FANDOM


20.10.11 Päevateema “ Kergliiklusteed Pärnu linnas”. Teema rääkis lahti ja vastas küsimustele abilinnapea Romek Kosenkranius.


KUTSEEdit

Volikogu ühenduste ümarlaud tuleb kokku.

20. oktoobril kell 16.00 on linnavalitsuse hoones volikogu ühenduste ümarlaud.

Seekordme teema on kergliiklustee. Meie pikem huvi on, et uues üldplaneeringus on takistusteta kergliiklustee, kus Papiniidu sillast -vana sillani- sadamasse- muulini ja sealt mööda mere randa saab Maisse tagasi. Jaansoni rada ja mere kallasrada on saanud rahastuse, loodame neid projekte oma silmaga näha. Meie noored on teinud ka väliretke mööda seda trassi, näeme praegust olukorda.

Oleme huvitatud ka sellest, et juba rahastuse saanud kergliiklusteed oleks nii laiad, et sinna ohutult mahub noor ema või isa lapsevankriga ja näpuotsas veel ettearvamatu käitumisega mudilane jalutama, nii et jalgrattad, rulatajad ja jooksjad saaksid ka stressamata liikuda ja mudilase elu poleks ohus.

Maailmas on pop jooksuturism. Seega korralikud kergliiklusteed hotellide piirkonnast erinevate märgistatud radade tekitamine linnakeskkonda annab kasu ka majanduslikud. Üks rada võiks olla vanalinn, Papiniidu, jõekallas muulini ja kesklinna rand. Pikem sama, kuid läbi Jaansoni raja paremkalda linna tagasi. Kõige pikem aga Raekülani mööda mereranda, siis juba edasi metsaradadele. Ehk kunagi peetakse Pärnus ka linnamaraton ära lisaks Kahe-Silla jooksule. Meil on võimekad spordiinimesed omast käest võtta, tuleb vaid toimivad rajad ette valmistada.

Ümarlaud on avatud kõikidele linna ühenduste esindajatele.

Teksti koostas Astrid Hindriks astrid.hindriks@neti.ee

PROTOKOLLEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUA koosoleku protokoll


Pärnu 20.oktoober 2011

Juhatas: Astrid Hindriks Protokollis: Merike Lille


Astrid Hindriks teeb sissejuhatuse.Edit

PÄEVAKORRAPUNKT 1: Volikogu esimees tutvustab volikogus vastuvõetud otsuseid.Edit

Tekkis küsimus, et kui maa on ostetud, miks veel peab maksma?

Vahur Mäe: Maamaks on oluline sissetuleku allikas ja uue seaduse kohaselt vabastatakse maamaksust 1500 ruutnmeetrise maaomanikud maksust.

Romek Kosenkranius: Järgmine aasta maamaks ei tõuse. Alates 2013 aastast ei pea maksma maamaksu need maaomanikud, kellel on maad kuni 1500 ruutu. Kellel on rohkem maad kui 1500 ruutu maksavad selle osa, mis jääb üle 1500 ruudu, teatud koefitsendiga kinni. Riik tõstab tulumaksu tagasimakse protsendi 11,9 peale ja see vahe kompenseerib maamaksu.

Kas maakmaksu soodustuse alla lähevad ka Tšernobolis käinud? Vastust täpsustatakse järgmiseks korraks.

Mis tigimused on, et liituda kaugküttetrassiga?

Romek: Kosenkranius: Vana-Pärnusse ja Raekülla küttetrass ei laiene. Liitumise eelisused on:

  • kõik need majapidamised, mis on olemas, neile see kohustus ei laiene
  • kõik need majapidamised, kes soovivad kasutada ka looduslikku kütet (gaasiküte, puitküte),
  • kinnistutele kelle küttekulu on 40 kilovatti või vähem,
  • need majad, mis asuvad trassist kaugel ka neil ei ole kohustust liituda,
  • kui liitumisega halvendatakse teiste tarbimise võimalusi, siis ei ole kohustus liituda,
  • liitumine peab toimuma teatud perioodi jooksul,
  • peab olema kulupõhine, peab olema tagatud kvalteetne küte.

See läheb avalikustamisele ja siis saavad kodanikud oma ettepanekuid teha.

12-14 korteriga majad, kas nad peavad liituma?

Romek Kosenkranius: Ei pea, aga nad võivad liituda.

Tekkis küsimus Pereabikeskuse tegevuse lõpetamise kohta. Kas Shalom suudab tagada õige probleemi lahenduse, kui tulevad väga probleemsed lapsed, keerukad olukorrad?

Romek: Psühholoogid on ja jäävad Metsa 1 asuvatesse ruumidessse ning nad osutavad seda teenust edasi.


PÄEVAKORRAPUNKT 2: Pärnu linna sotsiaalne olukordEdit

Kergliiklusteed

Romek Kosenkranius. Praegu on menetluses üldplaneering, mis on seotud selle teemaga.

Meil on olemas markeeritud teed Kalevi pst.-Merimetsa-Mai-Tammsaare-Ranna pst.-Supeluse-mööda Supelust kesklinna- Akadeemia. Ülejõe Gümnaasiumist Sauga alevikku, Jannseni tänavalt Vana-Pärnusse, mööda Eluteed kuni Audruni välja. Paikuse poole alates Paide mnt. ristist läheb kergliiklustee kuni sillani. Teisel pool silda Paikuse vallas on riigi rahadega rajatud kergliiklustee. Oluline kergliiklustee on Jaansoni rada, mis täna on kuni Papiniidu sillani. Varsti on avatud ka sillast kuni Riia mnt ristmikuni, kus on uus Pärnu linna läbiv maanteetee, mille kõrvale on rajatud kergliiklustee. Selle tee rajamisega on loodud võimalus sõita Jaansoni rajast Paide maanteele ja edasi Paikusele.

Tulevased projektid:

Võimalus, mis ühendab rannaala Papiniidu tänava otsaga. Kergliiklustee, mis hakkab ühendama tervisekeskuse juurest Mai ja Papiniidu vahelist ala. Tulevikus peaks saama ühenduse Kalevi puiesteele. Randa ja Maid ühendava tee projekti maksumus on 434600 eurot ja selle on lubanud riik EAS-i kaudu linna kasutusse anda 2013 aastast. Selleks ajaks peaks linna võlakoormuse protsent langema 60 peale ja seda EAS meilt eeldab. See loob tingimused, et Euroopa Liidu rahad tulevad Pärnusse.

Kui tihedalt on looduse nautimise kohad?

Romek Kosenkranius: Sonnidele juurdepääsu otsustab ehituse kalkulatsioon.

2013 aasta perspektiivis soovime rääkida ainult Liivi maantee, Ehitajate tee ja Lääne läbimurde kergliiklustee rajamisest.

Kõige olulisem, mille eest on võideldud on 1,4 miljonit maksev Jaansoni rada. See tekitab ühenduse Raeküla poole. Jaansoni raja probleem on tee laiuses. Soovitatav laius oli 4 m, aga mitte vähem kui 3 meetrit. Et vältida kodanikega kohtuvaidlusi, siis me ei läinud seda teed, et hakata rada laiendama. Kodanikud on seal endale maa ära erastanud ja kui me oleksime soovinud nende käest maad saada, siis peame ära ostma.Me ei oleks saanud lubada kohtuvaidlusi ja me ei läinud seda teed.

Kui me oleks hakanud tegema kaldakindlustust, siis selle maksiumus oleks olnud tohutult kõrge. EAS-ilt me saame 22 miljonit krooni, esialgne maksumus on 27 miljonit krooni, see läheb veel kallimaks. Linn paneb puudujääva osa. EAS ei oleks lubanud, et me teeme osaliselt, nende tingimus on ka see, et asi peab selle raha eest valmima.

Et muuta vasakkalda raja laiust, kas see tähendab kogu planeeringu muutmist?

Ei tähenda, tähendab ehitusprojekti muutust.

Kas ka koostööd teha lähiümbruse valdadega, rada Sindi sillani? Sai koos istutud ja sellest räägitud, meil pole mõtet teha teed, kui see kusagile edasi ei vii.

Vahur Mäe: Paikuse planeerib teha renoveeritud silla juurest kallasrada.

Turvalisus?

Romek Kosenkranius: Me peame panema piirangud, millega seal sõita saab. Markeerimine- tõmmatakse joon, kus on jalakäijad või sõitjad.

Vahemik Paide mnt-Raudtee peatuseni ei ole kergliiklusteed. See osa jääb väga riskantseks.

Ettepanek: Kui linnavalitsus leiaks vahendid kergliklustee väljaehitamiseks.

Romek Kosenkranius: Kergliiklusteega saab perroonini. Maanteeamet lubas korda teha raudteejaamast kuni Videviku tänavani (Metsakalmistu värav).

Ettepanek: Kergliiklusteele paigaldada kilomeetripostid.

Kuidas saab Maist mööda Papiniitu Jaansoni rajani?

Romek Kosenkranius: Korrastatakse juurdepääs vasakkalda uuele rajale.

Ettepanek: Eraldada jalgrattatee ja jalakäijate tee mururibaga?


Astrid Hindriks, Juhataja