FANDOM


KAVAND
Täna on 19. august 2017

Siin lehel toimub Pärnu kultuurielu tegevuskava 2013-2016 koostamine.

Raamdokument: Pärnu linna arengukava aastani 2025


Pärnu kultuurielu tegevuskava 2014-2016Edit

Pärnu linna kultuurivaldkonna edendamise tegevuskava
2014-2016
Pärnu kultuurielu on mitmekülgne ja kõrgetasemeline, pakkudes võimalusi loominguliseks tegevuseks ja kultuurist osasaamiseks ning Pärnu tutvustamiseks Eestis ja maailmas kultuuri kaudu.
Tagatud on rikkaliku vaimse ning materiaalse kultuuripärandi, sh kultuuriväärtusliku keskkonna ja eriilmelise piirkondliku kultuuriruumi elujõulisus ning säilimine järeltulevatele põlvedele.
Eesmärk 1: Pärnus on mitmekesine kultuurielu, kultuuriruum on loojate, kultuurikorraldajate, elanike ja külastajate jaoks atraktiivne.
1. Pärnus tegutsevad kultuuriasutused, -organisatsioonid ja -kollektiivid on jätkusuutlikud, loodud on võimalused uuteks algatusteks.
Tegevus201420152016
1. Pärnu linna eelarveliste kultuuriasutuste arendamine:951,41033,81124,2
a. Pärnu Keskraamatukogu arendamine ja raamatute soetamine;9099109
b. Pärnu Linnagalerii arendamine ja näituste korraldamine;
c. Pärnu Linnaorkestri tegevus.
2. Pärnu linnas tegutsevate kultuurikeskuste, harrastuskollektiivide ja kultuuriühingute ning –seltside tegevuse toetamine (tegevustoetused, saavutustoetused, esinduskollektiivi toetused).110110115
3. Pärnu linnas tegutsevate riiklike ja eraõiguslike professionaalsete institutsioonide ja kollektiivide tegevustoetuste süsteemi väljatöötamine. [uus]
a. tegutsevate organisatsioonide kaardistamine ja toetuste kriteeriumide määratlemine;X
b. organisatsioonide tegevustoetuste korra välja töötamine ja kinnitamine.XX
2. Pärnu linn tunnustab ja väärtustab loovisikute, loominguliste kollektiivide ja kultuurikorraldajate panust linna kultuurielu arendamisse.
Tegevus201420152016
1. Kultuuripreemiate välja andmine silmapaistva tegevuse eest linna kultuurielu edendamisel ja arendamisel [uuendatud]101015
a. kultuuripreemia loomingulise tegevuse eest Pärnu linnas (kirjandus, teater, muusika, tants, kunst vm);223,5
b. kultuuripreemia kultuurikorraldajale Pärnu linnas (sündmuse korraldaja, produtsent, mänedžer vms);223,5
c. J.W.Jannseni preemia;445
d. teatri publikupreemiad. 223
2. Loovisiku stipendiumi „Ela või ise“ statuudi välja töötamine ja stipendiumide välja andmine Pärnus elavatele ja töötavatele/tegutsevatele kultuuritegijatele („Ela ja sära“ näitel) [uus]:X15,631,2
a. noore kultuuritegija (looja, kultuuritöötaja, kultuurikorraldaja vms) 12-kuuline stipendium;15,615,6
b. stipendium loominguliseks tegevuseks Pärnu linnas (kunstnik, helilooja, interpreet, tantsija, näitleja vm).15,6
3. Pärnu linn toetab UNESCO Vaimse Kultuuripärandi nimekirja kantud laulu- ja tantsupeotraditsiooni elujõulisuse ning järjepidevuse säilimist.
Tegevus201420152016
1. Pärnu linna kooride, rahvatantsurühmade ja muusikakollektiivide osalemine vabariiklikel laulu- ja tantsupidudel:
1. Pärnu kollektiivide osavõtt 2014. aasta üldlaulu-ja tantsupeost;50
2. Laulu- ja tantsupeotraditsiooni elujõulisuse ja järjepidevuse toetamine vabariiklike pidude vahelistel aastatel:3015
a. 115 aastat Pärnu linna laulupeotraditsiooni sünnist, Pärnumaa Laulupidu;
b. vabariiklikud laulu-ja tantsupeod/erinevad liigid (2014-2016); vabariiklik naiskooride laulupäev Pärnus (04.06.2016); maakondlik tantsu-ja võimlemispidu Pärnus (staadioni valmimise aastal); ettevalmistus noorte üldlaulu-ja tantsupeoks.
4. Linna kultuuripilti rikastavad oluliselt erinevate residentuuriprogrammide kaudu Pärnusse jõudnud loovisikud (kunstnikud, muusikud jm) [uus]
Tegevus201420152016
1. Loovisikute residentuuriprogrammide väljaarendamine111
5. Pärnu linna elanikele ja nende peredele on loodud võimalused puhkuse-ja osaluselamuseks linnas toimuvatel kultuurisündmustel
2. Igale kultuurisündmusele, -festivalile oma lasteprogramm (arvestatakse laste ja noorte osalusvõimalusega linnapoolse toetuse jagamisel).XXX
3. Pärnakatele suunatud tähtpäevaliste jm kultuurisündmuste korraldamine (emadepäev, eakate päev, „Linnalt pärnakale“ kontsert jm.XXX
Eesmärk 2: Pärnus on head võimalused kultuurialaseks professionaalseks enesetäiendamiseks nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.
Tegevus201420152016
1. Rahvusvaheliste muusika-, kunsti- teatri-, jne kursuste ja meistriklasside (Valdma pianistide kursus, Järvi dirigentide meistrikursus jt) ning uute algatuste linnapoolne toetamine.12,812,813,5
Eesmärk 3: Pärnu on Läänemere ääres arvestatava tähtsusega kultuurikeskus.
3.1. Pärnus on aastaringselt mitmekesine ja erinevate huvigruppide ootustele vastav kultuurielu.
Tegevus201420152016
1. Erinevate kultuurisündmuste, -festivalide, näituste, kontsertide jms korraldamise linnapoolne toetamine (projektitoetused 2X aastas).130135140
2. Linnale oluliste, eriilmeliste ja võimalikult erinevaid kunstižanreid haaravate, suurte kultuurifestivalide toetamine 2-aastaste raamlepingutega.92,6894,6894,68
3.2. Kultuuril on oluline roll rahvusvahelises suhtluses ja linna mainekujunduses.
1. Kultuuriekspordi ning rahvusvaheliselt olulistest valdkonna kultuurisündmustest, messidest ja biennaalidest osavõtu toetamine 8,0/2,58,0/5,58,0/5,0
Pärnu osalemine Eesti kultuurilinnade võrgustikus; Pärnu kultuurigrupi osavõtt Rahvusvahelistest Hansapäevadest; kultuurialase koostöö arendamine sõpruslinnadega; osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides, Jelgava – Šiauliai - Pärnu kunstisümpoosium jm.
3.3. Pärnu linnaosade keskused on kaasajastatud.
Tegevus201420152016
1. Vana-Pärnu Keskuse suveaia väljaarendamine 65
2. Nooruse Maja renoveerimine ja juurdeehitus125125
Eesmärk 4: Pärnu on aastaringselt toimiv rahvusvaheliselt tunnustatud, eripärane, mitmekülgset ja kvaliteetset turismiteenust pakkuv elamuskuurort Läänemere ääres.
4.1. Pärnu väärtustab linnas elanud ning selle kultuuriellu olulise panuse andnud linnakodanikke.
1. Kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamine (Linnakodaniku Maja ümarlaua ettepanekute põhjal).
a. Plaani koostamine koostöös volikogu kultuurikomisjoni, kultuuri ekspertkomisjoni, LKM ümarlaua, linnakunstnikuga;X
b. Mälestustahvlite, -piltide vm. paigaldamine linnaruumi (2 objekti aastas).XX

Töörühma koosseisEdit

Töörühma juht:
Ela Tomson - Pärnu Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna juhataja asetäitja
Töörühma liikmed:
Silja Kikerpill - Pärnu linnavolikogu liige
Jüri Lebedev - Pärnu linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
Peeter Prisk - Pärnu linnavolikogu liige
Meeli Pärna - WAF Tantsukooli juhataja
Andrus Kallastu - MTÜ Pärnu Ooperislts, kunstiline juht
Andrus Haugas - Pärnu Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna juhataja
Alar Raudoja - Pärnu Linnagalerii juhataja
Vaiko Edur - SA Uue Kunsti Muuseum, juhatuse liige
Kristel Kallau - Pärnu Kunstikooli direktor
Ain Roost - SA Teater Endla direktor
Viivika Orula - MTÜ Pro Magister juhatuse liige, rahvusvahelise teatrifestivali Monomaffia korraldaja
Toomas Voll - MTÜ Culture, koorijuht, muusikaõpetaja
Tõiv Tiits - Pärnu Linnaorkestri direktor
Jüri-Ruut Kangur - Pärnu Muusikafestivali / Järvi Akadeemia korraldaja
Helen Erastus - MTÜ Pärnu Kontserdibüroo juhatuse liige
Ülle Jantson - MTÜ Loovus-Looduskoda Rannarada juhatuse liige, pärimusmuusikapäevade ja jazzkontsertide korraldaja
Karin Veissmann - Pärnu Muusikakooli direktor, koorijuht
Krista Visas - Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht
Erki Melts - MTÜ Pärnu Kaasaegse Tantsu Ühing, tantsuõpetaja
Galina Ivanova - MTÜ Pärnu Rahvusvähemuste Liit Raduga, tegevjuht
Mart Tõnismäe - MTÜ Hansa Kultuurikoda, Pärnu hansapäevade korraldaja
Hille Hinsberg - MTÜ Kastan Taskus juhatuse liige, tänavafestivali Augustiunetus korraldaja
Alli PõrkGrete Kukk - Pärnu Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna rahvakultuuri peaspetsialist- Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna arenguteenistuse vanemspetsialist
Rita Mändla - MTÜ Rahvatantsuansambel Kajakas kunstiline juht
Elmar Trink - Pärnu Muuseumi projektijuht, MTÜ Suupilliklubi Piccolo tegevjuht
Üllar Kallau - MTÜ Pärnu Kunstiklubi tegevjuht, Pärnu Bluesipäevade korraldaja
Uudo Laane - Nooruse Maja direktor
Liivi Kaasik - Raeküla Vanakoolikeskuse juhataja
Hillar Talvik - linnavolikogu liige, Ingerisoomlaste Kultuurikeskuse juhataja
Kadri Rebane - tekstiilikunstnik, MTÜ Maarja Magdaleena Gild esindaja
Silvi Kanošina - Vana-Pärnu Kultuurikeskuse juhataja
Aime Oitsalu - MTÜ Pärnu Aianduse ja Mesinduse Selts juhatuse liige
Heli Kallasmaa -

Pärnu kultuurielu tegevuskava 2013-2016 koostamise käikEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki