FANDOM


RAEKÜLA PIIRKOND 14.09.2011

ÜHISED PROBLEEMIDEdit

 1. Puudub ülevaade olemasolevast ärimaastikust – mis kohapeal olemas on ja ka tegutseb, pakub teenust, toodet
 2. Transpordiprobleem – bussiliiklus mitterahuldav
 3. Pole apteeki, kingseppa, muruniidukite hooldust jm elu-oluks vajalikke ettevõtteid ja seda 5500 inimesega linnaosas
 4. Sügislehtede koristusel pole neid kuhugi panna
 5. Kõnniteid ei ole, kitsad tänavad, kommunikatsioonid tee alla ja ruum kõnniteeks oleks olemas
 6. Elanikkond on vananev ja ei suuda sadeveekraave hooldada, see on neile ka ohtlik, sadeveetorustikku aga pole
 7. Laste jaoks tegelusruumi on vähe või pole see neile suunatud (raeküla staadion kinnine jne)
 8. Mereranna ja jõeääre korratus ja planeerimatus
 9. Jalgrattateid pole, ohtlik sõita
 10. Krundiga piirnevate sõidutee äärsete kraavide puhastamine linna rida, peavad tegema aga majaomanikud
 11. Suur turvalisuse puudumise probleem – eluheidikud ja kriminaalsed elemendid Uku pst, Lennuki tn, Olevi poe piirkonnas, pumbajaamas, lõhkumine, põletamine, narko probleemid – politsei poolsed sekkumised pole aidanud, regulaarsus ka sekkumistel puudub
 12. Oma küla konstaabli puudumine, võiks asuda Raeküla Vanakoolis
 13. Naabrivalvet pole, kuid inimesed ise peavad naabrite valdusi silmas – sest turvalisust pole

ÜHISHUVIDEdit

 1. Bussiliikluse kooskõlastamine inimeste vajaduste ja asjaajamistega linna teistes piirkondades, ümberistumise kellaaegade klapitamine (nt haiglasse vm)
 2. Roheluse säilitamine, reostamise peatamine
 3. Jaanituleplatsi korrastamine, olemasoleva hindamine
 4. Kohaliku HIRMU olemaolu – et kohapeal oleks kogu aeg konstaabel või kohalik śerif
 5. Kevadine ja sügisene korraldatud suurpuhastus – suured konteinerid, organiseeritud äravedu jm
 6. Hooliva külakogukonna areng ja püsimine
 7. Ametliku prügipõletuskoha olemasolu
 8. Rohkem tasuta plasttaara kogumiskohti, konteinereid


ÜHISE EESMÄRGI LEIDMINEEdit

Ideed:

 1. Info kogumine Raekülas olemasolevate teenindusasutuste jm kohta – kelle poole pöörduda mingite teenuste osas – remont, transport, õunamahlategemine jpm – ja teha info inimestele kättesaadavaks
 2. Rännak ajaloo radadel – kaardistada, kes ja kus on siin elanud, tegutsenud - koostöös kooliga – ja seejärel rahvamatkade korraldamine giidiga neisse paikadesse (ajaloo väärtustamine)
 3. Linnaosade (rotiküla jt) vahel võistlusmomendiga üritus – lumesõda vm, peredele, maskotid ka võistlustulle
 4. Raeküla śerifi valimine
 5. Raeküla külavanema/linnaosa vanema valimine

Seoses turvalisuse puudumisega jäi sõelale Raeküla śerifi valimine.

RAEKÜLA ŚERIFI VALIMINEEdit

 1. Meessoost, pikkusega alates 1m 80 cm, tegus, sõnakas, sõnapidaja, mõnede arvates ei tohi olla ätt ja peab olema terve
 2. Küsida kohalikult politseiametilt vabatahtlike kaasamise kohta, seadused jm, et kõike rakendada õigesti – Piia, oktoobrikuu jooksul
 3. Śerifi vormi või atribuutide kujundus – Maie, Eda – novembri Raeküla Sõnumite ilmumise ajaks
 4. Rahva teavitamine – keda? miks? millal? – novembrikuu Raeküla Sõnumid, Piia, Leili
 5. Protseduurireeglite määratlemine śerifi valimiseks – Arvo, Koit, Piia, Liivi, novembri esimeseks nädalaks, Raeküla Sõnumitesse
 6. Tiitli pidulik omistamine, rituaal – 18.veebruaril talvetralli ürituse alguses
 7. Abisśerifid Raeküla erinevatest piirkondadest – kuulutatakse taas lehes
 8. Kohaliku meedia kaasamine – Pärnu Postimees, Päikeseraadio – Silvi Kanośina

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki