FANDOM


Kohal: Astrid Hindriks, Irina Talviste, Ester Kallas, Sergei Tśekmarjov, Sirje Tiide, Vaabo Kalbus, Piret Kukk.

AruteluEdit

Sissejuhatuseks arutasime seisu, milles on oma idee antud ajahetkel. Mai piirkonna õpiring „Merest jõeni“ võttis oma õlule 2 erineva idee teostamise. Esimene neist puudutab probleemi, et linnas pole sellist kergliiklusteed, mis ühendaks ringi Mai-jõekallas-sadam-muul-merekallas-Mai. Kodanikele antud survestusvahenditega püüatakse saavutada , et Janseni raja merepoolse kalda kergliiklustee oleks laiem kui 3 meetrit, et sinna mahuksid liiklema pered lapsevankritega, tervisejooksjad, rula ja rulluisutajad ning jalgrattad. Uude linna üldplaneeringusse tuleb kavandada kergliiklustee, mis võimaldab teha ring mere ja jõe kallastel koos sadama alaga. 20.10.11 Pärnu linna volikogu ühenduste ümarlauale võeti kergliiklusteed põhiteemaks. Praegust seisu ja juba kinnitatud projekte (Jaansoni raja vasakkkallas ja mereäärne kergliiklustee Raeküla suunas linnapiirini) tutvustas abilinnapea Romek Krosenkranius. Tuli välja probleem ekslinnapea Einar Keldri poolt omandatud krundiga Jaansoni raja vasakkaldal, mis on kaetud detailplaneeringuga , mis ei jäta 10 meetrit kallasrada kergliiklusteeks. Praegune planeeritud kergliiklustee laius on 3,2 meetrit.

Mai välikinoEdit

Teine ühine idee on VÄLIKINO Mai linnaosas. Oluline on sõnum pakkuda linna suurima inimeste hulgaga elamurajoonis võimalust veeta kultuurselt aega oma elukeskkonnas. Kõik ei pea toimuma Pärnu kesklinnas.

Kontseptsioon on välja töötatud, peilitakse juba sobilikku seina, otsitakse võimalikke partnereid, fonde. Projekti kontseptsiooni loojaks määrati idee autor - Irina Talviste. Piret Kukk tõi kolm võimalikku kohta, kus võiks välikino olla. Võimalik aeg välikino teostamise ajaks on augusti pimedad õhtud. Arutelu jätkub detsembris, kuhu erakorralisele kohtumisele kutsutakse seekord kohal olnud planeerijad.

KOOSTÖÖ MÄNGUREEGLIDEdit

Mai piirkond 1.11.2011

 1. Ole kohal.
 2. Räägi teemast.
 3. Jaga operatiivselt infot.
 4. Anna tagasisidet saadud info kohta.
 5. Oska kuulata teisi.
 6. Räägime ükshaaval.
 7. Taju aega.
 8. Igaühel on õigus oma arvamusele.
 9. Küsi põhjendusi arvamuse mõistmiseks.
 10. Ole aus ja avatud.
 11. Erista probleemi ja inimest.
 12. Juhi enda emotsioone, mitte teiste omi.
 13. Ära tekita intriige.
 14. Otsime ühist lähtealust ja teema põhjalikku eeltööd enne partneriga kohtumist.
 15. Valime grupi esindaja.
 16. Kui võtan kohustuse, siis ka vastutan.
 17. Saadud tulemus on ühine.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki