FANDOM


20.09.12 Päevateema “Kesklinna avatus jõele”. Teema rääkis lahti ja vastas küsimustele abilinnapea Romek Kosenkranius.

KUTSEEdit

Kohtumine on neljapäeval 20.septembril kell 16 linnavalitsuses Suur-sepa 16. Kuulame ära volikogu esimehe Vahur Mäe ülevaate volikogus tähtsamatest otsustest. meie kohtumiste vahepealsel ajal.

Ümarlaud saab oma tegevusega kanda hoolt meie järgmise põlvkonna pärnakate avaliku linnaruumi kujundamisest. Avalik huvi Jaansoni raja ehitamisest on suur, seepärast võtsin ka meie lauale jõe kallasraja probleemi. Sõnastasin küsimused, kuid kas seekord vastused saame, ma ei aska öelda. Nimelt on Romek Krosenkranius komandeeringus ja mul pole vastust, kas ta saab ümarlaual osaleda. Kui ei, siis ootame järgmisel korral põhjalikke vastuseid.

Avaliku huvi väljenduseks on järgmised küsimused:

1. Jaansoni rada peab valmis olema 2014. Kinnistud Lai 22 ja Lai 10 on olulised vaidlusalused kinnistud. Kui kaugel on läbirääkimised kinnistute omanikega? Millal algavad ehitustööd? Kas Kahe Silla Jooks 2013 saab toimuma kaasaegsel kallasrajal?
2. Praegune linnavalitsus ja volikogu kaotavad oma volitused 2013. aasta oktoobris. Kas on mõeldav, et võetakse vastu põhimõtteline otsus veel selle volikogu perioodil jõe kallaste avamiseks spordi- ja puhkepaigana?
3. Kas selle volikogu ja LV ajal tehakse ära otsus uue silla asukoha suhtes?
4. Millised on seisud kinnistu Lai 10-ga pärast Muinsuskaitseameti otsust mitte lubada tornehitust kinnistule?
5. Meediast - müüdi maha Pärnu kalleim kinnistu (parkimismaja ja PortArturi vahel. Millised seisud on selle kinnistuga? Kas on jälle planeeritud lubatust kõrgem torn? Kuidas on planeeritud parkimine?
6. Sadama4 - linn andis loa 14 väikelaevale ujuvkai ehitamiseks. Olemas juba kapitaalselt ehitatud kai 4 väikelaevale. Kuhu tuleb veel lisaks 10 kohta? Ülejäänud on avalik kai koos kallasrajaga, mida hooldab linna ettevõte. Kas osa avalikust kaist loovutatakse KÜ Sadama4-le?

Kohtumiseni! Astrid Hindriks, ümarlaua koordinaator 5029152

PROTOKOLLEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU
ÜHENDUSTE ÜMARLAUA
koosoleku protokoll


Pärnu 20.09.2012
Juhatas: Astrid Hindriks
Protokollis: Merike Lille


Astrid Hindriks teeb sissejuhatuse.

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Naiste ümarlaua 22.augusti kesklinna jõe kallasrajaga tutvumise retkel üles kerkinud küsimustele vastab abilinnapea Romek Kosenkranius.

1. Jaansoni rada peab valmis olema 2014. Kinnistud Lai 22 ja Lai 10 on olulised vaidlusalused kinnistud. Kui kaugel on läbirääkimised kinnistute omanikega? Millal algavad ehitustööd? Kas Kahe Silla Jooks 2013 saab toimuma kaasaegsel kallasrajal?

Jaansoni rada on plaanis lõpetada 2013 aastal, sest 2014 peab juba valmis olema. Rajale hakkame ehitajat otsima tänavu sügisel ja kevadest peab algama ehitus ja ise loodame, et 30.augustiks on rada nii valmis, et saab peal käija. Päris valmis peab olema oktoobriks.

Einar Kelder ei anna luba oma krundile teed rajada. Einar Kelder soovib, et tema krundipikkuses ehitatakse kaldakindlustus kõrgem kui kõrvalkruntidel. Tema soov on, et kaldakindlustus on 2 meetrit. Kogu sellele kaldaalale on teinud uuringu Mait Mets ja tema on öelnud, et mõttekas oleks teha juba 3 meetrit.

EAS annab 22,6 miljonit, linn on valmis juurde panema 5-10 miljonit. Keldri kaldakindlustus läheks maksma 12.8 miljonit ( EEKi).

Varasema planeeringuga on sinna mõeldud kallasrada, viimase planeeringuga jäi tema krunt välja ja seepärast kehtib varasem planeering. Kallasrada on rajatav. Linn pakub Keldrile kompromissi.

Ehitused hakkavad kevadel. Järgmine Kahe Silla jooks saab juba toimuda uuel rajal.

Repliik Astrid Hindriks:

Ekslinnapea Einar Kelder (linnapea 2000-2002) omandas kinnistu ja sai detailplaneeringu kinnitamise volikogult oma ametikohta kasutades. Linn müüs kinnistu kuni veepiirini, kuigi seaduse järgi peab olema 10 m avalikku kallasrada. Kinnistule on detailplaneeringus ette nähtud korruselamud. Detailplaneering on koostatud nii, et see ei vasta linna poolt planeeringutele ette nähtud tingimustele - täisehitusprotsent, parkimiskohtade arv, roheala. Samal ajal omandas Einar Kelder ka Pärnu jõe paremkaldal kinnistu ja nüüd on seal korterelamud (OÜ KALDA MAJAD). Ka see kinnistu müüdi kuni veepiirini ja ei vasta linna detailplaneeringute nõuetele. Seepärast väidangi, et ekslinnapea sai kruntide omanikuks ja kehtiva detaiplaneeringu läbi suruda oma ametiposti kasutades.

2. Praegune linnavalitsus ja volikogu kaotavad oma volitused 2013. aasta oktoobris. Kas on mõeldav, et võetakse vastu põhimõtteline otsus veel selle volikogu perioodil jõe kallaste avamiseks spordi- ja puhkepaigana?

Otsus on vastuvõetud detailplaneeringuga, et 10 m riba on ettenähtud vabaks kasutuseks kõigile.

3. Kas selle volikogu ja LV ajal tehakse ära otsus uue silla asukoha suhtes?

Koalitsioon on pannud tegevusplaanidesse, et otsustame sillakoridori asukoha ja teeme ära planeeringu. 2014 algab uus periood, kus saab Euroopa Liidust raha küsida, siis on meil valmis projekt neile esitada.

Kõige ohutum variant oleks Raba-Aia joon. Kinnistule Lai 10 jääb riba maad, mis vajalik läbimurdeks. Kinnistu omanikud küsivad 830 tuhat eurot, seda raha meil maksta ei ole. See on oluliselt pidurdanud detailplaneeringu menetlust.

Teine variant sillatrassist on selline, mis suubub politseimaja taha. Arhitektid on öelnud, et see ei ole hea variant, sest siis on linna struktuuri lõhkumist rohkem

4. Millised on seisud kinnistu Lai 10-ga pärast Muinsuskaitseameti otsust mitte lubada tornehitust kinnistule?

Koostatud on muinsuskaitse eritingimused ja need ütlevad ära kuidas peab olema.

5. Meediast - müüdi maha Pärnu kalleim kinnistu (parkimismaja ja PortArturi vahel). Millised seisud on selle kinnistuga? Kas on jälle planeeritud lubatust kõrgem torn? Kuidas on planeeritud parkimine?

See kinnistu müüdi maha rekordhinnaga. Mida sinna teha tahetakse, selle kohta mingit infot ei ole. Tanel Tuhali projekti järgi võib sinna ehitada 30 m hoone .

6. Sadama 4 - linn andis loa 14 väikelaevale ujuvkai ehitamiseks. Olemas juba kapitaalselt ehitatud kai 4 väikelaevale. Kuhu tuleb veel lisaks 10 kohta? Ülejäänud on avalik kai koos kallasrajaga, mida hooldab linna ettevõte. Kas osa avalikust kaist loovutatakse KÜ Sadama4-le?

