FANDOM


MAI PIIRKOND 6.09.2011

ÜHISED PROBLEEMIDEdit

 1. Rannaääred (meri, jõgi) väljaarendamata
 2. Kergliiklusteed puuduvad
 3. Sportimisvõimalusi pole
 4. Noortekeskus puudub – nii noortel kui täiskasvanutel pole kooskäimiskohta
 5. Randapääs raske
 6. Lastemänguväljakud puudulikud, nii suvel kui talvel
 7. Hirm, et uus planeering rikub elukeskkonna
 8. Mai keskuse alarakendamine, see ei toimi
 9. Parkimisprobleemid

ÜHISED HUVIDEdit

 1. Avalikus ruumis palju aktiivseid tegutsemiskohti erinevas vanuses inimestele
 2. Ühisprobleemide lahendamine
 3. Rannaääre arendamine: promenaad raekülani, multifunktsionaalsus rannas, kasutatav nii suvle kui talvel (talvel näiteks suusarajana), turvaline ja valgustatud

ÜHISE EESMÄRGI LEIDMINEEdit

Ideed:

 1. Liuväli Maisse
 2. Jaansoni raja arendamise probleemid (liiga kitsas jm)
 3. Piknikuplats Maisse
 4. Koertejalutamisplats koos koerte prügikastidega
 5. Noorte vabaajaveetmise võimaluste loomine
 6. Aiafestivalile aluse panemine, mis algab Maist, liigub edasi teistesse linnaosadesse
 7. Välikino Mai piikonnas mingil kindlal nädalapäeval

Kõige enam toetati Jaansoni raja arendamise probleemidega seonduvat ning välikino loomist Mai piikonnas.

Seoses Jaansoni raja probleemidega toimub 15.sept kell 17.00 Pärnu Linnavalitsuses ümarlaud MTÜ-de osavõtul, osalevad Irina, Toomas, Piret ?, Maire?

Välikinoga seoses arutati:

 1. Kontseptsiooni loomine - Irina
 2. Sobiva koha valimine (näit ekraan jõele, kaldalt vaadata, tennisehalli kanti, ühisgümnaasiumi juurde jne) – Piret
 3. Edaspidi ühenduse võtmine eesti filmisihtasutusega, kultuurkapitaliga jt – Helen, Irina
 4. Kuidas korraldada istumist – edaspidi
 5. Prügikastide küsimus – edaspidi Sergei
 6. Ühendada järgmise aasta „Augustiunetusega“ – Sergei
 7. Koostöö kinobussiga
 8. Vabatahtlike kaasamine