FANDOM


9.09.2014 Päevateema “EL abikäe kasutamine Pärnu linna arendamiseks“. Teema rääkis lahti ja vastas küsimustele abilinnapea Meelis Kukk.


VOLIKOGU ÜHENDUSTE ÜMARLAUD

PROTOKOLL

Pärnu 09. september 2014

Algus: 15.00

Lõpp: 16.15


Juhatas: Astrid Hindriks

Protokollis: Siret Ots


PÄEVAKORDEdit

1. Pärnu linna plaanid EL 2014 - 2020 rahastamisperioodiks, sh ootused linnas tegutsevatele kodanike ühendustele/ Meelis Kukk
2. Pärnu linnaeelarve valmisolek kodanike ühenduste poolt valminud taotluste kaasrahastamiseks, sh protseduurireeglite tutvustamine/ Meelis Kukk
3. Volikogu eelnõude tutvustamine/ Krista Nõmm


PÄEVAKORRAPUNKT 1. Pärnu linna plaanid EL 2014 - 2020 rahastamisperioodiks, sh ootused linnas tegutsevatele kodanike ühendusteleEdit

Eelarvestrateegia annab katteallikad. Üldised eesmärgid on: 1. oma finantsplaneerimisega järgime seadusandlusega ettemääratud kohustusi. Me täidame valitsuse poolt ette antud kriteeriume. 2. Me suuname kõik teenitud vahendid investeeringutesse. 3. Me tahame olla likviidsed. Seda saab olla siis kui on finantsreserv.

Investeeringud. Kogu investeeringute maht on kavandatud veidi üle 66 miljoni euro. 48 miljonit on toetusvahendeid ja linnaraha on 18 miljonit.

Tänavad 8,6
Majandus 2,6
Haridus 17,6
Sport 12,4
Sotsiaal 1,8
Kultuur 2,5
Sild 18,3
Ettevõtlus 2,0 Ettevõtluse arendamise all on silmas peetud Loode-Pärnu kommunikatsioonide varustamiseks.


Küsimused:

  • Vanadel aegadel sai linnarahvas ära anda mööblit jms tasuta prügimäele, kas enam ei ole sellist võimalust?

Meelis Kukk: Elektroonika ringe on aga mööbli kohta ei tea. See on hea idee, peab uurima.

  • Laste väljakute juures puuduvad wc-d, kas ei plaanita juurde teha?

Meelis Kukk: See on õige tähelepanek.

Teet Roosaar: Raba tn vajaks uuendust.

Meelis Kukk: Kui sild tuleb siis on see terviklik koos võrgustikuga. Plaanis on Raja tn uue lasteaia ehitamine koos lähi valdadega. Ajaliselt enne toimuks Väike-Posti maja renoveerimine laste hoiuks ja siis Raja tn lasteaia rajamine.

Teet Roosaar: Mida tähendab laste hoid?

Meelis Kukk: Nõuded on erinevad ja maksumus on odavam. Laengtingimused on väga head.

Teet Roosaar: Linnal potentsiaalset varu ka on? Kas sa näed teisi allikaid, kust vajalikul hetkel rahas saada?

Meelis Kukk: Linn saab laenumahte kasvatada nt 3 miljonit eurot, edasi tuleb olemasolevaid varasid realiseerida. Iga-aastaselt on kavandatud ka linnavara müük. Üks võimalikest müügiobjektiks on nt Estonia.


  • Kas on linnal vaja müüa oma vara nii suures ulatuses?

Meelis Kukk: See on otsustamise koht. Ka seisev vara on linnale kulu.

  • Kas linnal on raha, et saada toetust kolmanda sektori valdkonna tegevustele. Nt kui on loodud MTÜ, mis alles alustab tegevust.

Meelis Kukk: Mis valdkond:

  • Sotsiaal.

Meelis Kukk: Täitsa olemas.

Teet Roosaar: Enamik investeeringuid on plaanitud 2017 nagu oli ka 2013?

Meelis Kukk: See tuleneb euroopa rahastamise meetmetest ja need saavad valmis 2015. 2015a keskel hakkavad rahad liikuma. Kui teame, et ennem kaasarahatust ei ole siis ei ole ju ennast ka mõttekas petta.


PÄEVAKORRAPUNKT 2. Pärnu linnaeelarve valmisolek kodanike ühenduste poolt valminud taotluste kaasrahastamiseks sh protseduurireeglite tutvustamineEdit

Finantsteenistus rahastab arengukavalisi tegevusi. Antud teema pöörduda linna arenguteenistusse.


PÄEVAKORRAPUNKT 3. Krista Nõmm tutvustab volikogu eelnõusidEdit