2007 tehti planeering, kus öeldi, et see on ärimaa. Sinna on tegelikult tehtud korterid, mis on registreeritud firmale. Praegu käivad läbirääkimised, et seada servituut. Neil on soov, et linn ehitaks neile aia, paneks puud ja teeks turvaväravad.

KÜ Sadama4 on ehitanud olemasoleva kai 2007. aastal linnalt luba küsimata. Juurde nad kaile ruutmeetreid ei saa, peavad oma väikelaevad samale pinnale mahutama.

Veel käivad läbirääkimised WC teemal, KÜ Sadama4 on omad nõudmised. Nad andsid kohtusse ja linn kaotas selle kohtuvaidluse. Me oleks pidanud võtma sellele objektile keskkonnaametilt loa. Nüüd peame osa raha EAS-ile tagasi maksma ja seda teeme vabatahtlikult. Otsustasime, et algatame uue detailplaneerinu, et seadustada WC

Kommentaar Astrid Hindriks: naisteühenduste ümarlaua esindajatega tegime 22.08.12 retke mööda kesklinna jõe kallasrada ja lõpetasime Sadama4 läheduses oleval laste mänguväljakul. Sadama4 on end registrisse kandnud kui KORTERIÜHISTU, seetõttu kehtivad neile mittetulundusühngute seadused. Retke väljund oli kiri keskkonnaministrile, et teada saada, kuidas üks KÜ saab olla sadam. Vastust ootame oktoobri alguses. Saatsime ka maavanemale toetuskirja, et arvestataks avalikku huvi kallasraja läbitatavuse suhtes. Maavanem tegi järelvalvet KÜ Sadama 4 kirja alusel. Lahend oli linna kasuks, kindlasti tegi järelvalvele kasuks avaliku huvi näitamine.

Astrid Hindriks: Mida meie kui vabaühenduste esindajad saame ära teha?

Romek Kosenkranius: MTÜ-del on suur sõnajõud, ühiskonna jõud annab palju juurde. Kui avalikkus pole LV taga, väidavad ärimehed, et puudub avalik huvi. Hoidke planeeringutel silm peal ja avaldage oma seisukohad meedias. Tulemas on linna uus üldplaneering, lööge aruteludes kaasa ja saame üheskoos pärnakatele sobiva linnaruumi.

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Volikogus vastu võetud otsuste tutvustamine: Vahur Mäe, volikogu esimees.

Vahur Mäe teeb ülevaate volikogu istungist.

Eelnõusid oli 16. Kõik said vastu võetud. Osad teemad mis vajasid kahte lugemist olid jäänud kevadest.

Teenetemärk anti Silja Juurmale tegevuse eest Pärnu linna alushariduse edendamisel.

Üks väljak sai nime. Määrati Kesklinna linnaosas asuvale väljakule kohanimeks Friedrich Fromhold Martensi väljak.

Arengukava 2017-2025 prioriteetides rääkides - üks prioriteete on Kalevi staadion, teine Sõudebaas.

Volikogule anti üle petitsioon uue ujula ehitamise vajadusest.

Küsimus: Mis on saanud Raba ujulast?

Vahur Mäe: Seal toimetab eraettevõte Pärnu EEK ja annab seda rendile. Pärnu linnavalitsus on seda toetanud ja praegusel hetkel on Raba ujula oma uksed avanud. Koidula kooli ujula renoveerimine kooli remondi käigus on läbirääkimisprotsessis.

Mõte osalejalt – Kas Kalevi staadioni ehitades ei võiks ka ujulat sisse planeerida?

Romek Kosenkranius: Hea mõte, seda on mujal maailmas kasutatud.

Küsimus: Mis saab endisest Cibusest?

Romek Kosenkranius: Kes soovib, siis Kilk annab selle rendile. Seal ei pidanud enam seadmeid ka sees olema.

Astrid Hindiks: Järgmise ümarlaua teemaks on haridusreform Pärnus ja seda ootame tutvustama abilinnapead Jane Metsa.


Astrid Hindriks, juhataja