FANDOM


9.12.2015 Päevateema “Pärnu Turvalisus”. Teema rääkisid lahti ja vastasid küsimustele abilinnapea Rainer Aavik ja Pärnu konstaabli  jaoskonna piirkonnavanem Maksim Korzin.


KUTSEEdit

Järgmine ümarlaud on kolmapäeval 9.detsembri. On pimedaim aeg ja võtame päevateemaks linna turvalisuse.

Ülevaate saamiseks palun teha veidi eeltööd ja saata mulle 4. Detsembriks ülevaate, kus teie kodu või laste kooliteel on pimedad kohad, bussipeatused valgustamata, kus võib turvalisusega probleeme olla. Teen koondi ja saadan küsimused ette, saab konkreetsemaid vastuseid. Lisaks linnavalitsusele tuleb keegi ka politseist.

Astrid

PS: Ole ise nähtav ja pane helkur ka oma lastele.PROTOKOLLEdit

PÄRNU LINNAVOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

Pärnu

09. detsember 2015

Koosolekut juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Merike Lille

Kutsutud: volikogu esimees Andrei Korobeinik, abilinnapea Rainer Aavik, Pärnu konstaablijaoskonna piirkonna vanem Maksim Korzin

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.00


PÄEVAKORD

1. Turvalisusest Pärnu avalikus ruumis- Rainer Aavik
2. Turvalisusest linnas politsei pilgu läbi- Maksim Korzin
3. Volikogu laual olevad eelnõud – volikogu esimees Andrei Korobeinik.

PÄEVAKORRAPUNKT 1. Turvalisusest Pärnu avalikus ruumisEdit

Ettekandja: Rainer Aavik, abilinnapea

Sirje 27.11.15

Probleemi kirjeldus: Jaansoni raja pikendus Siimu silla suunas algusega Kesklinna sillast kuni Keldri majadeni on täiesti pime, ainuke valgusallikas on Kalariistade poe valgustatud reklaam. Jõe kallas on kaitseta ja pimedus suurendab ohtu jõkke kukkuda eriti praegusel ajal, kus varakult pimedaks läheb, kaldad on koltunud rohust libedad.
Küsimus: Kas on plaanis ja millal see piirkond valgustada?

Rainer Aavik: Oleme tellinud kergliiklusteede võrgustiku analüüsi Stratumilt. See on raske lõik ja ühendada seda teed on üsna keeruline, ette jäävad erakinnistud. Peame kokkuleppe saama omanikega.

Astrid Hindriks: Soovime, et meid kaasatakse pargi tegemisel.

Rainer Aavik: Kodanike algatus on oodatud.

Ludmila 28.11.15

Probleemi kirjeldus: Rüütli 25 sisehoov on väga halvasti valgustatud. Lapsed käivad huviringides peale tunde, praegusel lõppevad ringid juba pilkases pimeduses.
Küsimus:
1. Kas on loota, et vaadatakse üle praegune valgustus.
2. Kelle kohustus on sisehoovide valgustus, kas selleks kehtivad ka linna poolt kehtestatud nõuded?

Rainer Aavik: On plaanis valgustada. Sisehoovide valgustus on omanike kohustus.

Terje 3.12.15

Probleemi tõstatasin juba neli aastat tagasi seoses bussiliinide muutustega, millega meid jäeti ilma oma ühistranspordi kasutamise võimalusest. Minu kodust Niidu ja Savi tn piirkonnas, kus elab mituteist perekonda, kus on kokku 7 koolis käivat last, kes peavad kooli ja koju minema mööda valgustamata teed. Üle Ehitajate tee asuv Niidu ja Savi tänav on kottpime, mida mööda lapsed liiguvad päevast-päeva. Ainus valgusallikas on tunnelis. Tunnelist koduni pimedas on üle 1km. Jalgtee on olemas tänu hr.Kosenkraniusele, kuid on selge, et talvel lumega ei ole võimalik seda puhastada lumest, sest jalgteed eraldab sõiduteest äärekivid, kuid oleme siiski tänulikud nende kivide eest vähemalt suvel, kevadel. Talvisel ajal käib laste jalgsi koolitee ikkagi ainult mööda sõiduteed. Uduse ja vihmase ilmaga ei paista ka helkur välja. Kasutame helkurveste ja taskulampe. Talvel aetakse meie teid lumest lahti alles peale lõunat, nii et ohutust pole meil kunagi olnud. NB! Tunnelis on tihtipeale kambad ja süstijad ja see ei ole emotsioon, sest mu 16.a tütar läbib seda rada iga päev. Ta tuleb Niidumetsa peatusest jala. Tähtis oleks buss, mis läheks otse Tallinna mnt. meile olulisem, isegi mitte need valgustid.
Küsimus: Kuidas te kommenteerite seda kirja, kas on planeeritud mingeid meetmeid olukorra ohutumaks muutmisel?

