FANDOM


20.12.10 Päevateema “Pärnu linna ühistranspordi korraldus.” Teema rääkis lahti ja vastas küsimustele abilinnapea Romek Krosenkranius. Tõstatus probleem, et ühistranspordi korralduses on kannatavaks pooleks ratastoolis ja lapsevankritega liiklevad linnakodanikud.


PÄRNU LINNAVOLIKOGU JUURES TEGUTSEVA

ÜHENDUSTE ÜMARLAUA

koosoleku protokoll


Pärnu 20.detsember 2010


Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Osa võtsid: Astrid Hindriks,

Päevakord:

1. Volikogu istungi ülevaade
2. Ühistransport Pärnu linnas 2011. aastal - selgitusi annab abilinnapea Romek Kosenkranius.

PÄEVAKORRAPUNKT 1Edit

Volikogu esimees Cardo Remmel annab ülevaate 16.12.2010 toimunud volikogu istungist.

Tuntakse huvi, et kas eelarve võeti vastu?

Cardo Remmel teavitas, et eelnõud võeti vastu väga positiivselt. Opositsioon ei hääletanud eelarve vastu, vaid jätsid hääletamata.

Astrid Hindriks: Mida tähendab teede lõpuni tegemine?

Romek Kosenkranius: Tee on valmis, siis kui tööd on lõpetatud, taastatud on algne olukord.

Toomas Mihkeson: Esplanaadi 42?

Romek Kosenkranius: Nad teevad galerii osale peale, läheb avalikustamisele. Ametkond on selle heaks kiitnud.

Volikogu istung toimub 27.jaanuaril, ümarlaud on samal ajal.

Helge: Bussipeatus Rääma 40A ees, puudub platvorm, raske on bussile minna ja ka maha tulla.

Romek Kosenkranius: Tuleb kirja panna.. Antakse teade edasi..

Astrid Hindriks: On olnud teemaks, et sinna tuleb paviljon. Anti lubadus, sinna see jäi.

Romek Kosenkranius: Maag on kohustatud paviljone rajama, peale masu algust on reklaame vähem ja nad ei ole huvitatud paviljonide paigaldamisest.

Cardo Remmel: Oluline on praegu platvorm.

Romek Kosenkranius: Pärnu Vesi tegi seal trassi. Nad pidid taastama.

Teatakse öelda, et Vana-Sauga bussipeatuses on sama probleem.


PÄEVAKORRAPUNKT 2Edit

Romek Kosenkranius annab ülevaate 2011 aasta bussliikluse ümberkorraldamisest.

Muudatust mitte teha enne suve. 01.02.2011 tulevad liini muutused. Alates kella 19.00 hakkame harjutama sisenemist esiuksest. Bussijuht saab kontrollida pileti olemasolu, müüa piletit ja on parem ülevaade sisenejatest.

Lähivaldadel, kes on ümber Pärnu, pikendatakse bussiliine ja hakkaks kehtima ühtne bussipiletisüsteem. Selle skeemi aluseks on see, et need vallad panustaksid sellesse süsteemi. Plaanis on teha ühistranspordikeskus. Tulevikus plastikkaart.

Millal tulevad madalapõhjalised bussid?

Romek Kosenkranius: Täna seda kohustust bussifirmal ei ole.

Kuidas seda saada? Kas bussijuhid tulevad ja aitavad ratastooliga bussi?

Romek Kosenkranius: Sellist kohustust ei saa ka bussifirmale panna.

Millal võiks toimuda bussifirmaga koosolek?

Romek Kosenkranius: 04. jaanuar; 05. jaanuar hommiku poole.


Astrid Hindriks Ümarlaua koordinaator