FANDOM


7.10.2014 Päevateema „Monumentaalkunst Pärnu avalikus ruumis“. Teema rääkisid lahti ja vastasid küsimustele linna kunstnik Janno Poopuu ja muinsuskaitse spetsialist Liina Hanson.


VOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

PROTOKOLL


Pärnu 07. oktoober 2014

Algus: 15.00

Lõpp: 17.09


Juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Siret Ots


PÄEVAKORDEdit

1. Pärnu Linnavolikogu 18.10.2014 eelnõude tutvustamine/Krista Nõmm
2. Monumentaal kunst Pärnu avalikus ruumis/Janno Poopuu


PÄEVAKORRAPUNKT 1. Krista Nõmm tutvustab volikogu eelnõusidEdit

Ivar Mägi: Ma ei usu, et kesklinna maa hindade diferentseerimine midagi muudab.

Krista Nõmm: See ei pruugi muuta aga see näitab suhtumist ja hoolimist.

Astrid Hindriks: Kas need kastid viiakse ära?

Krista Nõmm: Jah see kõik on hanke võitja korraldada.

Astrid Hindriks: Rannapromenaadi roosid lähevad kellegile teisele?

Krista Nõmm: Jah, seda siin sees ei ole.

Priit Sutt: Kas seda haldusteenuste ülesandeks ei oleks saanud panna? Krista Nõmm: Leiti, et vaja korraldada hange leidmaks teenuse osutaja.

Ivar Mägi: Kui see oleks linna haldusteenuste all siis saaks ju linnaelanikke kaasata. Elanikud ju tahavad aidata ja seda teha. Krista Nõmme: Annan sõnumi edasi.

Priit Sutt: Kodus me ka ju ei tee hanget, et kes muru niidab. Linnas on haldusteenused olemas, ma ei näe siin probleemi. Krista Nõmm: Kahjuks on asju, mis vajab spetsiifikat Teet Roosaar: Siin on tegemist kujundamise ja istutamistega. Kahjuks on haldusteenuste peale kõige rohkem kurdetud: Krista Nõmm: Kahjuks pean Teeduga nõus olema.

Astrid Hindriks: Jöteburgist kogemus, et linn andis kastid, tulge istutage siia mida soovite-see on rohelise linna projekt. Teet Roosaar: Linn võiks eraldada mingi raha, et inimesed esitaksid oma ideid. Krista Nõmm tutvustab sotsiaal valdkonna arengukava.

Priit Sutt: Lugesin esitatud dokumenti mitu korda. Pealkiri ei vasta ülesandele. Esimene ja suurem punkt on hetke olukorra ülevaade. Dokumendis on antud hetke olukord numbritega ja puudub analüüs. Dokumendi sisust ja pealkirjast ei saa seda arengukavaks pidada. Minu homne ettepanek on, et kas saata see punkt tagasi või moodustada töögrupp, kes tegeleb dokumendiga.

Krista Nõmm: See on esimene lugemine Teet Roosaar: See võib volikogus vastu võtmisele minna ja ka mitte. Kui läheb avalikule arutusele siis teha omapoolsed ettepanekud.


PÄEVAKORRAPUNKT 2. Janno Poopuu räägib Eesti Vabariik 100Edit

Selle raames kutsuti eesti Kunstiakadeemia üliõpilased Pärnusse, et leida koht kus võiks kuju asuda. Kirjas on viis asukohta, millele omad head ja vead küljed. Üliõpilasi imponeeris kõige rohkem Rüütli plats. Konkreetset lahendust keegi välja ei pakutud, kuid leiti, hetkel see oma funktsiooni ei täida. Liiga palju on haljasala, mis segab rahval kogunemast. Veel peeti heaks asukohaks Endla ees olevat kesk parki. Räägiti ka Laarmanni ringist.

Teet Roosaar: See oli üks potentsiaalne koht, mida paluti vaadata ja arvati, et see ei ole hea.

Janno Poopuu: Jah, seal liiklus tihe ümber. Linna tähelepanuseisukohalt oleks see huvitav aga liiklusohutusepoolest miinus.

Liina Hansen: Kohe alguses tekkis tudengitel tõrge, kuna pärnu linnal on olemas monument, et miks on vaja 100 juubeliks samalaadset uut objekti. Üliõpilased arvasid, et see võiks olla in personaalne.

Janno Poopuu: Asi on hästi algjärgus. Praeguse rüütli platsi loojad on ka kavandanud nägemuse, et milline see plats võiks välja näha.

Teet Roosaar: Linnakodanikud saaksid kaasa aidata, et kus see koht siis olla võiks ja mida teha. See annaks arhitektile aluse, et ta tühja tööks ei teeks.

Teet Roosaar: Sinu arvates on vaja vaheeskiise?

Janno Poopuu: Jah, minu arvates oleks seda vaja

Priit Sutt: Ma tunnen, et Rüütli plats väärib, vajab värskendust ja uut hingamist. Kas sild kui monumentaal teos kingitus vabariigi sünnipäeva puhul rahvale, see oleks selline asi, mis elavdaks linnaruumi.

Liina Hansen: Komisjonis ütles linna arhitekt välja, et kui temal antaks valida, mida võiks linnale monumentaalset kinkida siis oleks selleks sild.

Janno Poopuu: Kui sild on olemas, siis tuleb Rüütli plast ja siis oleks kool. Tegemist oleks mitme asja ühendamine.

Liina Hansen: Tudengid juhtisid tähelepanu, et meil on palju teoseid lõpetamata. Peamiselt juhti tähelepanu Paul Kerese kujule.

Ivar Mägi: Koosolek jättis ebameeldiva mulje, ei olnud hästi korraldatud. Minu arust on liiga vähe aega, et hetkel midagi otsustada pole asju saanud seedidagi. Minu arvates võiks olla see workshopi tulemus avalik.

Liina Hansen: Arvestame sellega.

Teet Roosaar: Linnaarhitekt ütles, et Pärnu on teinud taotluse Rüütli platsi kohta eesti Vabariik 100 komisjonile. Kas silda sinna siduda annaks?

Janno Poopuu: Rüütli platsi korda tegemine on seotud konkreetselt lipuväljaku programmiga. Ma ei tea, kas seda saaks siduda.

Astrid Hindriks: Alates 2000 olen teinud avalikku kontserti. Kui oli vihmane suvi siis öeldi, et muru peale ei lähe. Kui on korralik suvi siis ei ole probleemi. See, et Rüütli plats ei tööta sellega ei ole ma nõus.

Liina Hansen: Rohkem ei tööta rahva kogunemise paraadi kohana.

Teet Roosaar: Selle teljega on küll mõtet vaeva näha, et alata sillast pihta ja minna koolini. Ümarlaud võiks toetada mõtet vabariik 100 sünnipäevaks sild. Terviklahend oleks Sild-Rüütli plats-kool.

Ivar Mägi: Kui plats saab ümber tehtud, kas siis tuleb kohvikuid ka?

Liina Hansen: Miniatuurselt kunagi oli seal.

Teet Roosaar: Kohvikud peavad tervikusse sobima.

Liina Hansen: Homme koguneb Olev Siinmaa mälestusmärgi idee konkurssi žürii ja siis avame tööd.

Janno Poopuu: Kokku tuli 13 tööd ja üks USA-st. Paljud on kasutanud oma tööde juures märgusõna peegel, peegeldus. Järgmine esmaspäev avame Endlas näituse ja võitja nimekaardid avame ka seal. Ennem hindame tööd ära ja kuulutame välja võitja siis avame nimekaardid. Pärnus tegeleb Fabergé Selt. Nende eestvedamisel ja Fabergé järeltulijate toetusel avatakse kontserimaja juures Gustav Fabergé mälestusmärk. Avamine toimub 2 või 3 jaanuar 2015.

Astrid Hindriks: Elisabeth Aspel tuleb järgmisel aastal juubel, kas võiks selle auks panna ülejõele pink. Lilli Suburg, tema monument võiks olla Jannseni kõrval.

Teet Roosaar: Linn võiks öelda, et mida nad soovivad kusagil näha.

Janno Poopuu: Selline punktide maha panemine on heade ideede pärssimine.