Rainer Aavik: Tänasesse liinivõrku ta praegu ei mahu. Valgustuse vaatame üle. Lumekoristuse vaatame ka üle.

Eha 3.12.15

Probleemi sõnastus: Jannseni tänav- Siimu sild – surnuaed kergliiklustee asfalt lagunenud.
Küsimus: Kas ja millal on planeeritud jalgtee olukorra parandamine?

Rainer Aavik: Tuleb kergliiklustee.

Anne-Ruth 4.12 15

Probleemide sõnastus:
1) Uus-Sauga t. kõnnitee on kogu ulatuses lipp-lipi peal, see tähendab kõnnitee on täiesti ebatasane ja kui minna Lubja t. ristmikust edasi veel endise sõjaväe lennuvälja suunas, siis on kõnnitee lausa olematu ebatasase kattega.
2) Vana-Sauga t. ja Hobuse-t. nurgal on mahajäetud maja, mille ees on kõnnitee alati hooldamata, lehti-lund täis jne.
3) Vana-Sauga t. lõpus peale bussipeatus on samuti kõnnitee väga halvas korras!
4) Jannseni t. Jahta poolsel kõnniteel kuni apteegini on tänavavalgustus suunatud rohkem autodele, kui kõnniteele ja see kõnnitee on muidu ka väga ebatasane.
5) Jannseni -Vana-Sauga t. nurgale oleks kindlasti vaja paigaldada valgusfoor.
Küsimus: Kas siin on mingeid plaane nende probleemide lahendamiseks?

Rainer Aavik: Uus- Sauga tänav on planeeringus, loodame sinna raha saada Euroopa Liidu projektist. Majad, mis on maha jäänud, nendele tehakse märgukirju, ettekirjutusi. Tulem võtab aega. Vana-Sauga lõpp-peatusesse täna ei ole plaanis jalgteed teha. Valgusfoorid on väga kallid, nii väikestele liiklussõlmedele vähemalt praeguses olukorras neid ei planeerita.


Üks kaasava eelarve projektidest on „Liikluspeeglid pimenurkadele“

Probleemi kirjeldus: Pärnu linn ja eriti eramajade rajoonid (N: Rannarajoon) on täis pimenähtavusega ristmikke, mis teeb liiklemise ohtlikuks nii sõidukitele, kui jalakäiatele. Eriti hull on lugu suvehooajal, kus liiklus kordades intensiivsem ja linn täis võõraid, kes ei oska ohtusid ette näha. Ise oskan näite tuua Tammsaare lasteaiaga piirnevate tänavate osas, kus lapsed ja autod on tihti ohtlikus vastasseisus. Sarnaseid kohti on üle linna. Ettepanek on kõik halva välja/sissesõidunähtavusega ristmikud varustada liikluspeeglitega. Hea näitena võib tuua Aia/Karusselli ristmiku, kus sarnane peegel juba on.  :Küsimus: Kas probleemile lahendus saab tulla ka linna eelarvest, kui antud projekt kaasava eelarve konkursil esimeseks ei tule?

Rainer Aavik: Linnaeelarves ei ole arvestatud.


Astrid 6.12.15

Probleemi kirjeldus: Oleme suure tormi keskmes, mis siiski ei küüni 2015 aasta jaanuaritormini. Enne seda on volikogu kinnitanud arenduste planeeringuid, mis jäid üleujutusalale. Ranna piirkonnas on 3 sellist arendust, mis jäävad täielikult üleujutusalale. Uus ehitusseadus lubab rohkem kui 5 aastat tagasi kinnitatud planeeringud avada. See annaks võimalused arendajale panna kohustus ehitada nii, et eramud oleks kaitstud üleujutuse eest.  :Küsimus:
1. Kas linna ametnikud on astunud samme, et kasutada seaduses antud võimalus ja riskialade arendused üleujutuse eest kaitsta.
2. Kas LV poolt on volikogule esitatud riskialade vanad planeeringud, mida tuleks üle vaadata?

(küsimus jäi kogemata vahele, seega ka vastust ei kuulnud)


Meil on erilisi inimesi, kes vajavad liikumiseks abistajat. Need on raskema astme liikumispuudega inimesed ja beebid vankrites.

Probleemi kirjeldus: Meie linna tänavavõrgustikus väiksemgi vihmasadu tekitab suured veeloigud, sest sademevee võrgustik ei toimi. Kõnniteelt mahasõiduks suubuvad ratastoolid ja lapsevankrid veeloiku, saatja on sunnitud vette astuma. Ka sebrad algavad ja lõppevad veeloigus. Tali taevasse ei jää ja varsti on need loigud jääs ja kujunevad kukkumisohtlikuks – kondimurdjaks.
Küsimus: Kas LV on ülevaade meie tänavate sadeveekanalite suutlikkusest vett tänavatelt ära juhtida ja kas on kavas mingeid parendusi 2016. aastal teha?

Rainer Aavik: Sademeveega linn ei tegele, see on Pärnu Vee pädevus. Hakkame tellima Pärnu Vee sadevee strateegiat, on üks pakkuja. Järgmise aasta esimeses pooles saab suur pilt valmis. Täna ei rahasta keegi sadeveetrasside ehitamist. Et ühes kvartalis probleem lahendada, siis see maksab suurusjärgus 1 miljon eurot.

Toomas 8.12.2015

Probleemi kirjeldused:
1.Mai tänava kõnnitee mere poolne osa Tammsaarest kuni Papiniiduni väga ebatasane.
2.Peatus Mai kool kesklinna suunal suur veelomp millest kuivalt mööda ei saa
3.Mai Papiniidu ristmiku mitmed kaldteed halvas olukorras eriti vihma ajal.
4.Mai kooli juures ülekäigurajal puudub ühel pool kaldtee.
Küsimus: Kas siin on mingeid plaane nende probleemide lahendamiseks? (Toomas Mihkelson - ratastoolis liikuv Mai piirkonna elanik).

Rainer Aavik: Need teemad on majandusosakonda saadetud. Kindlasti kevadel hindame.

Kodanik:

Probleem: Comarketi juurest tee Maxima poole, seal on 30 meetri ulatuses uputus.
Küsimus: Kes peab selle korda tegema?

Rainer Aavik: Pean seda uurima, hetkel ei oska vastata.


Kodanik: Probleem: Rohu tänaval on jupp jalgteed, kus talvel ei ole lahti aetud, peab käima lumevallis.

Rainer Aavik: Tean seda, aga kerget lahendust ei ole.

PÄEVAKORRAPUNKT 2. Turvalisusest linnas politsei pilgu läbiEdit

Ettekandja: Maksim Korzin, konstaablijaoskonna piirkonna vanem

Kõige rohkem tööd politseile on suvel.

Kodanik: Kuidas narkomaanidega on?

Maksim Korzin: On olemas mõned kohad, kus käivad süstimas ja ostmas. Kui me koheselt seda kohta kinni ei pane, siis see ei tähenda, et me ei tegele, võib toimuda jälitustegevus. Politsei teeb kuus mitmeid reide, et neid kohti kontrollida.

Kodanik: Masinatehas, kuidas te seda kontrollite?

Maksim Korzin: Selles osas teeme koostööd linnavalitsusega, praegu on see väga korralikult suletud.

Rainer Aavik: Saime omanikega kokkuleppele, et sealt sõidab turvapatrull läbi.

Kodanik: Kuidas te teate, et patrull suunata õigesse linna?

Maksim Korzin: Kui te helistate, siis teid automaatselt suunatakse õigesse piirkonda ja ühendatakse selle piirkonna juhtimiskeskusega.

PÄEVAKORRAPUNKT 3. Volikogu laual olevad eelnõudEdit

Volikogu esimees Andrei Korobeinik.

Ülevaate volikogule esitaud eelnõudest teeb volikogu esimees Andrei Korobeinik.

1. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
2. Volikogu planeeringukomisjoni kooseisu muutmine
3. Pärnu linna 2016. aasta eelarve (II lugemine)
4. Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine (II lugemine)
5. Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (I lugemine)
6. Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
7. Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend
8. Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend
9. Pärnu Linnavolikogu 19.06.2014 otsuse nr 51 „Nõusoleku andmine kinnisasja Rääma tn 27 koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega MTÜ Pärnu Sõudeklubi kasuks„ muutmine
10. A. H. Tammsaare pst 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Ringi tn 11 ja Kuninga tn 40 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Kohanime muutmine
14. Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 20 "Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine" muutmine

Eelnõud on nähtavad: http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1261783

Järgmine kohtumine toimub kolmapäeval, 13. jaanuar kell 16.00.

Veebruaris võtta teemaks Eesti Vabariik 100.

Koosolek helisalvestati ning seda on võimalik kuulata Pärnu Linnavalitsuse kantseleis, kontakt Merike Lille, 444 8103.

Protokollis Merike Lille