FANDOM


  • 15. juuni 2010
  • kell 10-12
  • Pärnu Maavalitsuse 5. korruse saal, Akadeemia 2

Kohal:

Pärnu Maakonna kultuuri arengustrateegia aastani 2030

SissejuhatusEdit

2009. aastal alustati Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse koordineerimisel ning OÜ Geomedia (Rivo Noorkõiv) konsulteerimisel maakonna uue arengustrateegia koostamisega. Olemasolev strateegia kehtib aastate 1999-2010 kohta. Uue arengustrateegia ajahorisont on aasta 2030. Pärnu Maakonna arengustrateegia tööversiooniga võib tutvuda lehel http://www.peak.ee

Tööseminari aitab läbi viia ja kultuurivaldkonna arenguid sättida Heli Kallasmaa Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusest.

Keskendutakse kultuuri sisulistele võimalikele tulevikuarengutele ja käsitletakse tulevikumõtted Pärnumaa kultuurisituatsiooni kohta:

  1. Kas olulisemad teemad on kirjelduses kajastatud, mida võiks täiendada/muuta?
  2. Milliseid kultuuriüritusi, festivale tuleks korraldada?
  3. Millist kultuuri teevad maakonna inimesed, kuidas seda arendada?
  4. Milline võiks olla kultuurikorraldus?

AruteluEdit

Vaata kaEdit