FANDOM


Ühiskondlik kokkulepe pn väljatöötamisel
Täna on 16. august 2017

Siin lehel toimub ühiskondliku kokkuleppena alkoholipoliitika kujundamine Pärnu linnas. Pärnu volikogu ühenduste ümarlaud on nimetanud Pärnu linna alkoholipoliitika teksti väljatöötamise administraatoriks ...

Pärnu alkoholipoliitika kujundamise käik:

  1. Eestis kehtib Alkoholiseadus.
  2. Pärnu linnas on kehtestatud reeglid seoses alkoholi reklaamimisega haridusasutuste läheduses.
  3. Pärnu volikogu ühenduste ümarlaud arutas oma jaanuari korralisel koosolekul „Pärnus alkoholi nähtavuse piiramisene laste ja noorte huvide kaitsmise võtmes“ 17.01.13

alkoholi nähtavuse piiramist, võttes aluseks ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikli 3 – tegutsemine laste huvides ja artikli 33 - laste kaitsmine seadusandlike, administratiivsete, sotsiaalsete abinõudega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete eest. Arutelu tulemusel saadeti 5.02.2013 Pärnu linnavalitsusele märgukiri ettepanekuga töötada välja alkoholipoliitika Pärnu linnas, mille põhiline eesmärk oleks piirata alkoholi nähtavust lastele. Vaata Meedia:Alkoholi_kattesaadavuse_piiramine_Kodanikeyhenduste_ymarlaua_margukiri_Parnu_LVle_130205.pdf‎


SissejuhatusEdit

Eesti Vabariigis kehtib Alkoholiseadus, mis sätestab erinõuded alkoholi käitlemisele, piirangud alkohoolse joogi tarbimisele, erinõuete ja piirangute järgimise üle teostatava järelevalve korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest.

Kohalik omavalitsus saab oma territooriumil alkoholi nähtavust vähendada mitmesuguste otsuste abil.

Pärnus alkoholi nähtavuse piiramiseks laste ja noorte huvide kaitsmise võtmes on lisaks olemasolevale seadusandlusele tekkinud vajadus ka ühiskondlikku kokkuleppe järele, millega nõustudes alkoholi tootjad ja müüjad, ühiskondlikud organisatsioonid ja muud huvirühmad deklareerivad läbi hea tahte kehtestada alkoholi tarbimisele Pärnu linnas teatud reeglid ja nõustuvad alkoholi nähtavuse vähendamisega nii kaubandusettevõtetes kui ka linnaruumis.


Alkoholi nähtavuse piiramineEdit

1. Avalikud üritusedEdit

1.1 Avalikel üritustel on lubatud alkoholi müük selleks ette nähtud territooriumil. Avaliku ruumi määramisel alkoholi sisaldavate jookidega kauplemiseks leida koht, mis oleks kõrval avalikust üritusest osavõtjate liikumise teedest.
1.2 Alkoholi sisaldavate jookide müügikohad on kujundatud välikohviku stiilis, kus on ka istumise kohad. Parim variant on telk.
1.3 Välikohvikus kallatakse alkoholi sisaldav jook topsikusse ja taara jääb müüjale. See on kasulik kauplejale, kes taarat tagastades saab raha tagasi, samuti ei torma ürituse ajal prügikollid mööda peopaika ringi, et prügikastidest taarat hankida.
1.4 Avaliku ürituse turvatöötajatel on õigus astuda inimese juurde, kes taarast alkoholi tarbib, teha märkus ja suunata ta välikohviku territooriumile (alus Alkoholiseadus § 48. Alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas: Alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas on lubatud: 1) paigas, kus teostatakse alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks, kui alkohoolne jook on omandatud selles müügikohas; 2) kohaliku omavalitsuse volikogu õigusaktis ettenähtud juhul).
1.4 Avalikku ürituste ettevalmistamisel jagada teavet, et alkohoolseid jooke ei tohi ürituse toimumise kohta kaasa tuua. Võimalik kontroll peopaika sisenemisel. See oleks tulusam ka kauplejatele.
1.5 Avalike ürituste müügilubade andmisel jälgida, et ajutises müügikohas, kus müüakse sööki, jooki ja maiustusi, ei kaubeldaks alkohoolsete jookidega.
1.6 Kinnitada määrusega avalike ürituste tüübid, kus alkohoolsete jookide müük (ja tarvitamine) on keelatud (spordiüritused, kultuuriüritused, laste osalusega üritused)

2. Alkoholi nähtavuse vähendamine kauplustesEdit

Pärnu on suvepealinn, ootame linna palju külalisi Euroopast, eriti Põhjamaadest, kus alkoholitootete kättesaadavus on väga reglementeeritud. Seepärast peaksime ka meie korrastama oma linna väärikuse huvide alkoholi nähtavust meie kaubandusvõrgus. Vaadanud läbi Pärnu suuremad ärid kus kaubeldakse alkoholiga, tuli tõdeda, et kuigi alkoholitooted on nüüd ruumiliselt ühele osale kaupluse pinnast paigutatud, siis laiutavad alkoholi väljapanekud ka teistes osakondades. Eriti taunitav on olukord, kus alkoholikastid on virnadena paigutatud kassade juurde, mis on kui meeldetuletus, et viimane võimalus haarata pudel oma ostukorvi. Lapsed seisavad järjekorras koos vanematega ja neis süveneb maast madalast teadmine, et alkohol on sama hea kui näts ja pulgakomm, mis on samuti kassa juurde paigutatud. Vastavalt sellele teeme ettepaneku, et läbi rääkida kaupluste juhatajatega, kuidas vähendada laste sattumist alkoholiga silmitsi kaupluste müügisaalides.


2.1 Alkoholitoodetel on oma osakond, mis on eraldatav ka ajaks, kui kehtib ajaline piirang alkoholi müügiks. Väikekauplustes on kange alkohol letimüügis.
2.2 Alkotropsid ja alkoholi sisaldav kali on samuti alkoholi osakonnas.
2.3 Suurtes kaubanduskeskustes on alkoholitoodetel oma kassa.
2.4 Alkoholitooted paigutatakse müügiks, reklaamiks ja muuks otstarbeks ainult müügialustele, riiulitele ja muudele müügipindadele, mis on määratud ainult alkoholi müügiks. Alkoholi osakond on selgelt eristatav teistest kaupluse osakondadest.
2.5 Alkoholitooteid ei tooda territooriumile, mis reklaamib soodushinnaga müüki.
2.6 Lastele suunatud joogid, maiustused, puuviljad on paigutatud kaupluses võimalikult kaugele alkoholi osakonnast.
2.7 Lõpetada alkoholi reklaam kaupluse siseruumi raadios, kus osundatakse, et X minuti pärast lõpetatakse alkoholi müük (vihje et tuleb kiirustada ja viimne pudel kaasa haarata).
2.8 Alkoholi pudelid ei sobi kaupluste aknakaunistuseks, ka mitte alkoholile spetsialiseeritud poodides.


HuvirühmadEdit

  • Alkoholi tootjad
  • Alkoholi müüvad kauplused
  • Alkoholi müüvad toitlustusasutused
  • Ürituste korraldajad
  • Ühiskondlikud organisatsioonid

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki