FANDOM


8.04.2015 Päevateema “ Pärnu kesklinna sillakoridor – aeg otsustada”. Sillakoridor on olnud ümarlaua arutelu all olnud pikemalt 2010 aasta oktoobri, 2013 aasta märtsi ja 2014 aasta novembri ümarlaual, oleme teinud ka oma ettepanekuid, kuid volikogu pole otsuseni jõudnud). Linnavalitsuse poolt olid esindatud abilinnapea Romek Kosenkranius ja linnaarhitekt Karri Tiigisoon.

Koosoleku kutseEdit

Kolmapäeval 8. aprillil on ümarlaud. Linnale tähtsa küsimusena arutame, millise kivi all on peidus kesklinna uue silla koridori mahamärkimine. Silla asukohta on volikogu arutatud aastatuhande algusest, aga otsuseni pole jõutud.

Suutmatus sillakoridori otsustada takistab EV- 100 raames lipuväljaku ja transpordikeskuse ja Riigimaja lõpliku lahenduse väljatöötamist. Eesti Vabariigi poolt oli 20. aastapäeva kingiks praegune kesklinna sild, mis on kaasaja liiklustiheduses ajale jalgu jäänud. Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn, mis on linnale suur au ja kohustus 100. sünnipäeva väärikalt jäädvustada.

Volikogu senine otsustus-suutmatus takistab linna arengut. Kaua veel - volikogu peab mingile otsusele jõudma, paneme oma õla alla ja aitame otsustada.

Astrid Hindriks, Ümarlaua koordinaator, 5029152


ProtokollEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU

ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Pärnu 08.04.2015

Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Tiina Roht

Kutsutud: volikogu esimees Andrei Korobeinik, abilinnapea Romek Kosenkranius ja linnaarhitekt Karri Tiigisoon.


Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.20

PÄEVAKORD

1. Sillakoridori mahamärkimise vajadus- abilinnapea Romek Kosenkranius, linnaarhitekt Karri Tiigisoon
2. Volikogu laual olevad eelnõud- Andrei Korobeinik, volikogu esimees.


1. Sillakoridori mahamärkimise vajadusEdit

Romek Kosenkranius selgitab kuidas on siiani selle teemaga tegeletud sealhulgas sillamaa omandamise küsimused. Arutati teemal milline oleks õiglane sillamaa omandamise hind. Küsimusi esitasid ja sõna võtsid Priit Sutt, Teet Roosaar, Keit Nestor, Eino Jüri Laarmann.

A.Hindriks :Ümarlaud peaks andma oma arvamuse sillakoridori mahamärkimise vajaduse kohta.

Karri Tiigisoon annab ülevaate senistest uuringutest erinevate sillakoridoride võimalikkuse kohta.

Küsimused:

E-J. Laarmann: minu hinnangul peaks võtma sellise koridori kus on kõige vähem takistusi.

K.Tiigisoon: silla asukoht peaks jõudma kesklinna piiri peale.

Andrei Korobeinik: Linna eesmärk on poolte vahel siiski kokkulepe saada. Hea eeldus oleks kui teine osapool teeks omapoolse ettepaneku.

K.Tiigisoon: Kesklinna planeering annab lahenduse politseimaja asukohale, täna soovib riik riigimaja ehitada kutsekooli kinnistule. Kehtivad planeeringud ei sega sillakoridori asukoha määramist.

J. Kask: Eesti Vabariigi 20 sünnipäeval sai Pärnu korraga kaks silda. Nüüd EV 100 sünnipäeva eel peaksime minema edasi, võtame selle otsuse vastu.

Arutelul osalesid: Priit Sutt, Andrei Korobeinik, Teet Roosaar , Romek Kosenkranius, Andrus Kallastu, Karri Tiigisoon, Jüri Kask.

A. Hindriks: Millal on uus linnavalitsus valmis uuesti silla teema volikokku saatma?

R. Kosenkranius: Alates maikuust, aga ei ole võimalik lihtsalt, kui üksmeel puudub, volikogus otsustada.

E-J. Laarmann: Selleks, et otsustada on vaja erinevate võimaluste põhjalikku analüüsi, võrdlust.

A. Korobeinik: Volikogu istungi ajaks on olemas.

A.Hindriks: 2018 aastal peab olema linn korras kui prillikivi – Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn, siin toimuvad suured pidustused. Kõik volikogu liikmed peavad sellega arvestama.

A. Kallastu: Tuleks anda rahaline väljendus erinevatele sillakoridoride mõjudele. [Tuleks anda rahaline väljendus olukorrale, kus kolmas sild jääb ehitamata. Täpsustus: Andrus Kallastu 10.4.2015]

A. Hindriks: Rahalist väljendust Pärnule on väga lihtne anda. Kui mingil põhjusel praegune kesklinna sild 1. maist kuni 1 oktoobrini suletakse, kogu liiklus käiks üle Papiniidu silla. Liiklusvood muutuksid nii linnakodanikule kui äriühingutele kahjulikuks ja sellele saab rahaline hind panna.

E. Raadik: Liiklussagedus ei tõuse, selle pärast ei pea silda kesklinna ehitama, viimased uuringud näitavad, et liiklussagedus on 2008 tasemel. Täna me silla pärast ei kaota aga me võime kaotada 10 aasta pärast, mõjud elanikkonnale, ettevõtlusele. Sillakoridor tuleb ära otsustada.

P. Sutt sõnavõtt silla vajalikkuse kohta.

A.Hindriks võttis teema kokku:

1. Silda on vaja;
2. Linnavalitsusel tuleb esitada vastav eelnõu volikogule otsustamiseks;
3. Pärnul on arengukava- seda arutatakse igal suvel. Arengukava on visioon ( unistus) kuni 2025 aastani. Pärnul on koalitsioonileping – 4 aasta samm visiooni täitmiseks. Pool sellest ajast on varsti läbi.

Järgmisel ümarlaual mais võtame arutusele koalitsioonilepingu osa mis räägib tarkadest töökohtadest ja noortele ja ettevõtlikele inimestele Pärnus kodu rajamise atraktiivseks muutmisest. Vaatame üle kas vajalikud sammud on astutud.

2. Volikogu laual olevad eelnõudEdit

Aprillikuu päevakorras on kokku 13 eelnõud:

1. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu linnapea valimine"
2. Pärnu Linnavolikogu otsus "Linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine"
3. Pärnu Linnavolikogu otsus "Linnavalitsuse liikmete ametisse nimetamine"
4. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
5. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna 2015. aasta esimene lisaeelarve" (II lugemine)
6. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määruse nr 22 „Linnavara valitsemisemise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine“ muutmine .
7. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 20.06.2013 määruse nr 16 “Jäätmehoolduseeskiri” muutmine"
8. Pärnu Linnavolikogu määrus „Pärnu Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 46 „Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend” muutmine”
9. Pärnu Linnavolikogu otsus "Nõusoleku andmine halduslepingu muutmiseks"
10. Pärnu Linnavolikogu otsus "Tallinna mnt 61a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"
11. Pärnu Linnavolikogu otsus "Rõugu tn, Lille tn, Lubja tn, Härma tn ja Rehepapi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine"
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ehitise peremehetukstunnistamine"
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Kinnitus linnaliste piirkondade arendamise meetme raames rahastatava projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse kohta"

Järgmine kohtumine toimub 13. mail, kolmapäeval kell 16.00.

Koosolek helisalvestati ning seda on võimalik kuulata Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, kontakt Merike Lille, 444 8103.


Protokollis Tiina Roht

Vaata kaEdit