FANDOM


RÄÄMA PIIRKOND 13.09.2011

ÜHISED PROBLEEMIDEdit

 1. Rääma silla puudumine, liiklus suur, eriti suvel
 2. Puudub jõeäärse ala teemaplaneerimine
 3. Turvalisuse probleem – peremeheta elamud, agul, masinatehase lammutamata olek – ohtlik lastele, noortele
 4. Puuduvad spordi-, mängu-ja vabaajaväljakud lastele, noortele
 5. Puudub Rääma Selts
 6. Puudub koostöö Rääma tegijate vahel, kõik on eraldi ja oma probleemidega
 7. Noorte enda poolt korda tehtud maja müüakse linna poolt ?
 8. Kõnniteede ja kergliiklusteede puudumine

ÜHISHUVIDEdit

 1. Noorte keskus, tegevused lastele
 2. Turvalisus teedel, et lastel oleks ohutu
 3. Väärtustada piirkonna ajalugu, tähistades olulisi objekte ja inimesi
 4. Probleemide (eespoolkirjeldatud) lahendamine
 5. Et Räämal oleks midagi teha – näiteks taluturg, rand jõe ääres, paadiliiklus, üldse jõe kasutus

ÜHISE EESMÄRGI LEIDMINEEdit

Ideed:

 1. Rääma Seltsi taastamine
 2. Rääma rahvamatk või Rääma maraton perekondadele talvel, poolsportlik, regulaarne (?)
 3. Ajalooliste objektide kaardistamine
 4. Lastepargi loomine rahva jõu, nõu ja vahenditega, või Männi pargi täiendamine
 5. Kiriku kasutamine kontserdikohana senisest enam lisana rahvüritustele
 6. Lumelinna ehitamine
 7. Liuvälja tegemine talvel
 8. Lillekastide tegemine sillale või mujale, mida täidavad inimesed koos tähtpäeva või muud meenutamisväärset tähistava sildiga

Valiti Rääma Seltsi taastamine, mis tegeleks ka teiste ideede elluviimisega.

RÄÄMA SELTSI TAASTAMINEEdit

 1. Uurida vanas seltsis osalejate teadmisi, oskusi, kogemusi, materjale, näiteks Uudo Laanelt – tegeleb Aime
 2. Seltsi ajaloo kirjutamine – hiljem, kui selgub olemasolev olukord
 3. Registreerida seltsina? – selle otsustab seltskond, aktiiv, kes kokku tuleb
 4. Kaardistada, kes üldse piirkonnas on ja keda kutsuda, aktiivgrupi leidmine – Küllike hiljemalt 8.novembriks – teised osalejad aitavad ja toetavad Küllikest
 5. Arutada, kas kuuluda võiks aktiivse eluhoiakuga inimesed ja/või Rääma elanike huvide esindajad – korteriühistutest, majaühistutest – või ka äriorganisatsioonide esindajad ( põhikontseptsiooni paikapanek?)
 6. Kaasata Pärnu Kutseõppekeskus, Rääma Põhikool, Pärnu Haigla – peale aktiivi kogunemist
 7. Kutsuda valitud seltskond esindajaid kokku hiljemalt novembri lõpuks – teised osalejad aitavad ja toetavad Küllikest, kes on nö info keskpunktiks ja kogunemiskoha valdaja
 8. Otsustada selle seltskonnaga esindusorganisatsioon – näiteks MTÜ Rääma Selts vm
 9. Korraldada esimene ühine üritus inimeste kaasamiseks ja huvi tekitamiseks – otsustab novembris kokkutulev aktiiv

Astrid saadab kõigile kõigi kontaktid ja kokkuvõtte kooosolemisest.