FANDOM


Siin on loetletud Pärnuga seotud ideid.
Kuni 31.12.2010 toimus ideede nr 1-193 hindamine, mille tulemustega on võimalik tutvuda lehel Pärnu parim idee 2010

 1. Suurendada munitsipaalmaa osatähtsust
 2. Liita väiksed vallad Pärnu linnaga
 3. Alandada rahvaküsitluses osalejate vanusepiiri
 4. Anda erinevatele linnaosadele erinev identiteet
 5. Nõuda lennujaam munitsipaalomandisse
 6. Toetada eakaid ja puudega inimesi aastas 70 euroga
 7. Kehtestada tasuta bussisõidu õigus alates 65. eluaastast
 8. Luua töötutele 100 avalikku töökohta
 9. Ehitada 3 munitsipaalmaja
 10. Maksta linnaeelarvest emapalka
 11. Vähendada prügiveo hinda 30%
 12. Nõustada kodu kaotamise riski omavaid inimesi
 13. Korraldada teede ja tänavate korrashoid põhimõttel 50/50 (maamaks/linnaeelarve)
 14. Jätkata projekti "Hoovid korda"
 15. Ehitada kesklinna ööpäevaringselt toimiv käimla
 16. Luua pargivahtide töökohad
 17. Rajada Niidu aasale piknikupark
 18. Rajada Niidu oja kallastele seikluspark
 19. Rajada kardikeskus
 20. Rajada lõbustuspark
 21. Rajada Saugasse rahvaspordi- ja motokompleks
 22. Rajada käpaliste vaatlusrada
 23. Viia Riia maantee valgusfoorid rohelisse lainesse
 24. Rajada koerte jalutuspargid
 25. Ehitada jäähall
 26. Rajada politseimaja kõrvale Martensi park
 27. Rajada Tallinna maantee sillaäärsele alale park koos kalaturuga
 28. Reguleerida jõeliiklust
 29. Istutada 1000 uut puud
 30. Varustada valgusfoorid heliseadmetega
 31. Ehitada raamatukogu ette jaapani aed
 32. Luua linna ettevõtlushalduri ametikoht
 33. Luua kompensatsioonisüsteem alustavale ettevõtjale liitumiseks linna infrastruktuuriga
 34. Luua uute töökohtade asutamise toetusfond
 35. Rajada Rääma linnaossa uus kaubanduskeskus
 36. Luua infotehnoloogia ettevõtete park
 37. Pakkuda koolis tasuta toitu
 38. Asutada stipendiumid tasulistel õppekohtadel õppijatele
 39. Luua igasse kooli karjäärinõustamise võimalus
 40. Rajada uus kaasaegne merekool
 41. Korraldada igal aastal skulptuuride võistlus, mille võidutööd jäävad linnaruumi
 42. Rajada vaba aja keskus
 43. Ehitada väljaspoole kesklinna massiürituste lava
 44. Rajada Munamäele kohvik
 45. Rajada Vallikääru liuväli
 46. Rajada Mai ja Rääma linnaosades noortekeskused
 47. Toetada rahaliselt noorte omaalgatuslikke projekte
 48. Vähendada linna valitsemiskulusid vähemalt 15%
 49. Lõpetade poliitiliste ja äriliste huvigruppide soosimine
 50. Kasutada laenuraha üksnes arenguks ja investeeringuteks
 51. Kasutada linnale oluliste objektide rajamisel Euroopa Liidu vahendeid
 52. Kaasata linnaosakeskused, ümarlauad, korteriühistud ja teised kodanikeühendused oluliste otsuste ettevalmistamisse
 53. Luua linnaelanike heade ideede register
 54. Kasutada linnaarengu planeerimisel kogu Pärnu akadeemilist potentsiaali
 55. Ehitada Pärnusse kolmas sild.
 56. Vabastada majaomanikud tasuta töö sundkoormisest linna maal
 57. Taastada paadist värske kala müük
 58. Anda linna arengule vajalikele spetsialistidele munitsipaalkorterid
 59. Luua tugipakett ajutistes raskustes väikeettevõtjale
 60. Tuua Pärnusse juurde vähemalt 1000 ettevõtlikku elanikku
 61. Lõpetada linna osalusega ettevõtete nõukogude liikmete tasustamine
 62. Luua linna osalusega ettevõtteid
 63. Luua vabatahtlik malev linnaelu elavdamiseks
 64. Likvideerida koolide sihtasutus
 65. Maksta kõigile õpilastele koolialguse toetust 500 krooni
 66. Ehitada valmis TÜ Pärnu Kolledži kolmas etapp
 67. Finantseerida ühe lapse osalemine ühes huvialaringis
 68. Anda koolide ja lasteaedade vabad ruumid linnaelanike ühendustele rendile soodustingimusel
 69. Luua avalikult jälgitav lastehoiuregister
 70. Muuta Pärnu pärast Tallinnat Eesti kõige atraktiivsemaks kultuurilinnaks
 71. Luua linna stipendiumid rahvastikuregistri järgi Pärnus elavatele loovisikutele. Idee on ellu viidud:, vt http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/kultuur-ja-sport/toetused/1088-loomestipendium
 72. Rajada rahvusvahelistele nõuetele (IAAF) vastav staadion
 73. Rajada paremkalda sõudebaas
 74. Rajada Pärnu jõele väikepaadisadamate võrk
 75. Rajada TÜ Pärnu Kolledži tudengite poolt pakutav võla- ja töönõustamise süsteem
 76. Luua naiste varjupaik
 77. Likvideerida munitsipaalpolitsei
 78. Likvideerida PAUH-süsteem
 79. Korraldada kesklinnas tasuta parkimine
 80. Ehitada igasse bussiootepaviljoni kiosk
 81. Luua lähivaldadeülene päevapiletisüsteem
 82. Panna linna üles 1000 uut teeviita
 83. Rajada valgustatud jalgrattateed äärelinnast ja lähivaldadest kesklinna
 84. Käivitada üliõpilastele taskukohased nädalalõpubussid Tallinnasse ja Tartusse
 85. Luua igasse korteriühistusse naabrivalve salk
 86. Igale lapsele lemmikloom
 87. Ehitada igale kinnistule biolagunevate jäätmete komposter
 88. Ehitada igale Pärnu majale päikeseküttesüsteeem
 89. Luua vandaalidele koht lõhkumiseks
 90. Rajada linna teadetetahvlid, millele igaüks võib panna infot
 91. Luua Pärnu aukohus
 92. Rajada Pärnu õpilaskodu
 93. Luua apoliitilise linnadirektori ametikoht
 94. Teha korda Kalevi staadion
 95. Teha korda Pärnu jõe vasakkallas
 96. Pikendada rannapromenaadi
 97. Luua terviklik jalgratta- ja rulluisuteede võrk
 98. Luua Pärnule kultuurisuvepealinna identiteet
 99. Koondada turunduslikus mõttes ühe mütsi alla Pärnu tuntumad festivalid
 100. Kutsuda ellu Vaasa-Pärnu linnamängud
 101. Rajada igasse linnaossa oma liuväli
 102. Väärtustada toetuste süsteemi abil sissekirjutust Pärnusse
 103. Arendada Pärnu Põhja-Euroopa surfipealinnaks
 104. Luua võimalus linna juhtimisprotsessi jälgimiseks reaalajas
 105. Luua võimalus linna eelarve kujunemise ja täitmise jälgimiseks reaalajas
 106. Eelistada mõtlemisvõimat eeldavaid kultuurisündmusi
 107. Luua Tartu ülikooli Pärnu kolledžisse filosoofia eriala
 108. Luua Pärnusse kaunite kunstide uurimise doktorikool
 109. Luua uurimis- ja ettevõtlusinkubaator kõrgtehnoloogiliste lahenduste arendamiseks
 110. Luua uurimis- ja ettevõtlusinkubaator loomemajandusettevõtete arendamiseks
 111. Vähendada linnajuhtide palku poole võrra
 112. Lõpetada volikogu ja linnavalitsuse liikmetele linna ettevõtete nõukogudes töötasu maksmine
 113. Luua tasuta interneti andmebaas kaubanduslike otsesuhete arendamiseks Pärnu maakonna talunike ja väiketootjate ning linna elanike ja ettevõtete vahel
 114. Avada kalaturg
 115. Taastada raudteeühendus Riiaga
 116. Ühendada logistilisse võrku sadam, lennuväli, Via Baltica ja raudtee
 117. Erastada SPA Estonia Pärnu linna kodanikele
 118. Anda käsitöömeistritele ja väikeettevõtjatele soodsalt rendile tühjalt seisvaid äripindu
 119. Rajada erivajadustega inimeste töökeskus
 120. Luua tugisüsteem probleemsetele peredele, mille liikmed on alkoholi-, narkootikumide- või hasartmängusõltlased.
 121. Luua linna sotsiaalse, juriidilise ja muu spetsiifilise nõustamise süsteem kasiinosõltlastele, laenuorjuses inimestele jne
 122. Rajada uus lasteküla
 123. Rajada uimastiennetuse ja rehabilitatsioonikeskus
 124. Kaasata sotsiaalsete valupunktide lahendamisse kogudusi ja mittetulundusühinguid
 125. Luua lapsevanemate nõustamis- ja koolitussüsteem
 126. Rajada jõeäärsetele aladele suvekohvikute kett
 127. Taastada Pärnu-Kuressaare laevaliin
 128. Pärnu linnal oleks vaja hakata mõõtma oma keskkonnakoormust, nö ökoloogilist jalajälge, et hakata liikuma keskkonnakoormuse vähendamise suunas. Mõõta tuleks ka süsinikemissiooni, kulutatud kilovatt-tunde, jäätmeteket.
 129. Linna keskkonnamõju vähendamiseks tuleks riigihangetes hakata selgelt arvestama ökoloogilist mõõdet.
 130. Luua võimalus rahvahääletusega tühistada või algatada uusi linnavolikogu eelnõusid.
 131. Korraldada linnale oluliste otsuste vastuvõtmise eel tegelik konsultatsiooniprotsess asjaosalistega.
 132. Avada linna olemuse üle diskussioon ja määratleda üheskoos, mis sorti linn Pärnu siiski on. Diskussiooni tulemus peaks olema aluseks linna mainekujundusele. Lähtuda põhimõttest, et iga linnaametnik on iga oma teo ja sõnaga linnavalitsuse mainekujundaja.
 133. Luua kultuurirahastu
 134. Rajada kobarkino
 135. Rajada väliujula
 136. Luua arboristi ametikoht
 137. Luua linna stipendiumide süsteem
 138. Luua kõigi maakonna omavalitsuste volikogude liikmete ühiskogu: Maakogu
 139. Rajada krematoorium ja vana alevi kalmistu urnimatusteks korda teha
 140. Rajada Pärnusse oikumeeniline klooster
 141. Rakendada linna tugiprogramm nendele kinnistute omanikele, kes on valmis pakkuma soodsat majutust lastega turistidele (igasse eramuaeda koht kämpimiseks!)
 142. Toetada kolmanda, neljanda jne. lapse sündi ühekordse toetusega olenemata sellest, kui vanad on esimesed lapsed peres[1].
 143. Vabaajakeskuse (a´la Disneyland) loomine, mis sobib kohalikele ja oleks tõmbenumbriks turistidele.
 144. Statsionaarne lõbustuspark koos vee ja Ameerika raudteega.
 145. Haridus- ja teaduskeskuse rajamine.
 146. Pärnusse Slow life (vt. Google`st)
 147. Füüsilise ja vaimse tervise jälgimine (a´la Geenivaramu). Kõigi inimeste tervise regulaarne tasuta jälgimine. Jagatakse punktid treeningutest osavõtu eest. Et tekiks register ajaline skaala muutustest, mis tirib inimesi paremate tulemuste, tervislikuma, sportlikuma elu poole.
 148. Vallikääru katuse alla panemine ja ülesehitamine kultuurikeskuseks.
 149. Rajada paneelmajade katustele tuulegeneraatorid.
 150. Korraldada iga-aastane „hullude ideede konkurss”.
 151. Rajada teemapark-muuseum-tegevuskeskus "Eesti areng minevikust tänapäeva".
 152. Tuua Pärnusse maailma ülikoolide ühenduste laborid.
 153. Muuta Pärnu lennuväli koos vajaliku infrastruktuuriga Euroopa väikelennukite idakeskuseks.
 154. Sõlmida koalitsioonilepingud pikemaks kui 4 aastat.
 155. Püüda Pärnusse saada mõne suurorganisatsiooni peakontor või ministeerium.
 156. Rajada barjäärid üleujutuste vastu.
 157. Rajada raudteeühendus Euroopaga.
 158. Kujundada Soomaast Kalevipoja "Disneyland".
 159. Välja ehitada tõeline konverentsikeskus, kus on võimalik korraldada suuri rahvusvahelisi konverentse.
 160. Rajada maailmavaateliste põgenike vastuvõtukoht.
 161. Panna käima kiirrong Tallinn-Pärnu-Riia.
 162. Rajada Pärnusse kõrgkool, kus võiks õppida pakuks humanitaarerialasid, muusikat ja tantsu.
 163. Keskus, kus saaks käia vanavanemad koos lastelastega ja oma teadmisi edasi anda
 164. "Lote-maa"
 165. Klaaskuppel Pärnu randa.
 166. Rajada spordi- ja vabaaja keskus.
 167. Pärnu nimega oma võistkonna loomine.
 168. Temaatilised jutumajad - nagu interneti jututoad, ainult et kohtutakse silmast silma.
 169. Elektriraudteeühendus linna ja lähialade vahele
 170. Maapäeva kokkukutsumine (kõigi kohalike omavalitsuste volikogude liikmed) ja seal ideede genereerimine ja mõne järgmise aasta arengu kokku leppimine.
 171. Pärnusse rahvusvaheline lennuliiklus.
 172. Pärnut läbima Rail Baltica raudteeliin.
 173. Pärnut ja Tallinna vaheline kiirtee.
 174. Pärnus kesklinna kõrghoone.
 175. Pärnusse mäesuusatamiskeskus.
 176. Suveüritus, mis oleks Pärnu märgiks.
 177. Uus asundus Pärnumaal: tulevikulinn.
 178. Iseseisvumine "Tallinna-Eestist"
 179. Muuta jalgratas põhiliseks Pärnu liiklusvahendiks.
 180. Rajada Pärnut ja lähivaldu läbiv jalgrattateede võrgustik.
 181. Korraldada ekstreemspordi maailmameistrivõistlused (langevarjuhüpped, benji)
 182. Rajada õnnelike inimeste paik, happy place, kus nautida head elu.
 183. Kaevata Pärnumaa muust Eestist lahti ja saavutade Ahvenamaa taoline positsioon.
 184. Kuulutada Pärnumaa stressivabaks maakonnaks, kus on võimalus olla ise.
 185. Pärnumaa ettevõtted ja kultuuritegijad (koos linna- ja maavalitsusega) paneksid seljad kokku ja promoksid üheskoos Pärnumaad suurtes välismaa metropolides. Pärnu ettevõtete teadlik toetus Pärnumaa kultuurile (ennekõike professionaalkultuurile - teater, linnaorkester).
 186. Vähendada Pärnumaa omavalitsuste arvu viieni.
 187. Muuta kogu kesklinn autovabaks.
 188. Rajada purskkaevud nagu Barcelonas - ilu, mis teeb ka inimesed ilusamaks
 189. Rajada linna ja maakonna ühine tööstusküla.
 190. Rajada Pärnu Ülikool.
 191. Kasutada Pärnu linna juhtimisel vaba tarkvara.
 192. Kasutada arengukavade koostamisel arengukavade rakendusprojektide hindamise süsteemi
 193. Panna käima Pärnu biennaal.
 194. Viia Pärnu täielikult üle taastuvenergeetikale.
 195. Riigikokku peaksid kandideerima eelkõige kohalikud inimesed.
 196. Pärnu meenemünt.
 197. Taastada Pärnu suve kadunud glamuur, see tähendab taastada ja teha juurde üritusi, kus peab kohal olema.
 198. Turismis tuleks teha müügitööd Riias, et tuua siia lätlased ja rikkad venelased.
 199. Pärnus võiks olla tipptasemel iluoperatsioonide keskus.
 200. Pärnus võiks toimuda tipptasemel südameoperatsioonid, neeru- ja kopsusiirdamised, et inimesed saaksid siin nädalaid taastuda.
 201. Pärnusse võiks tuua mahakantud sõjalaeva Vambola. Kui jäämurdja Suur Tõll oli Pärnus, väitis kapten, et just Pärnus on sellel laeval kõige rohkem turiste käinud (Rein Kilgi andmetel 20 000 külastust).
 202. Tuua Eesti ajalooga seotud alus Suur Tõll Pärnusse, see siin korda teha, jätta kesklinna kai juurde ja avada seal vana aja mõttes ohvitseride kasiino.
 203. Luua Pärnusse aasia kultuuri keskus, kus õpetataks hiina keelt.
 204. Panustada ennekõike neile töökohtade loojatele, kes on end Pärnus juba tõestanud, sest Pärnu linnas ja maakonnas loovad uusi töökohti suuremas osas need, kes siin juba on. Neil ettevõtjatel on piisavalt tarkust, mida uuesti ellu rakendada.
 205. Luua laulufestival nagu Jurmalas (“Novaja volna”), sest Pärnu oleks laulufestivaliks ideaalne paik.
 206. Sadamalinnas peab olema ööelu, siis tuleb Pärnuse maksujõulisi turiste kordi rohkem, kui neid on olnud mingit jäälõhkujat või rannaalal kasvavaid käpalisi imetlemas.
 207. Vabadusrist Pärnu kesklinna kaile.
 208. Suveniirina võiks müüa pärnu vett.
 209. Pärnu linn võiks nõuda igast arendusprojektist mõne korteri soodsalt õpetajatele, politseinikele või noortele peredele.
 210. Taastada Fiesta.
 211. Rohkem suuri festivale (rannas).
 212. Rannajalgpalli MM või EM.
 213. Wakeboard kaabli küljes nagu Tartus, ehitada võiks selle Pärnu vana silla juurde.
 214. Rannapromenaadi võiks suvel elavamaks teha (pubid...).
 215. Rannas annaks annaks elavama tunde liiva valgustamine.
 216. Idee väärtust tuleks mõõta selle järgi, et mida rohkem on Pärnus teha, seda rohkem inimesi siia tuleb.
 217. Integreerida üldhariduskooliga huviharidus ja muud haridusvormid.
 218. Haridusbaasi (erinevad koolid) tervikuna käsitlemine ja ära kasutamine.
 219. Eelista pärnumaist! Pärnumaal toodetud toodet tarbides käivitame Pärnumaa majanduse ja jätame rikkuse koju.
 220. Kohaliku volikogu liikmetele lubada ainult kaks järjestikust valimisperioodi.
 221. Pakkuda istuva eluviisiga inimestele vabatahtliku töö võimalusi Pärnumaa taludes.
 222. Siduada osa linna sotsiaaltoetustest linna aktiviseerivates tegevustes osalemise, vabatahtliku tööga kogukonna heaks, omapanusega kogukonna hüveks.
 223. Pärnus võiks pakkuda kõrgharidust kombineeritud rahvusvahelise õppeprogrammi raames (näiteks Pärnu-Tallinn-Helsinki). Programmi raames tuua Pärnusse kõrge kvalifikatsiooniga õppejõud ning tuntud ülikoolide harud.
 224. Soodustada pärnu kultuuri eksporti, kutsudes välismaal elavaid pärnakaid üles Pärnust rääkima.
 225. Hakata Pärnus tootma puidust jalgrattaid.
 226. Rakendada valimislubaduste hinnasildistamist ja eelarvestamist.
 227. Luua Pärnu akadeemia
 228. Vana-Pärnu peaks minema Audru valla alla, seal on mõistmist rohkem.
 229. Moodustada Pärnu Linnavolikogu juurde komisjon Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 32 alusel kodanikualgatuse korras esitatud eelnõude menetlemiseks või anda vastavad volitused mõnele olemasolevale komisjonile.
 230. Rajada Pärnusse uus gümnaasium. (Raul Sarandi[2]: "Teeme Pärnusse Eesti parima ja nüüdisaegseima gümnaasiumi. Ehitame väärika ja haridustemplile kohase arhitektuuriga, ülimalt ökonoomse (soojustatud, ventileeritud, päikest ja tuult kütteks kasutava), ajakohase ruumijaotusega (loenguauditooriumid, õppe- ja seminariruumid, laborid ja loomenurgad) ja tulevikku vaatava hoone. Lisame õpetajate ja õpilaskodu ning kutsume tööle parimad õpetajad.")
 231. Käivitada projekt "Linnapea diskussiooniklubi", millel linnapea juhtimisel kord nädalas kindlal kellaajal linna kodanikud saavad rääkida oma probleemidest, esitada ideid linna elu paremaks muutmiseks, millel saavad kokku inimesed, poliitikud ja ametnikud. (Vrd Helsingi linnapea juhtimisel toimuvad elanikeõhtud http://www.helsinkikanava.fi/fi/asukasillat)
 232. Panna käima ööbussid näiteks üks kord tunnis
 233. Igasse Pärnu linnaossa / parki lemmikloomaaedik.
 234. Igasse linna poolt rajatavasse uude bussipaviljoni ka kioskipind, mis renditakse nullrendi alusel sotsiaalse ettevõtluse korras teatud perioodiks välja. See aitaks kaasa linna vara säilimisele ja ettevõtlusele.
 235. Taastada muusikalise keskhariduse pakkumine Pärnus.
 236. Võmaldada kooliõpilastele ja üliõpilastele linna piires tasuta bussisõit.
 237. Renoveerida sõudebaasid, muutes need rahvusvaheliselt aksepteeritavateks.
 238. Rajada veemaailm suurte kaladega akvaariumis.
 239. Tuua Mereakadeemia Pärnusse tagasi: I etapp PKHK baasil kutseõpet, II etapp Pärnu Kolledžis akadeemiline õpe.
 240. Karmistada omanikele määratavaid trahve linna territooriumil paiknevate lagunevate kinnistute eest.
 241. Luua noorte (15+) vabaajakeskus.
 242. Käivitada lasteaedades hilisõhtune lastehoid.
 243. Muuta jõe kaldad atraktiivseks.
 244. Teha kohalike elanike hulgas rohkem selgitustööd, et ettevõtjad peavad pigistama suvekuudest 100%. Siis ettevõtjad oleksid rahulolevad.
 245. Rakendada nii erakondade otsustes kui ka linnajuhtimises täielikku läbipaistvust.
 246. Suunata Pärnu arengut Suur- Pärnu suunas.
 247. Taastada endine bussiliiklus ning mõelda läbi, kuidas ka bussid nr. 40 ja 57 oleksid linnainimestele loogilisemad kasutada.
 248. Rajada Pärnusse oma „skype“-keskus, millesse tekiks kõrgtehnoloogilisi ametikohti.
 249. Tõsta laste sünnitoetust.
 250. Enam pöörata tähelepanu inimeste tervise edendamisele, näiteks käivitada projekt "suitsuvaba Pärnu".
 251. Arendada välja Raeküla tervisespordikeskus.
 252. Markeerida põhilised Pärnusse sissesõidud kunstiliste objektidega.
 253. Valgustada kõik ülekäigurajad.
 254. Tunnustada loovat ja mõtlevat ametnikku.
 255. Rajada Papiniidu tänava pikendus.
 256. Luua Pärnusse riigieelarvelisi töökohti (näiteks sotsiaalkindlustusamet, tarbijakaitse- ja keskkonnaamet, ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskus, riigimetsa majandamise keskus).
 257. Arendada Pärnumaa kutsehariduskeskuses välja viienda taseme õppekavad.
 258. Suurendada Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti maaülikooli kompetentsi baasil ülikoolide ühisõppekavade alusel kõrghariduse omandamise võimalusi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis.
 259. Rajada Pärnusse kompetentsikeskus teadmussiirdeks ettevõtetesse
 260. Juurutada riiklikud stipendiumid kõrgkoolide lõpetajate suundumiseks väljapoole Harju- ja Tartumaad.
 261. Rakendada ettevõtete kasvumeetmetesse regionaalarengut toetav lähenemine
 262. Rekonstrueerida Pärnu lennuväli. Soomes asuva turismisihtkoha Levi edu rajaneb Soome valitsuse investeeringul Kittilä lennujaama. Ainult Rail Balticei too kohale ülemere või Peterburi puhkajaid. Spaade ja golfiväljakute omanikud on valmis lennuühenduste käivitamiseks riske jagama.
 263. Nõuda Pärnumaalt Riigikogusse valitud saadikutelt konkreetseid tegusid Pärnumaa arendamiseks. Meil justkui on oma saadikud, aga nad kas ei tegele maakonna muredega või ei võeta neid oma erakonnas kuulda.
 264. Luua dünaamilise ruumina toimiv kontaktpunkt (ideelabor, ideeklubi, ideekohvik, ideepubi, ideesaun, ideespaa, ideestaadion, ideebuss, ideelaev) või kontaktpunktide võrgustik ressursiomanike (maa, mets, hooned, rajatised, vallasvara, intellektuaalomand vms), ettevõtjate, õppurite, õpetajate, leiutajate, loovisikute, ametnike, poliitikute, kodanikuühiskonna aktivistide ja investorite organiseeritud või juhuslikeks isiklikeks füüsilisteks kohtumisteks, ajurünnakute läbiviimiseks, projektide käivitamiseks jne.
 265. Pärnu jõe tervisepark. Idee on muuta Jaansoni rada ja seda ümbritsev keskkond veelgi väärtuslikumaks ja atraktiivsemaks, luues Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi raja äärde tervisepark, kuhu on kavandatud väliujula ja -jõusaal. Eeldatav maksumus: 29385,20 €
 266. Laste liiklusväljak Lubja 47 kinnistule. Idee on ehitada Pärnusse laste liiklusväljak, mis oleks liikluskasvatuse praktiline õppevahend. Laste liiklusväljakut saaksid kasutada nii koolid, lasteaiad, autokoolid kui ka lapsed iseseisvalt, et omandada teadmisi ja oskusi ohutuks liiklemiseks turvalises ja reaalses keskkonnas. Eeldatav maksumus: 47238 €
 267. Raeküla supelranna laiendamine ja rannainventari täiendamine. Idee hõlmab endas Raeküla supelranna laiendamist ja rannainventari täiendamist, et rannalistele puhtamat keskkonda pakkuda. Projekt näeb ette Laane tänava pikendamist liiklusele kõlblikuks, jalgraja rajamist läbi kõrkjastiku, eraldi jalgrada koearaomanikele, prügikastide soetamist ja tualettide ehitamist. Eeldatav maksumus: 7844,88 €
 268. Ühistranspordi digitaliseerimine. Idee on ühistranspordi digitaliseerine, mis tähendab reaalaja GPS-süsteemi arendamist. Selle idee rakendumisel on võimalik mobiilse äpp-i abil näha bussi asukohta reaalajas. Mikk Lepiku: "Minu arvates võiks suunata selle raha linna ühistranspordi digitaliseerimisse. Tähendab alustada reaalaja GPS süsteemi arendamist nagu seda on tehtud Tallinnas ja Tartus. Esialgu varustada bussid vastavate GPS saatjatega ning seejärel luua mobiiliäpp reaalajas bussi asukoha nägemiseks. See tuleks kasuks eelkõige kooliõpilastele, kes kasutavad nutitelefone. Jõudes bussipeatusse minut enne, ei tea kunagi, kas buss on läinud või mitte."
 269. Elektrit tootev generaator-treeningjalgratas. Idee on soetada looduskaunisse kohta ilmastikukindlasse klaasseintega merekonteinerisse kaks elektrit tootvat generaator-treeningjalgratast, mis muundavad jalgrattal treenija tekitatud kineetilise energia elektrienergiaks. Eeldatav maksumus: 30000 €
 270. Jaansoni raja pikendus Siimu silla suunas algusega Kesklinna sillast võiks rajada pargi.
 271. Kehtestada koeramaks korterelamutes elavatele koertele. Eramajades elavad koerad toimetavad oma territooriumil, aga teised käivad mere-, jõe- jm territooriumitel ning väga vähestel koeraomanikel on kaasas kotike koera väljaheidete jaoks.
 272. Innovatiivne töökeskkond. Kvaliteedimärgise jagamine innovatiivse töökeskkonna loomise eest; ringkäigud Eesti innovatiivsetes ettevõtetes
 273. Pakett "Kuidas tulla oma ettevõttega Pärnusse". Kuidas leida ruume, elukohti, töötajaid, saada korda dokumentatsioon linnavalitsuses?
 274. Ettevõtluskeskus lastele (vrd ettevõtlusküla Tartus). Koht, kus lapsed saaksid teha ettevõtlussimulatsiooni, erinevaid mängulisi ettevõtlusalaseid harivaid võistlusi jne.
 275. Iseõppimise mess/festival. Erinevad töötoad; TED-talk; erinevate iseõppimisvõimaluste tutvustamine (välismaised (veebi)koolitused, webinarid, MOOL, Coursera)
 276. IT-töötoad või koolitused nii algajatele kui ka edasijõudnutele: kuidas alustada, kuidas valdkonnas liikuda, mis on uued valdkonnad.
 277. Eeskuju on nakkav: Pärnumaa ettevõtjate ja aktiivsete kodanike esitlemine, selleks erinevate sündmuste korraldamine, nädala ettevõtte valimine jne
 278. Praktika, mis ei oleks seotud kooliga. Praktliline töövarjutus ehk töövarju ja tööpraktika ühendamine (vt tööpraktikaagentuur).
 279. Luua postformaalne kool.
 280. Luua elukestva õppe toetusmeede.
 281. Ehitada igale Pärnu katusele päikesepaneelid.
 282. Luua linna juhtimiseks vajalike tekstide ühiseks koostamiseks vikipõhine veebiplatvorm.
 283. Arendada linna kui õpikeskkonda.
 284. Luua infrastruktuuritoetuse meede.
 285. Võtta tegevuslubade andmisel arvesse mürareostuse mõju: koostada Pärnu linna mürareostuskaart.
 286. Ühendada Pärnu avalikud objektid jalgrattateedega ning rajada avalike objektide juurde jalgrattaparklad.
 287. Anda välja Pärnu jalgrattateede kaart
 288. Ehitada Pärnu jõele paadisillad
 289. Muuta Jaansoni rada talvel kunstlumega suusarajaks.
 290. Hakata korraldama iga-aastast pärnakate kokkutulekut.
 291. Linna õunapuuaed.
 292. Igale linnakodanikule oma puu.
 293. Endla teatri taha parkimismaja.
 294. Vallikääru statsionaarne lava ja pealtvaatajate alale katus.