FANDOM


RAEKÜLA III

Kohal: ???

Otsustati Šerifi valimise areng: 10.11.2011. Siis kohtumine politseiga ja peale lõunat protseduurireeglite paikapanek. Info novembri Raeküla Sõnumites; edaspisi Raeküla tsoneerimine vanade piirkondade (Rotiküla, Tagaküla, Soolikaküla jt) kaudu, igasse „kõva kutt“ ehk abiśerif, kõvad kutid enda hulgast valivad śerifi. Päikeseraadio ootab kannatamatult, millal sel teemal räägitakse

Koostööreeglid:

 1. Teavita ja levita infot teema kohta
 2. Valmista teema ette
 3. Vali protsessi juht ja protokollija
 4. Lepi kokku päevakord ja aja piirid
 5. Räägi kokkulepitud teemal
 6. Pea lugu enda ja teiste ajast
 7. Ole aktiivne ja ütle oma arvamus
 8. Räägime ükshaaval
 9. Väljenda end selgelt ja põhjenda oma arvamust
 10. Ole sõbralik ja austa teisi
 11. Kuula teine inimene ära
 12. Räägi probleemist, ära muutu isiklikuks
 13. Kõik eriarvamused on lubatud
 14. Otsime ühisosa ja konsensust
 15. Teavita ka teisi jagades kokkulepitud infot