teema on Lottemaa ja selleks oli vaja juurdepääsutee välja ehitada ning selleks oli vaja raha leida. EAS rahastab seda projekti, kui tingimused on täidetud. Neil on tingimuslik otsus. Ootame ära, mis on lõplik otsus ja vaatame, mis tuleb. Kõige halvem on see, kui Lottemaad ei tule.

Väga valus teema oli ka lasteaia kohatasu tõus. See tekitas suurt diskussiooni.

Vahur Mäe kutsub osalema kodanike ühiskonna foorumil 25. novembril.

Volikogu otsustas toeta osalemist SA Teater Endla loomisel.

Arupärmised:

Mis saab ujulast?

Volikogu on andnud nõusoleku kuni kolmandikuga toetada. Ülejäänud tuleb ise teenida. Kas Koidula teenindab Pärnu linna koolide lapsed ära?

Vahur Mäe: Linnavalitsus kinnitas seda. Linnakodanikele pidi ka olema õhtuti vabu aegu.

Kõik eelnõud said vastu võetud


Astrid Hindriks juhataja