FANDOM


18.11.10 Päevateema “ Pärnu linna eelarve 2011. aastaks, peatähelepanu sotsiaali, kultuuri ja hariduse valdkond”. Teema rääkis lahti ja vastasid küsimustele abilinnapea Jane Mets ja volikogu esimees Gardo Remmel.

PÄRNU LINNAVOLIKOGU

ÜHENDUSTE ÜMARLAUA

koosoleku protokoll


Pärnu 18. november 2010

Astrid Hindriks teeb sissejuhatuse koosolekusse.

PÄEVAKORRAPUNKT 1Edit

Jane Mets teavitab ümarlauda, et 25. novembrini on võimalus teha eelarvesse ettepanekuid. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Meie töötajate palgad, mida vähendati sellel aastal jäävad ka järgmisel aastal samale tasemele

Koolide ja lasteaedade koristajate normid on viidud võrdsele tasandile.

Kultuur on 2010 aasta tasemel, täiendavaid kärpeid ei ole. Majanduskulud on prognoositud 2010 aasta esimese poolaasta järgi.

Haridus: 13 kooli,14 lasteaeda, 5 huvialakooli ja õppenõustamiskeskus. Midagi ei ole vähendatud. Kultuuri poolepealt on parem seis. Kultuurisündmustel oli ja jääb 2,2 miljonit.

Kultuuriasutused

1. Raamatukogu
2. Linnaorkester- vähenemine on 250 tuhat, palgad on samale tasemele jäetud. Noortekoor hakkab olema Kunstide Majas
3. Linnagalerii- nende pind vähenes, loobusime Kontserdimaja pinnast.

Spordi pealt on üldtoetuste summa vähenenud, spordikoolil on summad suurenenud. Seal on rohkem treenereid, rohkem õpilasi. Toetussummad klubidele on vähenenud. Süsteem on endine- pearaha, baasitoetus, treeneri palgatoetus. Täiskasvanutel on finantseerimine ainult esindusmeeskondadel ühekordse summana.

Sotsiaalis on muudatusi. 01. jaanuar 2011 tuleb lasteabikeskus linnale üle. Kogu see summa, millega tuleb lastekodu finantseerida, tuleb riigi poolt. Tammiste hooldekodus jäid palgad samale tasemele. Direktor soovib ära minna ja sinna tuleb uus direktor. Seal tuleb teha ümberkorraldusi, sest “sõber viin” teeb palju probleeme. Sinna tuleb koht turvamehele. Avahoolduses on 1 koha koondamine.

On tulnud tagasilöök Metsa tn 10 osas, tuli selline teade, kuna laenukoormus on suur ja toetust ei saa. Loodan, et see saab klaaritud. Rehabilitatsioonikeskus tegeleb puuetega inimestega ja on vabariigi parim.

On pereabikeskus, mis asub Kiige tänaval. Toimub koosseisude vähendamine. On plaanis reorganiseerida, luua “Kriisikodu”. On vastu võtmisel seadus, kus varjupaik ja asenduskodulapsed ei tohi olla ühtedes ruumides.

Hanked on välja kuulutatud supiköögiteenusele ja päevakeskuseteenusele.

Hankena on välja minemas rehabilitatsiooniteenus pikaajalistele töötutele. Kuulutame välja 3 osas. Töötud, vanglast tulnud ja pikaajalised kodutud. Veel üks hange on invatakso.

Sotsiaalosakonna ülesanne on omakseta inimeste matmine. Sotsiaalhoolekande poole pöördunud inimeste arv ei ole vähenenud. Ümarlauast kõlab küsimus, et kui palju makstakse toimetuleku toetusi kuus?

Kaire Aamissepp: 750-le inimesele umbes 1 miljon krooni kuus.

Andrus Kallastu.: Kui palju 2011 eelarve välja töötamisel on kaasatud kodanike ühendusi?

Jane Mets: Korduvalt olen ise olnud puuetega inimeste keskuses ja arutanud 12 erineva MTÜga läbi. Kõikide kultuuri tegijatega oli kohtumine sügisel.

Andrus Kallastu: Kas ümarlaua meelest on see piisav?

Astrid Hindriks: See praegune seis on meil edasiminek. Oleme juba eelarvele lähemal. Meil on volikogu ümarlaud.

Cardo Remmel: Küsimus on hea, sellele tuleb mõelda juba peale suvepuhkust.

Jane Mets: Sai vastu võetud eelarvestrateegia, millega on kõik täpselt paika pandud. Kõik MTÜ-d said toetust samal tasemel.

Cardo Remmel: Eelarve kogu maht on umbes 600 miljonit, siis see raha, mida saab suunata on umbes 50 miljonit.

Andrus Kallastu: Milline oleks Linnavalitsuse valmisolek, et vastu võtta ümarlaua ettepanekuid?

Jane Mets: Õige inimene oleks Annely Akkermann, kes saaks sellele küsimusele vastata. Kindel on see, et summade ümberjaotamine ei too raha juurde.

Astrid Hindriks: Kevadel võtame Annely Akkermanni siia laua taha ja räägime asjad läbi.

Andrus Kallastu: Meil on infopuudus.

Cardo Remmel: Arengukava on ka, et saaks suunata eelarvet.


PÄEVAKORRAPUNKT 2Edit

Cardo Remmel annab ülevaate, mis toimus volikogus. Meil oli 4 töövarju ja esines Soome Vaasa piirkonna keskfraktsiooni esimees.

Hiie Martinson: Miks maksab lapsevanem suvekuudel, kui laps ei käi lasteaias?

Cardo Remmel: Saate esitada küsimuse vastava eriala inimesele.

Astrid Hindriks: Kui tuleb lisaeelarved, et lisada fondi raha kujude jaoks.

Järgmine ümarlaud on detsembris. Transpordi kärbe, bussiliiklus, soov oleks, et sellest räägiks abilinnapea Romek Kosenkranius.


Astrid Hindriks

juhataja