FANDOM


Pärnu Loomeliidu aastaraamat on väljaanne, millesse on koondatud pärnu loovisikute teoste nimekirjad, loomingu kvaliteedikontrolli aktid, viited kunstikriitikaartiklitele, pärnu loovisikute tegevust puudutavate arutelude protokollid, pärnu kui loomekeskkonda käsitlevad analüüsid, pärnu loovisikute tegevust ja loomingulist keskkonda määratlevad strateegiadokumendid.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki