FANDOM


KESKLINNA PIIRKOND 7.09.2011

Osavõtjad:


ÜHISED PROBLEEMIDEdit

 1. Teede olukord vilets
 2. Liiklus läbimõtlemata, transpordiprobleemid, bussiliikluse probleemid (eriti linnaliinid 11,12,5)
 3. Tänavavalgustuse puudulikkus
 4. Sõidu-ja kõnniteede olukord vilets, puuduvad kergliiklusteed
 5. Parkide olukord, vanade puude ohtlikkus
 6. Üldine heakord, kohati koristamatus
 7. Asotsiaalid kesklinna piirkonnas
 8. Hoonestuse planeerimise probleemid – tööstushooned, kaubandus, kõrghooned – kõik segi
 9. Jõekaldad korrast ära, jõekallaste planeerimatus
 10. Sadamaala
 11. Tihti muinsuskatse all olevad hooldamata majad - tondilossid
 12. Tootmise kahanemine, töötus, töökohtade üldine vähesus
 13. Sotsiaalsed probleemid – lapsed, noored, asotsiaalid jt

ÜHISED HUVIDEdit

 1. lahendused eelnevatele probleemidele
 2. kultuuriürituste parem korraldamine, kogu klaster
 3. koostöö tugevdamine
 4. info ja reklaami kättesaadavus
 5. üldine heakord – et säiliks ilus, turvaline ja töökohtadega linn
 6. regionaalpoliitika
 7. lapsed siia tagasi!


ÜHISE EESMÄRGI LEIDMINEEdit

Ideed:

 1. psühhoneurohaigete hooldusasutusele sobivama koha leidmine
 2. kirjulehe koristustalgud kesklinnas
 3. kõnniteedele madalad üleminekukohad
 4. heateoüritus – turu juures asotsiaalidele riided, toit vm
 5. linnalaste suvelaagri korraldamine

Kirjulehe talgudEdit

 1. ürituse toimumisaeg 22.10 – edaspidi iga-aastaseks – oktoobri teise poole laupäeval
 2. koristuspiirkond – Vallikäär ja Munamägi
 3. kontseptsiooni paikapanek – Ivar hiljemalt 20.09
 4. kooskõlastada linnavalitsusega – nö Kesklinna Avatud Kultuurikeskuse nimel, kuna vajalik avaliku ürituse luba – Hillar
 5. kas linnalt saab transporti lehtedele, tööriistu (või võtavad inimesed ise kaasa), kindaid, suppi vm toetust
 6. kui palju inimesi ja kes mingis piirkonnas liider – esialgu ebaselge
 7. et saaks peredega tulla, leppida kokku politsei, päästeameti, maanteeameti, kiirabiga, et lastele huvitavat ja kasulikku korraldada – Sirje
 8. leida juurde mingi kultuurisündmus, näiteks noorteansamblite esinemine – esialgu vastutajat pole, mõeldakse
 9. koostöö kolledziga tudengite osalemise osas – Ivar
 10. „Pärnu Postimehe“, Päikeseraadio – kohaliku meedia kaasamine reklaami tegemiseks ilma reklaami eest maksmata – Sirje
 11. uurida välja, kas samal ajal ka muid üritusi – hetkel vastutajata
 12. reklaami valmistamine A4-le – Helen - ja koolidesse, lasteaedadesse ja mujale viimine - kõik

Peale kontseptsiooni valmimist lepitakse maili teel kokku kohtumine sealsamas (september), et kõik täpsemalt läbi rääkida.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki