FANDOM


Täna on 22. august 2017

Siin lehel analüüsitakse Pärnu linna elanike arvu kahanemist kui probleemi.


PõhjusedEdit

 1. Madal sündivus
 2. Väljaränne
 3. Töökohtade vähenemine
 4. Kõrghariduspoliitika puudumine Pärnu linnas
 5. Ebapädev ja saamatu linnajuhtimine, valed prioriteedid eelarves
 6. Madalad palgad
 7. Lasteaiakohad, huviringide ja koolide nõrk valik ja keskmiselt madal tase

MõjudEdit

 1. Linna tulubaasi vähenemine
 2. Linna investeerimisvõimekuse kahanemine
 3. Linn ei suuda katta ka jooksvaid kulusid, nt teede, tänavate, haljasalade, hoonete ja rajatiste korrashoid, valgustus, turvalisus, ühistransport, koolid, lasteaiad, huviringid, sporditegevus, kultuur ja muud avalikud teenused

Ideed probleemi lahendamiseksEdit

 1. Eelarve ja investeeringud inimeste, tulemuste, ettevõtluse, kvaliteedi ja tarkuse keskseks

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki