FANDOM


Pärnumaa kodanikuühiskonna VI konverents

VÄÄRTUSTE VÕLUJÕUD


Raeküla Vanakooli Keskus, Pärnu

25. november. 2011


Üldine tutvustusEdit

Pärnumaa Kodanikuühiskonna konverents on aastas korra toimuv suursündmus inimestele, kes lisaks oma igapäevasele töö- ja pereelule osalevad veel mitmete vabatahtlikul alusel loodud ühenduste tegevustes.

Sellel aastal keskendume vabatahtliku tegevuse olemusele ja vaatleme seda läbi väärtuste ja lugude küsides:

  • miks on nii, et ühed inimesed saavad vabatahtliku tegevuse olemusest aru

ja teised ei saa;

  • miks on nii, et osade äriettevõtete juhid võimaldavad oma töötajatel olla

vabatahtlikud, aga teised peavad seda lihtsalt aja ja raha raiskamiseks;

  • miks on nii, et osades kohalikes omavalitsustes toetatakse vabatahtlikku

tegevust, teistes aga peetakse vabatahtlikke segavateks inimesteks?

Konverentsil on meie teejuhtideks Maiko Kesküla Järvamaalt ja Elina Kivinukk Tallinnast.


PäevakavaEdit

09.30- 10.00 Kogunemine, tervitusjook ja hea võimalus oma ühingu tegevusi tutvustavaid materjale teistega jagada.

10.00 Konverentsi avasõnad. Andres Metsoja, Pärnu Maavanem.

10.15- 11.00 "Väärtuste võlujõud" Kuidas kujunevad meie väärtused, kuidas nende kujundamisele kaasa aidata ja milliste tendentsideni mingite väärtuste domineerimine ühiskonnas viib. Ave Eero suhtlemistreener ja NLP koolitaja.

11.00 Äriettevõtted vabatahtliku tegevuse toetajatena. Estel Pukk, AS Tallinna Vesi.

11.20 Kohaliku omavalitsuse võimalused ja vajadused kaasata oma tegevustesse vabatahtlikke. Vahur Mäe, Pärnu Linnavolikogu esimees.

11.40 Pärnumaa Vabatahtlike keskuse esimene tegevusaasta. Eha Paas, Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse projektijuht.


12.00- 12.45 lõunapaus


12.45- 13.45 Lood, mis jutustavad väärtustest.

  1. Lions liikumine, kui heategevuse saadikud. Mart Kuuskmann, LC

Pärnu Strand asutajaliige.

  1. Augustiunetuse vabatahtlikud. Imbi Lepik- Martinson, Augusti

unetuse vabatahtlike juhendaja.

  1. Vabatahtlikud spordimaailmas Kahe Silla klubi näitel. Kadri

Riitsaar, sekretariaadi juht.

  1. "Raeküla sõnumid": ajaleht, mis vabatahtlike toel liidab

kogukonda. Piia Karro, Raeküla Vanakooli Keskus


14.00- 15.30 Aruteluring ,, Julge küsida". Tegemist on Hollandist pärit lähenemisega aruteludel (hollandi keeles Durftevragen), mida iseloomustab põhimõte: kui sa tahad midagi tõeliselt muuta, siis parimaid asju, mida sa selleks teha saad, on küsida abi. Me jaguneme väiksemateks aruteluringideks, kus on võimalik saada head nõu oma ammukripeldanud küsimusele, jagada seda teiste ringis osalejatega ja nii saab igaüks anda oma nõuande, idee soovituse, kontakti vm. Kõik me saame aga tänu sellel ühe uudse meetodi võrra rikkamaks.

Aruteluringi protokoll

15.30 Konverentsi kokkuvõtted ja lõpetamine.

RegistreerimineEdit

Konverentsil osalemine on tasuta!


Registreerimine toimub siin <http://www.arenduskeskused.ee/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=139&Itemid=165&year=2011&month=11&day=25&title=paernumaa-kodanikuuehiskonna-vi-konverents-q-vaeaertuste-volujoudq&uid=86b04c94896a67c22bc114049bf73b2a&catids=67&lang=et>

või maakondlike arenduskeskuste infoportaalis MAKIS aadressil http://www.arenduskeskused.ee

Registreerimine kestab 24. novembrini 2011.


ToetajadEdit

Pärnu Maavalitsus, Europe Direct Pärnumaa Infopunkt, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital