FANDOM


6.05.2014 Päevateema „ Laste turvalisus Pärnu linnas liikluse võtmes“. Teema rääkisid lahti ja vastasid küsimustele abilinnapea Romek Kosenkranius ja Marika Luik maanteeametist.

ETTEPANEKUDEdit

Raeküla Vanakooli KeskusEdit

Taust: Raeküla linnaosas on antud hetkel väga kehv seis kõnniteedega, nimelt neid pole. Samuti on linnaosas suuremosa autoteede ristumiskohad võrdväärsed ehk kehtib parema käe reegel. Sellest ei peeta aga väga kinni ja vuhisetakse 50km/h igast ristmikust mööda. Samuti tuleb ju Raeküla kooli juurde õpilasi juurde(kusagil 160 ringis vist oli see arv) ja kuigi siin on Lembitu ja Käo ristis 30km/h kiirusepiirang siis seda eiratakse ja paremakäe reeglit ei tasu üldse mainida.

Ettepanekud:

1. Kehtestada linnaosas kiirusepiirang. On selleks siis 30 või 40, ma ei tea. Tartus on 30km/h piirang kehtestatud nii Ihastes kui Karlovas. Loomulik on see, et kiirus küll selline ei ole, aga 50 pealt on see langenud 40 peale kindlasti. Ihastes, kus on eramajad, on lastel väga ohutu rastaste ja jalgsi liigelda, seal ka pole kõnniteid.
2. Raeküla Vanakooli Keskuse ette või juurde paigaldada lamavad politseinikud. Tasuks mõelda selle mügariku peale mis asfaldile paigutatakse, mitte need metallist, mida on siit linnaosast tänava küljest lahti võetud.

MTÜ KodanikujulgusEdit

Taust: Pärnu on väikelinn ja vahemaad kodu-kool ja kodu- lasteaed on piisavalt lühikesed, et aktiviseerida lapsi kooliteel jalgrattaid kasutama nendel kuudel, mis meie ilmastik seda lubab. See lahendab kevadisel ja sügisesel perioodil tipptundidel üle rahvastatud ühistranspordi ja lahendab ka laste liikumisvajaduse, andes võimaluse kasutada tervislikumat liikumisviisi. Et seda teed minna, on vaja mõtteviisi muutmist ja ka taristu ettevalmistamist.

Ettepanekud:

1.Kaardistada kitsaskohad liikluses lähtuvalt kool – kodu erinevate liiklussuundadel ja need likvideerida (rattaliikluse sujuvus).
2.Koolide juures algavad ümberehitused. Näha koolide juurde ette rataste parkimise võimalus nii, et see oleks ka vargakindel.


KutseEdit

Mai ümarlaud 6.05 kell 15.00

Tere, Mai ümarlaud toimub 6. Mail 15.00 linnavalitsuse majas. Päevateema on „ Laste turvalisus Pärnu linnas liikluse võtmes“. Seda teemat oleme käsitlenud ka varem. 2011 aastal algatas Vana Pärnu selts ohutu koolitee uuringu, mis sai aluseks 19.01.12 ümarlauaks teemal „Laste ohutus lasteaia - ja kooliteel“. Ka BPW Pärnu klubi kaardistas lasteaedade olukorra liiklusohutuse võtmes ja pöördus liikluskomisjoni poole oma ettepanekutega. Linnavalitsuse tellimusel valmis möödunud aastal Tallinna MTÜ Linnalaborilt uuring koolitee ohutusest Pärnu linnas (kahjuks ma ei osanud seda linna kodulehelt leida). Päevateema peaks meile andma ülevaate, kas pikka aega avaliku tähelepanu all olnud teemal on toimunud positiivsed muutused ja kas 1. Septembril rakenduvaks koolireformiks ollakse liikluses valmis, kui oluliselt muutuvad laste liiklusvood Pärnu liikluses. Ümarlaud on avatud kõikidele Pärnu linna vabaühendustele, tulge ja rääkige kaasa linna arendamisel. Kui on küsimusi või ettepanekuid päevateema kohta, saatke need ette e-kirjana merike.lille@lv.parnu.ee (mina pole Eestis ja juurdepääs internetile puudub)

Astrid Hindriks

EttepanekudEdit

Raeküla Vanakooli KeskusEdit

Taust: Raeküla linnaosas on antud hetkel väga kehv seis kõnniteedega, nimelt neid pole. Samuti on linnaosas suuremosa autoteede ristumiskohad võrdväärsed ehk kehtib parema käe reegel. Sellest ei peeta aga väga kinni ja vuhisetakse 50km/h igast ristmikust mööda. Samuti tuleb ju Raeküla kooli juurde õpilasi juurde(kusagil 160 ringis vist oli see arv) ja kuigi siin on Lembitu ja Käo ristis 30km/h kiirusepiirang siis seda eiratakse ja paremakäe reeglit ei tasu üldse mainida. Ettepanekud:

1. Kehtestada linnaosas kiirusepiirang. On selleks siis 30 või 40, ma ei tea. Tartus on 30km/h piirang kehtestatud nii Ihastes kui Karlovas. Loomulik on see, et kiirus küll selline ei ole, aga 50 pealt on see langenud 40 peale kindlasti. Ihastes, kus on eramajad, on lastel väga ohutu rastaste ja jalgsi liigelda, seal ka pole kõnniteid.
2. Raeküla Vanakooli Keskuse ette või juurde paigaldada lamavad politseinikud. Tasuks mõelda selle mügariku peale mis asfaldile ehtitatakse, mitte need metallist, mida on siit linnaosast tänava küljest lahti võetud.

MTÜ KodanikujulgusEdit

Taust: Pärnu on väikelinn ja vahemaad kodu-kool ja kodu- lasteaed on piisavalt lühikesed, et aktiviseerida lapsi jalgrattaid kasutama nendel kuudel, mis meie ilmastik seda lubab. See vähendab kevadisel ja sügisesel perioodil tipptundidel ülerahvastatud ühistranspordis ja lahendab ka laste liikumisvajaduse, andes võimaluse kasutada tervislikumat liikumisviisi. Et seda teed minna, on vaja mõtteviisi muutmist ja ka taristu ettevalmistamist. Ettepanekud:

1. Kaardistada kitsaskohad liikluses lähtuvalt kool – kodu erinevate liiklussuundadel ja need likvideerida (rattaliikluse sujuvus).
2. Koolide juures algavad ümberehitused. Näha koolide juurde ette rataste parkimise võimalus nii, et see oleks ka vargakindel.


ProtokollEdit

VOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

PROTOKOLL

Pärnu 06. mai 2014

Algus: 15.00

Lõpp: 16.29


Juhatas: Sirje Nõmm

Protokollis: Siret Ots


PÄEVAKORRAPUNKT 1. Romek tutvustab uuringu tulemusiEdit

Tähelepanu pöörati valgustustustele ülekäiguradadel, ülekäiguradade märgistus ja parklad koolide ja lasteaedade juures. Suunaks võtsime ülekäiguradade ,märgistamise ja nende ohutumaks muutmine lisavalgustitega. Välja oli toodud ka kõnniteede ja parklate puudumine koolide ja lasteaedade juures. Kõnniteed oleme võtnud töösse, kuid ehitada parklaid lasteaedade juurde, sellest loobusime kuna rahalised vahendid puuduvad. Lasteaedade ja koolide juurde oleme pannud kollased märgid ja ülekäigurajad on valgustatud spetsiaalvalgustitega.

Eelmise aasta uuringust tuli välja, et autoga kooli käib keskmiselt 29%. Jalgsi keskmiselt 31%, ühistranspordiga 32% ja jalgrattaga 8% lastest. Linnalabor leidis, et määratleda kindel laste maha paneku koht, et vähendada kooli ümber tihedat liiklust, mis on laste jaoks hirmutav. Linnavalitsus paigaldab koolide juurde jalgratta hoidjaid, et rohkem lapsi saaks käia rattaga koolis. Probleemina on välja toodud ka heakorra teema nt koerad hirmutavad.

Maanteeameti esindaja: Igast koolist nelja klassi lapsed, 4-7 klass, kaardistasid oma kooliteed. Mõte oli see, et laps selgitaks, mida tema igapäevaselt näeb kooli minnes ohuna.

Küsimused:

  • Kas lapsed on huvitatud rattaga sõitmisest kooli?

Romek Kosenkranius: Kui uuringut tehti siis sel aja ilm oleks lubanud aga huvi oli väike. Mure on et kooliümbruses oleks vähem sagimist, siis oleks julgem rattaga käia.

Silja Nõmm: Võib olla aitaksid lamavad politseinikud, mitte metallist, mida saab ära viia vaid asfaldist tehtud.

Romek Kosenkranius: Neid ei tohi igale poole panna, seal on ka nõuded kuhu tohib panna ja kuhu mitte. Mügariku ehitamine maksab umbes 3000-4000 eurot.

  • Lateaial Pillerpallil on probleem talviti, et ülekäigurajad ei ole korralikult lahti lükatud.

Romek Kosenkranius: Jah, see on probleem, millega tuleb linnavalitsusel tegeleda.

Pärnu ja Pärnumaal on tubli liikluskorraldusega ja lasteaedades on

Priit Sutt: Pärnus võiks olla liikluslinnak, kuhu saavad lapsed tulla, nt munamäe juures.

Maanteeameti esindaja: Aide autokool on huvitatud.


PÄEVAKORRAPUNKT 2. Krista tutvustab volikogu punkteEdit

Informatiivses punktis annab Trivimi Velliste ülevaate, mis on tehtud komisjonis Vabariik 100. Põhimäärusega tuleb juurde avatust, et istungid on nähtavad ka kuus kuud peale volikogu.